Soạn bài Đại từ SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. "Người" ở đây là danh từ được sử dụng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa gì ? Em hãy đặt một câu sở hữu từ "Người" được sử dụng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa như Tố Hữu đã sử dụng.

1.  Bài tập 1, trang 56-57, SGK.

Trả lời:

a) Cách hiểu về ngôi và số của đại từ.

Thứ bậc nhất : người nói tự xưng.

Thứ bậc hai : trỏ người hội thoại với mình.

Thứ bậc ba : trỏ người hoặc sự vật được nói tới.

Số ít : một người, một sự vật.

Số nhiều : từ hai người, hai sự vật trở lên.

Chú ý : ko dẫn những danh từ như anh, bác bỏ,...

b)  Dựa vào tri thức về ngôi như đã nói ở trên để tìm sự khác nhau về nghĩa giữa từ mình trong câu “Cậu trợ giúp mình với nhé'' với đại từ mình trong câu ca dao đã cho.

2.  Bài tập 2, trang 57, SGK.

Trả lời:

Cần phân biệt trường hợp những từ chỉ người như ông, bà, cha, mẹ, thầỵ, cô, v.v... được sử dụng như đại từ xưng hô với trường hợp những từ này được sử dụng với tư cách là danh từ. Lúc được sử dụng như đại từ xưng hô thì nó sở hữu ý nghĩa về ngôi ; lúc được sử dụng với tư cách là danh từ thì ko sở hữu ý nghĩa về ngôi. Tốt nhất là những em sử dụng chúng trong những câu hội thoại.

3.  Bài tập 3, trang 57, SGK.

Trả lời:

Dựa vào lời giảng giải và những câu ví dụ trong đề bài để tìm thêm ví dụ tương tự.

4.  Bài tập 4, trang 57, SGK.

Trả lời:

HS tự liên hệ bản thân và tình hình thực tế ở lớp để trả lời nghi vấn này. Nên nói rõ tình huống để thấy việc sử dụng những từ xưng hô như thế là thiếu lịch sự.

5.  Bài tập 5*, trang 57, SGK.

Trả lời:

Trong những tiếng Anh, Nga, Pháp và tiếng Trung Quốc, những đại từ xưng hô thường sở hữu tính chất trung tính, ko mang màu sắc biểu cảm như những từ xưng hô tiếng Việt (trừ một vài trường hợp ngoại lệ). Từ xưng hô trong tiếng Việt sở hữu số lượng to hơn nhiều so với đại từ xưng hô trong những tiếng nói nói trên. Em hãy sử dụng ví dụ ở những tiếng nói nói trên so sánh với tiếng Việt để thuyết minh vấn đề này.

6.  Trong những câu sau đây, câu nào sở hữu từ in đậm là danh từ được sử dụng như đại từ xưng hô ?

a) Mẹ của Nam là thầy giáo.

b) Mẹ nhớ về sớm nhé !

c) Anh nên trợ giúp những em nàỵ !

d) Anh tôi to hơn tôi bốn tuổi.

e) Tôi nhớ mãi lời dạy bảo của ông tôi.

g) Ông sở hữu cần tậu cuốn sách đó nữa ko ạ ?

Trả lời:

Em hãy dựa vào gợi ý ở bài tập Hai để làm bài tập này.

7.  Ca tụng Chủ toạ Hồ Chí Minh, thi sĩ Tố Hữu viết :

        Người là Cha, là Bác bỏ, là Anh.

        Quả tim to lọc trăm dòng máu nhỏ.

Người ở đây là danh từ được sử dụng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa gì ? Em hãy đặt một câu sở hữu từ Người được sử dụng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa như Tố Hữu đã sử dụng.

Trả lời:

Liên hệ với thái độ, tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ toạ Hồ Chí Minh để hiểu sắc thái tình cảm của từ Người trong câu thơ của Tố Hữu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Soạn văn 7 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *