Giải Lịch Sử lớp 5 Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Với lời giải bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) hay, chi tiết sẽ giúp học trò trả lời thắc mắc từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Câu Một trang 23 Lịch Sử lớp 5: Từ lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã ko ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?

Trả lời:

        Nhân dân ta đấu tranh với mục đích bảo vệ độc lập, tự do, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Câu Hai trang 23 Lịch Sử lớp 5: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945?

Trả lời:

Một số nhân vật lịch sử:

- Bình Tây Đại thống chế Trương Định

- Tôn Thất Thuyết, Vua Hàm Nghi

- Pham Bội Châu, Phan Châu Trinh

- Nguyễn Ái Quốc

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu

- Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta

- Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ

- Năm 1930, Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời

- Ngày 2 – 9 – 1945, Bác bỏ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa

Câu 3 trang 23 Lịch Sử lớp 5: Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất?

Trả lời:

- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, thị xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân.

- Người sớm sở hữu chí đuổi thực dân, giành độc lập cho quốc gia đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Câu 4 trang 23 Lịch Sử lớp 5: Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với những năm trên trục thời kì?

Trả lời:

- Năm 1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

- Năm 1930: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời.

- Năm 1945: Cách mệnh tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa ra đời.

 • Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
 • Bài 13: "Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định ko chịu mất nước"
 • Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
 • Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950
 • Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 5:

 • Mục lục Giải bài tập Lịch sử 5
 • Mục lục Giải bài tập Địa Lí 5

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ website vietjack.com cho từ khoá giải vở bài tập lịch sử lớp 5 vietjack.Với lời giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời trang 17, 18 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời thắc mắc và làm bài tập trong VBT Lịch Sử 5.

Giải VBT Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời

Câu Một trang 17 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy nêu tên ba tổ chức cùng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

Trả lời:

- Đông Dương Cùng sản đảng,

- An Nam Cùng sản đảng

- Đông Dương Cùng sản liên đoàn.

Câu Hai trang 17 Vở bài tập Lịch Sử 5: Đánh dấu x vào ô  trước ý đúng  

Lí do phải thống nhất ba tổ chức cùng sản là:

☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mệnh Việt Nam.

☐ Kết đoàn toàn dân chống quân thù chung, phóng thích dân tộc.

☐ Sở hữu một đảng Cùng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mệnh toàn cầu.

☐ Tất cả những ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả những ý trên.

Câu 3 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:

Hội nghị thống nhất những tổ chức cùng sản

(Hội nghị thành lập Đảng Cùng sản Việt Nam)

Thời kì

Địa điểm

Người chủ trì

Nội dung

Trả lời:

Thời kì

Đầu xuân năm 1930

Địa điểm

Hồng Công (Trung Quốc)

Người chủ trì

Nguyễn Ái Quốc

Nội dung

Bàn việc thống nhất lực lượng. Nhất trí thống nhất những tổ chức cùng sản thành một đảng cùng sản duy nhất, lấy tên Đảng Cùng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mệnh nước ta.

Câu 4 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cùng sản Việt Nam.

Trả lời:

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mệnh Việt Nam. Đảng Cùng sản Việt Nam được lịch sử ủy quyền sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mệnh Việt Nam..

- Làm cho cách mệnh Việt Nam trở thành một phòng ban khăng khít của cách mệnh toàn cầu. Từ đó, cách mệnh Việt Nam sở hữu Đảng lãnh đạo, liên tục giành được nhiều thắng lợi to to.

Câu 5 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy sưu tầm một số câu thơ hoặc một số lời bài hát ngợi ca Đảng Cùng sản Việt Nam.

Trả lời:

Bài thơ: Ba mươi năm đời ta sở hữu Đảng 

Tác giả: Tố Hữu

(Trích)

... Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây, xương sắt da đồng

Đảng ta, muôn vạn công nông

Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Đảng ta Mác – Lê-nin vĩ đại

Lại hồi sinh, trả lại cho ta

Trời ca, đất rộng mênh mông

Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.

Từ đó đã ba mươi năm chẵn

Cuộc thế ta theo Đảng tiến lên

Đường xa bao nỗi truân chuyên

Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi

Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước

Đảng ta đưa dân nước ta đi...

Con đường cách mệnh trường kỳ

Ba mươi năm đó, bước đi vững vàng....

 • Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh
 • Bài 9: Cách mệnh mùa thu
 • Bài 10: Bác bỏ Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
 • Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
 • Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ từ website vietjack.com cho từ khoá giải vở bài tập lịch sử lớp 5 vietjack.Với lời giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 17: Thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ trang 37, 38, 39, 40 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời thắc mắc và làm bài tập trong VBT Lịch Sử 5.

Giải VBT Lịch Sử lớp 5 Bài 17: Thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ

Câu Một trang 37 Vở bài tập Lịch Sử 5: Trong bài thơ Tung hô đội viên Điện Biên, thi sĩ Tố Hữu sở hữu viết:

“Năm mươi sáu ngày đêm

Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” …

Em hãy cho biết “năm mươi sáu ngày đêm” của chiến dịch Điện Biên Phủ được khởi đầu và kết thúc vào thời kì nào?

- Khởi đầu ngày … tháng … năm…

- Kết thúc ngày … tháng … năm….

Trả lời:

- Khởi đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954

- Kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954

Câu Hai trang 37 Vở bài tập Lịch Sử 5: Dựa vào SGK và sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ, em hãy:

a) Tóm tắt diễn biến ba đợt tiến công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ:

- Đợt 1:

- Đợt 2:

- Đợt 3:

b) Tô màu vào những mũi tên chỉ hướng tiến công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ (tiêu dùng ba màu để phân biệt ba đợt tiến công).

Trả lời:

a)

- Đợt 1: Ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng mở màn chiến dịch, tuần tự xoá sổ những vị trí phòng thủ của địch ở phía Bắc sau 5 ngày đêm tranh đấu dũng cảm.

- Đợt 2: Ngày 30-3-1954, ta nhất tề tiến công địch lần thứ hai, phần to những cứ điểm phía Đông thuộc quyền kiểm soát của ta.

- Đợt 3: Ngày 1-5-1954, ta mở đợt tiến công thứ ba, đánh chiếm những cứ điểm còn lại.

b)

Sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 3 trang 39 Vở bài tập Lịch Sử 5: Quan sát hình dưới đây và trả lời thắc mắc:

Quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ

- Mục đích nhảy dù của quân Pháp?

- Điều gì làm cho mục đích của địch ko thành?

Trả lời:

- Mục đích nhảy dù của quân Pháp:

+ Chiếm Điện Biên Phủ bằng một cuộc hành quân ko vận.

+ Gây bất thần cho quân ta, do ko sở hữu sự phòng bị nên sẽ thất bại.

- Mục đích của địch ko thành do: sự chủ quan của quân Pháp.

Câu 4 trang 39 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy viết đoạn văn ngắn về một tấm gương tranh đấu tiêu biểu trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ mà em biết.

Trả lời:

Tô Vĩnh Diện (1924 - 1953) là người thị xã Nông Cống, Thanh Hóa. Vào lính năm 1949, tới năm 1953. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông làm tiểu đội trưởng một đơn bị pháo cao xạ. Đường hành quân kéo pháo vô cùng hiểm trở, khó khăn, ông chỉ huy đưa pháo tới điểm tập kết an toàn. Lệnh trên lại kéo pháo ra. Đêm tối, dốc cao, dây kéo bị đứt, khẩu pháo lao quá nhanh, ông hô đồng đội "thà hi sinh, quyết bảo vệ pháo" và ông đã lấy thân mình chèn bánh xe, chặn khẩu pháo ko rơi xuống vực. Tô Vĩnh Diện đại diện cho lớp đội viên hi sinh quên mình trong chiến dịch Điện Biên Phủ để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Câu 5 trang 39 Vở bài tập Lịch Sử 5: Trình bày ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Trả lời:

Thắng lợi Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Câu 6 trang 40 Vở bài tập Lịch Sử 5: Sưu tầm và ghi lại một số câu thơ (hoặc lời bài hát) về thắng lợi Điện Biên Phủ.

Trả lời:

Bài thơ 1: Tung hô đội viên Điện Biên” – Tố Hữu

“Tung hô đội viên Điện Biên

Đội viên anh hùng

Đầu nung lửa sắt

Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt

Máu trộn bùn non

Gan ko núng

Chí ko mòn!

Những đồng chí thân chôn làm giá súng

Đầu bịt lỗ châu mai

Băng mình qua núi thép gai

Ào ào vũ bão,

Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

Nát thân, nhắm mắt xuôi tay, còn ôm...

Những bàn tay xẻ núi lăn bom.

Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện”

Bài thơ 2: Về với Điện Biên – Thiên Ân

Ngày anh về với Điện Biên

Đôi chân ươm mộng trên triền núi cao

Lâu nay ước mơ gặp nhau

Hứa hò dốc đá ngày nào còn vương

Mường Thanh mây trắng ngập đường

Cánh đồng tỏa nắng soi gương đầu ngày

Hàng rào, dây kẽm, thép gai...

Điện Biên một thuở đạn bay, lửa hờn.

 • Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)
 • Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
 • Bài 20: Bến Tre đồng khởi
 • Bài 21: Nhà máy hiện đại trước nhất của nước ta
 • Bài 22: Đường Trường Sơn

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo từ website vietjack.com cho từ khoá giải vở bài tập lịch sử lớp 5 vietjack.Với lời giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo trang 27, 28 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời thắc mắc và làm bài tập trong VBT Lịch Sử 5.

Giải VBT Lịch Sử lớp 5 Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Câu Một trang 27 Vở bài tập Lịch Sử 5: Những vấn đề nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mệnh tháng Tám năm 1945 là gì?

Trả lời:

Những vấn đề nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mệnh tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

- Ngoại xâm và nội phản.

Câu Hai trang 27 Vở bài tập Lịch Sử 5: Giải pháp nào dưới đây được Bác bỏ Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống “giặc đói”.

a. Lập hũ gạo cứu đói.

b. Xin viện trợ nước ngoài.

c. Trồng cây lương thực sở hữu năng suất cao.

d. Đẩy mạnh khai phá, tăng gia sản xuất

Trả lời:

a. Lập hũ gạo cứu đói.

Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch Sử 5:

Để cùng cả nước góp gạo cứu trợ ngay cho đồng bào đang bị nạn đói. Bác bỏ Hồ đã sở hữu sáng kiến: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, số gạo tiết kiệm đó bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”. Chính Người đã kiểu mẫu thực hiện trước.

Sáng kiến của Bác bỏ Hồ kế thừa và phát huy truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

Sáng kiến của Bác bỏ Hồ kế thừa và phát huy truyền thống “Thương người như thế thương thân”.

Câu 4 trang 28 Vở bài tập Lịch Sử 5: Đánh dấu × vào ô   trước ý đúng.

Giải pháp để đẩy lùi “giặc dốt” là

☐  Mở những lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

☐  Đưa người ra nước ngoài học tập.

☐  Mời chuyên gia nước ngoài tới giảng dạy.

Trả lời:

☒  Mở những lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch Sử 5: Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã sở hữu những đóng góp gì? Điều đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

- Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho “Quỹ độc lập” và “Quỹ đảm phụ quốc phòng”; “Tuần lễ vàng” đã thu được sắp 4 tạ vàng.

- Điều đó thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn.

Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch Sử 5: Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Trả lời:

-  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

- Ý thức kết đoàn, sức mạnh to to và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.

 • Bài 13: "Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định ko chịu mất nước"
 • Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
 • Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950
 • Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
 • Bài 17: Thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *