Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mệnh tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giúp HS giải bài tập, phân phối cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em sở hữu những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý ko thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cùng sản Đông Dương lần thứ VIII.

xThành lập quân đội cách mệnh, tiến công vào chính quyền địch ở những địa phương.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

28/1/1941
10/5/1941
x19/5/1941

Bài tập hai trang 79 VBT Lịch Sử 9: Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy rõ công việc xây dựng lực lượng cách mệnh, tập hợp lực lượng chính trị tiến tới vũ trang khởi nghĩa.

Lời giải:

Một phòng ban lực lượng vũ trang của khởi nghĩa Bắc SơnNhững đội du kíchCứu quốc quân
Tin báo cách mệnh như: Phóng thích, cờ phóng thích, chặt xiềng, cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính

Góp phần

Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch

Bài tập 3 trang 79-80 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền mốc thời kì vào cột bên trái sao cho thích hợp với những sự kiện ở cột bên phải.

Thời kìSự kiện
Tháng 5/1944Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho những cấp sửa soạn tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”
Tháng 10/1944 Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc
22/12/1944Đội Việt Nam Tuyên truyền phóng thích quân được thành lập
Tháng 12/1944– Đội Việt Nam Tuyên truyền phóng thích quân đánh thắng địch ở Phay Khắt, Nà Ngần

b. Phát huy thắng lợi trước nhất, Việt Nam tuyên truyền phóng thích quân đã làm gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

xĐẩy mạnh vũ trang tuyên truyền.
xKết hợp chính trị với quân sự
xXây dựng cơ sở vật chất cách mệnh
xCủng cố, mở rộng căn cứ Cao – Bắc – Lạng

c. Kết quả của những việc trên là gì? Hãy khoanh tròn chữ chiếc trước câu trả lời đúng.

A. Quân địch ở những đồn hoang mang, lo sợ

Bài tập 4 trang 80 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Đầu năm 1945, tình hình toàn cầu và Đông Dương diễn ra như thế nào?

– Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật cũng khốn đốn trước những đòn tiến công dồn dập của Anh – Mĩ trên bộ vũng như trên mặt biển.

– Ở Đông Dương: lợi dụng thời cơ Nhật suy yếu, thực dân Pháp ngóc đầu dậy, ráo riết hoạt động để chờ thời cơ phản công chiếm lại vị trí thống trị như cũ → tranh chấp Pháp – Nhật sâu sắc.

b. Trước tình hình đấy, Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ chiếc trước ý mà em chọn.

A. Làm đảo chính lật đổ Pháp.

c. Ngay đêm 9/3/1945, lúc quân Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra những chỉ thị quan yếu gì?

Ngay đêm 9/3/1945, Lúc quân Nhật đảo chính Pháp, hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Bài tập 5 trang 81 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu thể hiện cách mệnh Việt Nam đã chuyển sang cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3/1945.

xTất cả những ý trên.

b. Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang dâng lên, hội nghị Quân sự cách mệnh Bắc kì họp và quyết định những nhiệm vị gì? Hãy khoanh tròn chữ chiếc trước ý đúng.

A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

B. Mở trường huấn luyện cán bộ quân sự và chính trị.

C. Nhiệm vụ cấp bách là phát triển chiến tranh du kích.

D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật.

Bài tập 6 trang 81-82 VBT Lịch Sử 9: Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để nói lên ko khí chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Lời giải:

Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lậpMang nhiệm vụ chỉ huy những chiến khu Miền Bắc, viện trợ toàn quốc về quân sự
Ủy ban trợ thời khu phóng thích Việt BắcThi hành 10 chính sách của Việt Minh đem lại quyền lợi cho nhân dân

– Khu phóng thích Việt Bắc trở thành: căn cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

– Khẩu hiệu “phá kho thóc, khắc phục nạn đói” đã làm dấy lên một phong trào đánh chiếm những kho thóc của Nhật Bản để chia cho dân nghèo. Đây sở hữu phải là ko khí tiền khởi nghĩa bao trùm trong cả nước ko?

xĐúng
Sai

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *