Giải vở bài tập Sinh học lớp 8 Bài 1: Bài mở đầu (Ngắn nhất)

Mời những bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải vở bài tập Sinh vật học lớp 8 Bài 1: Bài mở đầu hay, ngắn gọn được chúng tôi lựa chọn và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp những em học trò tiếp thu tri thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Sinh vật học.

Giải VBT Sinh vật học lớp 8 Bài 1: Bài tập nhận thức tri thức mới trang 4

Bài tập 1 (trang 4 VBT Sinh vật học 8): Trong chương trình Sinh vật học 7, em đã học những ngành động vật nào?

Trả lời:

Trong chương trình Sinh vật học 7, em đã học những ngành động vật:

- Ngành động vật Nguyên Sinh.

- Ngành Ruột khoang.

- Ngành Giun dẹp.

- Ngành Giun tròn.

- Ngành Giun đốt.

- Ngành Thân mềm.

- Ngành Chân khớp.

- Ngành động vật sở hữu xương sống.

Bài tập 2 (trang 4 VBT Sinh vật học 8): Lớp động vật sở hữu xương sống nào sở hữu vị trí tiến hóa cao nhất?

Trả lời:

Ngành động vật sở hữu xương sống thì lớp Thú sở hữu vị trí tiến hóa cao nhất.

Bài tập 3 (trang 4 VBT Sinh vật học 8): Đánh dấu × vào ô chỉ câu trả lời đúng nhất trong những câu sau.

Trả lời:

Bài tập 4 (trang 4 VBT Sinh vật học 8): Tri thức về thân thể người và vệ sinh sở hữu quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?

Trả lời:

Tri thức về thân thể người và vệ sinh sở hữu quan hệ mật thiết tới nhiều ngành nghề trong xã hội như: y tế, giáo dục, thể dục – thể thao, thực phẩm…

Giải vở bài tập Sinh vật học 8 Bài 1: Bài tập tóm tắt và ghi nhớ tri thức cơ bản trang 5

Bài tập (trang 5 VBT Sinh vật học 8): Tìm những từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện những câu sau:

1.Người là động vật bậc cao thuộc lớp Thú.

2.Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là người biết chế tạo và sử dụng dụng cụ lao động vào những mục đích nhất định, sở hữu tư duy, tiếng nói, chữ viết.

3.Sinh vật học 8 sản xuất những tri thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của thân thể người trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể.

4.Tri thức về thân thể người sở hữu liên quan tới những ngành khoa học như Y khoa, Tâm lí giáo dục, Hội họa, Thể thao…

5.Phương pháp học tập thích hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng tri thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống.

Giải VBT Sinh vật học lớp 8 Bài 1: Bài tập củng cố, hoàn thiện tri thức trang 5, 6

Bài tập 1 (trang 5 VBT Sinh vật học 8): Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.

Trả lời:

- Giống nhau: Sở hữu lông mao, đẻ con, sở hữu tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

- Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng dụng cụ lao động vào những mục đích nhất định, sở hữu tư duy, tiếng nói, chữ viết.

Bài tập 2 (trang 5 VBT Sinh vật học 8): Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Thân thể người và vệ sinh”.

Trả lời:

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân thể (từ cấp độ tế bào tới cơ quan, hệ cơ quan và thân thể) trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa những quá trình sống. Từ đó, đề ra những giải pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta sở hữu hiểu biết khoa học để sở hữu ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Bài tập 3 (trang 6 VBT Sinh vật học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Tri thức về thân thể người và vệ sinh sở hữu quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như:

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải VBT Sinh 8 Bài 1: Bài mở đầu ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *