Luyện từ và câu – Từ nhiều nghĩa trang 41, 42 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Luyện từ và câu - Từ nhiều nghĩa. 1. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B :

Luyện từ và câu - Từ nhiều nghĩa

I. Nhận xét

1. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B:

2. Nghĩa của những từ răng, mũi, tai trong khổ thơ sau sở hữu gì khác với nghĩa của chúng ở bài tập 1.

M: Răng của chiếc cào⟶  Răng của chiếc cào ko tiêu dùng để nhai như răng của người, của con vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước 
Thì ngửi dòng gì? 
Mẫu ấm ko nghe 
Sao tai lại mọc ?... 

3. Nghĩa của những từ răng, mũi, tai ở bài tập Một và bài tập Hai sở hữu gì giống nhau?

- Nghĩa của những từ răng : đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng.

- Nghĩa của những từ mũi: .........

- Nghĩa của những từ tai: .........

II - Tập luyện

1. Đọc những câu dưới đây. In đậm những từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc; gạch hai gạch (-) dưới những từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển:

a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to.

          - Quả na tỉnh ngộ.

b) Chân - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

            - Bé đau chân.

c) Đầu - Lúc viết, em đừng ngoẹo đầu.

          - Nước suối đầu nguồn rất trong.

2. Những từ chỉ phòng ban thân thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ cho trong bảng dưới đây:

Từ nhiều nghĩa

Ví dụ

lưỡi

M: lưỡi liềm, ..............................................

mồm

cổ

tay

 

lưng

 

Trả lời :

I - Nhận xét

1.

2.

M: Răng của chiếc cào⟶ Răng của chiếc cào ko tiêu dùng để nhai như răng của người, của con vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước⟶ Mũi của chiếc thuyền chỉ là một phòng ban của chiếc thuyền, nó ko thể ngửi được 
Thì ngửi dòng gì? 
Mẫu ấm ko nghe 
Sao tai lại mọc ?...

⟶ Tai của dòng ấm ko tiêu dùng để nghe được.

3. 

- Nghĩa của những từ răng: đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng.

- Nghĩa của những từ mũi: đều chỉ phòng ban sở hữu đầu nhọn nhô ra phía trước.

- Nghĩa của những từ tai: Cùng chỉ phòng ban mọc ở hai bên, chia ra như dòng tai.

II - Tập luyện

1.

a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to.

          - Quá na mở mắt.

b) Chân - Lòng ta vân vững như kiềng ba chân.

          - Bé đau chân.

c) Đầu - Lúc viết, em đừng ngoẹo đầu.

          - Nước suối đầu nguồn rất trong.

2. 

Từ nhiều nghĩa

Ví dụ

lưỡi

M: lưỡi liềm, lưỡi cưa, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu,...

mồm

mồm chén, mồm túi, mồm bao, mồm bình,... 

cổ

cổ chai, cổ tay, cổ chân, cổ áo, cổ lọ, cổ bình,... 

tay

tay áo, tay ghế, tay quay, tay (chơi) bóng cừ khôi, tay súng thiện xạ,... 

lưng

lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng chén, lưng li,...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 5 - Xem ngay


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 41, 42, 43 Luyện từ và câu | Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 từ website vietjack.com cho từ khoá giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 trang 42.Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 41, 42, 43 Luyện từ và câu

Lời giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 41, 42, 43 Luyện từ và câu hay nhất, chi tiết giúp học trò tiện lợi làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 5 Tập 1.

1. Nhận xét (trang 41, 42)

Bài 1 (trang 41 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B

Trả lời:

Răng - bMũi - cTai - a

Bài 2 (trang 41 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): Nghĩa của những từ răng, mũi, tai trong khổ thơ sau sở hữu gì khác với nghĩa của chúng ở bài tập 1.

Trả lời:

Răng của chiếc cào Làm sao nhai được ?

- Răng của chiếc cào chỉ tiêu dùng để cào lúa, cào cỏ, ko tiêu dùng để nhai như người và vật.

Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi dòng gì?

- Mũi của chiếc thuyền chỉ là một phòng ban của chiếc thuyền, nó ko thể ngửi được

Mẫu ấm ko nghe Sao tai lại mọc ?...

- Tai của dòng ấm ko tiêu dùng để nghe được.

Bài 3 (trang 42 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): Nghĩa của những từ răng, mũi, tai ở bài tập Một và bài tập Hai sở hữu gì giống nhau?

Trả lời:

- Nghĩa của những từ răng: đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng.

- Nghĩa của những từ mũi: đều chỉ phòng ban sở hữu đầu nhọn nhô ra phía trước.

- Nghĩa của những từ tai: Cùng chỉ phòng ban mọc ở hai bên, chia ra như dòng tai.

2. Tập luyện (trang 42)

Bài 1 (trang 42 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): Đọc những câu dưới đây. Gạch một ( - ) dưới những từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc; gạch hai gạch (=) dưới những từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển:

Trả lời:

a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to.

b) Chân - Lòng ta vân vững như kiềng ba chân.

c) Đầu - Lúc viết, em đừng ngoẹo đầu.

Bài 2 (trang 42 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): Những từ chỉ phòng ban thân thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ cho trong bảng dưới đây:

Trả lời:

Từ nhiều nghĩaVí dụ
Lưỡilưỡi liềm, lưỡi cưa, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu,...
mồmmồm chén, mồm túi, mồm bao, mồm bình,...
cổ cổ chai, cổ tay, cổ chân, cổ áo, cổ lọ, cổ bình,...
taytay áo, tay ghế, tay quay, tay (chơi) bóng cừ khôi, tay súng thiện xạ,...
lưnglưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng chén, lưng li,...

Tham khảo giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 5:

  • Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
  • Chính tả (Tuần 7 trang 40-41 Tập 1): 1. Điền một vần...; 2. Điền tiếng sở hữu chứa....

  • Tập làm văn: Tập luyện tả cảnh (Tuần 7 trang 43-44-45 Tập 1): 1. Đọc bài...; 2. Dưới đây là phần....

  • Luyện từ và câu: Tập luyện về từ hiều nghĩa (Tuần 7 trang 45-46 Tập 1): 1. Nối mỗi câu...; 2. Dòng nào dưới đây....

  • Tập làm văn: Tập luyện tả cảnh (Tuần 7 trang 46-47 Tập 1): Dựa theo dàn ý....

  • Soạn Tiếng Việt lớp 5
  • Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN
  • Văn mẫu lớp 5
  • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
  • Top 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *