Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 79, 80 Bài 64: Luyện tập
Vở bài tập Toán lớp 5 Tập Một trang 79, 80 Bài 64: Tập dượt

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 79, 80 Bài 64: Tập dượt hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 79 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

+) 53,7 : 3

+) 7,05 : 5

+) 6,48 :18

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 79 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Thương là : ………

Số dư : ………

Thương là: ………

Số dư : ………

Lời giải:

a)  Thương là 0,16 ;

     Số dư là 0,10 hay 0,1.

     Thử lại :

0,16 × 38 + 0,1 = 6,08 + 0,1 = 6,18

b) Thương là 14,79.

    Số dư là 0,16.

    Thử lại :

14,79 × 24 + 0,16 = 354,96 + 0,16 = 355,12.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80 Bài 3: Tính: .

a) 40, 8 : 12 - 2,03 =……………….....

b) 6,72 : 7 + 2,15 = …………………

Lời giải:

a) 40, 8 : 12 - 2,03

= 3,4 – 2,03 = 1,37

b) 6,72 : 7 + 2,15

= 0,96 + 2,15 = 3,11

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80 Bài 4: Cả hai hộp mang 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg chè thì số ki – lô – gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi trong mỗi hộp, lúc đầu mang bao nhiêu ki – lô – gam chè?

Lời giải:

Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg thì mỗi hộp nặng số ki-lô-gam là:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Lúc đầu hộp thứ nhất mang số ki-lô-gam chè là :

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

 Lúc đầu hộp thứ hai mang số ki-lô-gam chè là :

13,6 – 8 = 5,6 (kg)

 Đáp số : Hộp thứ nhất : 8kg ;

Hộp thứ hai : 5,6kg. 


Bài tập Chia một số thập phân với một số tự nhiên

 • Giải sgk Toán lớp 5 Tập dượt trang 64
 • Giải sgk Toán lớp 5 Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Lý thuyết Chia một số thập phân với một số tự nhiên

 • Bài tập Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 67: Tập dượt
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 69: Tập dượt
 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *