Bài tập trang 129-130 VBT Sinh học 9
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài tập trang 129-130 VBT Sinh vật học 9: Quan sát những hình 55.1 – 4 SGK và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc một số giải pháp hạn chế ô nhiễm ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…) ứng với mỗi tác dụng ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3…) và ghi kết quả vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 55. sau đây:

Trả lời:

Bảng 55. Những giải pháp hạn chế ô nhiễm

Tác dụng hạn chếGhi kết quả                       Giải pháp hạn chế

1. Ô nhiễm ko khí

2. Ô nhiễm nguồn nước

3. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất

4. Ô nhiễm do chất thải rắn

5. Ô nhiễm do chất phóng xạ

6. Ô nhiễm do những tác nhân sinh vật học

7. Ô nhiễm từ hoạt động tự nhiên, thiên tai

8. Ô nhiễm tiếng ồn

1: a, b, d, i, k

2: c, d, e, k

3:k, n

4: k, h

5: k, l,

6: k, m

7: g

8: k, o, p

a) Lắp đặt những thiết bị lọc khí cho những nhà máy

b) Sử dụng nhiều năng lượng mới ko sinh ra khí thải (năng lượng mặt trời, gió)

c) Tạo bể lắng và lọc nước thải

d) Xây dựng nhà máy xử lí rác

e) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học

g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự đoán và tìm giải pháp phòng tránh

h) Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành những vật liệu, đò tiêu dùng…

i) Xây dựng công viên xanh, trồng cây

k) Giáo dục để tăng ý thức cho mọi người về ô nhiễm môi trường và cách phòng chống

l) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ những chất gây nguy hiểm cao

m) Kết hợp ủ phân động vật trước lúc sử dụng để sản xuất khí sinh vật học

n) Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn

o) Xây dựng những nhà máy, xí nghiệp ở xa khu dân cư

p) Hạn chế gây tiếng ồn của những phương tiện liên lạc

q) ……….. (HS sở hữu thể đưa thêm giải pháp khác

Những bài giải vở bài tập Sinh vật học lớp 9 (VBT Sinh vật học 9) khác:

  • Bài tập trang 129-130 VBT Sinh vật học 9: Quan sát những hình 55.1 – 4 SGK và ....

  • Bài tập Một trang 131 VBT Sinh vật học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ....

  • Bài tập Hai trang 131 VBT Sinh vật học 9: Trách nhiệm bảo vệ môi trường là của ....

  • Bài tập Một trang 131 VBT Sinh vật học 9: Nêu những giải pháp hạn chế ô nhiễm ....

  • Bài tập Hai trang 131-132 VBT Sinh vật học 9: a) Tại địa phương em sở hữu những tác nhân ....

  • Bài tập 3 trang 132 VBT Sinh vật học 9: Trồng nhiều cây xanh sở hữu tác dụng nào ....

  • Giải bài tập Sinh vật học 9
  • Giải sách bài tập Sinh vật học 9
  • Chuyên đề Sinh vật học 9

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *