Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác giúp HS giải bài tập, phân phối cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Tai được chia ra: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

– Tai ngoài gồm ……….. mang nhiệm vụ hứng song âm, …………. hướng sóng âm. Tai ngoài được giới hạn với tai giữa bởi …………….. (mang đường kính khoảng 1cm).

– Tai giữa là một khoang xương, trong đó mang ……….. bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn đạp khớp với nhau. Xương búa được gắn với màng tai, xương bàn đạp áp vào một màng giới hạn tai giữa với tai trong (gọi là màng cửa bầu dục – mang diện tích nhỏ hơn màng tai 18 – 20 lần).

Khoang tai giữa thông với hầu nhờ mang vòi nhĩ nên bảo đảm áp suất hai bên màng tai được thăng bằng.

Trả lời:

Tai được chia ra: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

– Tai ngoài gồm vành tai mang nhiệm vụ hứng sóng âm, ống tai hướng sóng âm. Tai ngoài được giới hạn với tai giữa bởi màng tai (mang đường kính khoảng 1cm).

– Tai giữa là một khoang xương, trong đó mang chuỗi xương tai bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn đạp khớp với nhau. Xương búa được gắn với màng tai, xương bàn đạp áp vào một màng giới hạn tai giữa với tai trong (gọi là màng cửa bầu dục – mang diện tích nhỏ hơn màng tai 18 – 20 lần).

Khoang tai giữa thông với hầu nhờ mang vòi nhĩ nên bảo đảm áp suất hai bên màng tai được thăng bằng.

Trả lời thắc mắc Sinh 8 Bài 51 trang 163: Hãy quan sát hình 51-Hai kết hợp với thông tin sau để hiểu rõ cấu tạo và chức năng của ốc tai.

Trả lời:

– Cấu tạo ốc tai:

+ Gồm ốc tai xương, phía trong là ốc tai màng.

+ Ốc tai màng chạy dọc ốc tai xương và quấn quanh trụ ốc hai vòng rưỡi, gồm màng tiền đình phía trên và màng cơ sở vật chất phía dưới, màng bên áp sát vào vách xương của ốc xương tai. Trên màng cơ sở vật chất mang cơ quan Coocti.

– Chức năng: thu nhận kích thích của sóng âm.

Câu một trang 165 Sinh vật học 8: Hãy trình bày cấu tạo của ôc stai dựa vào hình 51-2.

Trả lời:

Cấu tạo ốc tai:

+ Gồm ốc tai xương, phía trong là ốc tai màng.

+ Ốc tai màng chạy dọc ốc tai xương và quấn quanh trụ ốc hai vòng rưỡi, gồm màng tiền đình phía trên và màng cơ sở vật chất phía dưới, màng bên áp sát vào vách xương của ốc xương tai. Trên màng cơ sở vật chất mang cơ quan Coocti.

Câu Hai trang 165 Sinh vật học 8: Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?

Trả lời:

– Sóng âm từ nguồn âm phát ra được vành tai hứng lấy, truyền qua ống tai vào → làm rung màng tai → truyền qua chuỗi xương tai và làm rung màng “cửa bầu” và cuối cùng làm chuyển động ngoại dịch rồi nội dịch trong ốc tai màng, tác động lên cơ quan Coocti. Sự chuyển động ngoại dịch được tiện lợi nhờ mang màng của “cửa tròn” (ở sắp cửa bầu, thông với khoang tai giữa).

– Tùy theo sóng âm mang tần số cao (âm bổng) hay thấp (âm trầm), mạnh hay yếu mà sẽ làm cho những tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti ở vùng này hay vùng khác trên màng cơ sở vật chất hưng phấn, truyền về I vùng phân tích tương ứng ở trung ương cho ta nhận diện về những âm thanh đó.

Câu 3 trang 165 Sinh vật học 8: Vì sao ta mang thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái?

Trả lời:

– Lúc một vật dao động và phát ra âm, chúng sẽ tác động lên ko khí, làm ko khí chuyển động dưới dạng sóng. Sóng lan truyền trong ko khí và tới tai của ta, hai lỗ tai mang hai màng tai và hai màng tai này tiếp nhận sóng từ ko khí lan truyền tới. Nếu vật phát ra âm ở phía nào thì nó sẽ tác động lên tai ở phía đó. Tác động này sẽ được những noron thần kinh cảm nhận và truyền tới thần kinh trung ương. Ở đây sẽ phân tích âm truyền tới.

Câu 4 trang 165 Sinh vật học 8: Hãy làm thí nghiệm sau: Thiết kế một dụng cụ giống ống nghe của bác bỏ sĩ (hình 51-3) nhưng tiêu dùng Hai ống cao su nối với tai mang độ dài khác nhau. Nhắm mắt xuôi tay và thử xác định xem mang cảm nhận gì lúc gãi trên màng cao su.

Trả lời:

Ta mang cảm giác âm thanh phát ra từ bên mang ống nối cao su ngắn hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *