Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
 

Bài tập Một trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành

A. Hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
B. Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
C. Bốn quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phường
D. Năm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phường và Đạm Nhĩ.

2. Nhà Hán chiếm Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao vào năm

A. 110 TCN.                                   B. 111 TCN                                           C.112 TCN.                             D. 113 TCN.

3. Nhà Hán đưa người Hán sang ở những quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

A. đồng hoá người Việt thành người Hán.
B. mở rộng địa bàn trú ngụ của người Hán.
C. tăng cường mối quan hệ thân tình giữa người Hán và người Việt đế dễ thống trị.
D. tất cả những mục đích trên.

4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

A. 40.                             B. 41.                                     C. 42.                               D. 43.

5. Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to to nhất là:

A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu.
B. Tô Định hốt hoảng, phải lẻn trốn về Trung Quốc.
C. Quân Hán ở những quận bị đánh tan.
D. Đánh đuổi được quân xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc

* Đáp án:

1. A
2. B
3. A
4. A
5. D
 

Bài tập Hai trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước những câu sau.

□ 1. Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.
□ 2. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp những loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở những quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.
□ 3. Bấy giờ ở quận Chu Diên sở hữu hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng quận Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc to.
□ 4. Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

* Đáp án:

Đ: 1, 2
S: 3, 4.
 

Bài tập 3 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách thống trị nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Em sở hữu nhận xét gì về chính sách đó?

* Hướng dẫn giải:

-  Chính sách...

· Chia lại quận, quận, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).
· Ra sức bóc lột dân ta bằng những loại thuế..và bắt cống nạp những sản vật quý...
· Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta...

- Nhận xét:

· Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng...
· Mưu mô đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.
 

Bài tập 4 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi tức thị gì?

* Hướng dẫn giải: 

· Nguyên nhân: Do chính sách thống trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách...) làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.
· Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa: giành lại độc lập cho Tổ quốc, tiếp nối sự nghiệp những vua Hùng.
 

Bài tập 5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Hướng dẫn giải:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 - 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.

- Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng ở quận Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Tháng 3 năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát trên sông Hồng, thuộc quận Phúc Thọ, Hà Tây ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của hai Bà, nhiều cuộc khởi tha ma phương được thống nhất thành một phong trào rộng to, từ miền xuôi tới miền núi, bao gồm người Việt và những dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Trong hàng ngũ tướng soái của nghĩa quân sở hữu rất nhiều phụ nữ.

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi, nền độc lập dân tộc được phục hồi. Trưng Trắc được tôn vinh làn vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh, giữ được quyền tự chủ trong 3 năm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-vo-bai-tap-lich-su-lop-6-bai-17-cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-nam-40-55900n.aspx
Kế bên bài Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), những em sở hữu thể đọc thêm: Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán để chuẩn bị cho bài học mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *