Giải VBT Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Chúng tôi xin giới thiệu tới những em học trò bộ tài liệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17 ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp những em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và tương trợ những em ôn luyện thêm tri thức.

Giải bài Một vở bài tập Lịch sử 6 trang 41

Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng:

a) Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán, làm tương tự là để:

       [ ] Nhằm trợ giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.

       [ ] Làm tương tự để đất đai rộng rãi dễ làm ăn.

       [ ] Thôn tính quốc gia ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

       [ ] Ko nhằm mục đích gì cả.

b) Vì sao chính quyền đô hộ lại đánh thuế rất nặng vào hai loại hàng hóa là muối ăn và sắt?

c) Em thử hình dung những công việc: Vào rừng săn voi, tê ngưu, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi.

Lời giải:

a) [X] Thôn tính quốc gia ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

b) Đánh thuế muối vì đây là gia vị quý, thiết yếu đối với con người. Ko với muối, thân thể con người ko thể phát triển thường ngày.

Đánh thuế sắt vì đây là kim loại với trị giá cao sử dụng để chế tạo phương tiện, vũ khí. Đánh thuế sắt để hạn chế việc nhân dân ta rèn đúc vũ khí, nổi dậy.

c) Vào rừng săn voi, tê ngưu, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi là những công việc nguy hiểm mà ko phải người nào cũng làm được. Nhân dân ta rất nhiều người thiệt mạng để làm mướn việc này.

Giải VBT Sử 6 bài Hai trang 42

a) Đánh dấu vào sơ đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

b) Em với nhận xét gì về lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

c) Em thử nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lời giải:

   a)

   Mũi tên đỏ: hướng ta tiến công

   Mũi tên xanh: hướng địch rút chạy

   b) Lực lượng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng vô cùng đông đảo, gồm nhiều thành phần khác nhau.

   c)

   Nguyên nhân thắng lợi:

   - Nhân dân hết lòng ủng hộ.

   - Sự chỉ huy tài giỏi xuất sắc của Hai Bà Trưng.

   - Nghĩa quân chống chọi vô cùng dũng cảm.

   Ý nghĩa lịch sử:

   - Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

   - Thể hiện ý thức yêu nước, ý chí quyết đấu, quyết thắng của dân dân tộc. khẳng định ý thức độc lập của dân tộc.

   - Khẳng định vai trò to lao của người phụ nữ Việt Nam.

Giải bài 3 vở bài tập Sử 6 trang 43

Dựa vào bốn câu thơ sau:

   “Một xin rửa sạch nước thù,

   Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

   Ba kẻo oan ức lòng chồng,

   Bốn xin vẹn vẹn sở công lềnh này”.

Em hãy viết thành một đoạn văn xuôi nói rõ nguyên nhân, mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lời giải:

    Trước ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán, Hai Bà Trưng quyết chí dựng cờ khởi nghĩa. Mục đích của cuộc khởi nghĩa: Thứ nhất, để giành lại độc lập dân tộc. Thứ hai, nối nghiệp của những Vua Hùng. Thứ ba, trả thù cho chồng. Trong đó, mục tiêu giành lại độc lập được đặt lên hàng đầu.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải Lịch sử lớp 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) chi tiết bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) từ website thuthuat.taimienphi.vn cho từ khoá giải vở bài tập lịch sử lớp 6 bài 17.

Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
 

Bài tập Một trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành

A. Hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
B. Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
C. Bốn quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phường
D. Năm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phường và Đạm Nhĩ.

2. Nhà Hán chiếm Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao vào năm

A. 110 TCN.                                   B. 111 TCN                                           C.112 TCN.                             D. 113 TCN.

3. Nhà Hán đưa người Hán sang ở những quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

A. đồng hoá người Việt thành người Hán.
B. mở rộng địa bàn trú ngụ của người Hán.
C. tăng cường mối quan hệ thân tình giữa người Hán và người Việt đế dễ thống trị.
D. tất cả những mục đích trên.

4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

A. 40.                             B. 41.                                     C. 42.                               D. 43.

5. Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to to nhất là:

A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu.
B. Tô Định hốt hoảng, phải lẻn trốn về Trung Quốc.
C. Quân Hán ở những quận bị đánh tan.
D. Đánh đuổi được quân xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc

* Đáp án:

1. A
2. B
3. A
4. A
5. D
 

Bài tập Hai trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước những câu sau.

□ 1. Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.
□ 2. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp những loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở những quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.
□ 3. Bấy giờ ở quận Chu Diên với hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng quận Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc to.
□ 4. Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

* Đáp án:

Đ: 1, 2
S: 3, 4.
 

Bài tập 3 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách thống trị nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Em với nhận xét gì về chính sách đó?

* Hướng dẫn giải:

-  Chính sách...

· Chia lại quận, quận, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).
· Ra sức bóc lột dân ta bằng những loại thuế..và bắt cống nạp những sản vật quý...
· Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta...

- Nhận xét:

· Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng...
· Mưu mô đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.
 

Bài tập 4 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi tức là gì?

* Hướng dẫn giải: 

· Nguyên nhân: Do chính sách thống trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách...) làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.
· Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa: giành lại độc lập cho Tổ quốc, tiếp nối sự nghiệp những vua Hùng.
 

Bài tập 5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Hướng dẫn giải:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 - 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.

- Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng ở quận Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Tháng 3 năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát trên sông Hồng, thuộc quận Phúc Thọ, Hà Tây ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của hai Bà, nhiều cuộc khởi nghĩa trang phương được thống nhất thành một phong trào rộng to, từ miền xuôi tới miền núi, bao gồm người Việt và những dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Trong hàng ngũ tướng soái của nghĩa quân với rất nhiều phụ nữ.

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi, nền độc lập dân tộc được phục hồi. Trưng Trắc được tôn vinh làn vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh, giữ được quyền tự chủ trong 3 năm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-vo-bai-tap-lich-su-lop-6-bai-17-cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-nam-40-55900n.aspx
Kế bên bài Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), những em với thể đọc thêm: Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán để chuẩn bị cho bài học mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *