Giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Với lời giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời trang 17, 18 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời thắc mắc và làm bài tập trong VBT Lịch Sử 5.

Giải VBT Lịch Sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời

Câu một trang 17 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy nêu tên ba tổ chức cùng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

Trả lời:

- Đông Dương Cùng sản đảng,

- An Nam Cùng sản đảng

- Đông Dương Cùng sản liên đoàn.

Câu hai trang 17 Vở bài tập Lịch Sử 5: Đánh dấu x vào ô  trước ý đúng  

Lí do phải thống nhất ba tổ chức cùng sản là:

☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mệnh Việt Nam.

☐ Kết đoàn toàn dân chống quân thù chung, phóng thích dân tộc.

☐ Với một đảng Cùng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mệnh toàn cầu.

☐ Tất cả những ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả những ý trên.

Câu 3 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:

Hội nghị thống nhất những tổ chức cùng sản

(Hội nghị thành lập Đảng Cùng sản Việt Nam)

Thời kì

Địa điểm

Người chủ trì

Nội dung

Trả lời:

Thời kì

Đầu xuân năm 1930

Địa điểm

Hồng Công (Trung Quốc)

Người chủ trì

Nguyễn Ái Quốc

Nội dung

Bàn việc thống nhất lực lượng. Nhất trí thống nhất những tổ chức cùng sản thành một đảng cùng sản duy nhất, lấy tên Đảng Cùng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mệnh nước ta.

Câu 4 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cùng sản Việt Nam.

Trả lời:

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mệnh Việt Nam. Đảng Cùng sản Việt Nam được lịch sử ủy quyền sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mệnh Việt Nam..

- Làm cho cách mệnh Việt Nam trở thành một phòng ban khăng khít của cách mệnh toàn cầu. Từ đó, cách mệnh Việt Nam mang Đảng lãnh đạo, liên tục giành được nhiều thắng lợi to to.

Câu 5 trang 18 Vở bài tập Lịch Sử 5: Em hãy sưu tầm một số câu thơ hoặc một số lời bài hát truyền tụng Đảng Cùng sản Việt Nam.

Trả lời:

Bài thơ: Ba mươi năm đời ta mang Đảng 

Tác giả: Tố Hữu

(Trích)

... Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây, xương sắt da đồng

Đảng ta, muôn vạn công nông

Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Đảng ta Mác – Lê-nin vĩ đại

Lại hồi sinh, trả lại cho ta

Trời ca, đất rộng minh mông

Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.

Từ đó đã ba mươi năm chẵn

Thế cuộc ta theo Đảng tiến lên

Đường xa bao nỗi truân chuyên

Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi

Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước

Đảng ta đưa dân nước ta đi...

Con đường cách mệnh trường kỳ

Ba mươi năm đó, bước đi vững vàng....

  • Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh
  • Bài 9: Cách mệnh mùa thu
  • Bài 10: Bác bỏ Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
  • Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
  • Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *