Giải VBT Toán lớp 2 Bài 99: Ôn tập chung Cánh diều

Mời những em học trò và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải vở bài tập toán lớp Hai tập Hai Cánh diều Bài 99: Ôn tập chung được nhóm chuyên gia soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. Hi vọng sẽ giúp những em học trò nắm tốt tri thức bài học, bổ sung cho mình những kỹ năng thực hiện giải bài tập một cách chuẩn xác nhất.

Giải VBT Toán Hai Bài 99: Ôn tập chung sách Cánh diều

Bài 1. Số?

Trả lời:

Số 213

Bài 2. a) Khoanh vào số to nhất trong những số: 879, 978, 789, 979

b) Khoanh vào số bé nhất trong những số: 465, 456, 645, 546

c) Sắp xếp những số 599, 1000. 769, 687 theo thứ tự từ bé tới to.

Trả lời:

a. Số to nhất là: 979

b. Số bé nhất là: 456

c. Sắp xếp những số theo thứ tự từ bé tới to: 599, 687, 769, 1000.

Bài 3. a) Tính:

762 + 197 = ............                           543 - 127 = .............

Hai x 8 = ...........                                    40 : 5 = ............

b) Viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Trả lời:

a) 762 + 197 = 959                       543 - 127 = 416   

     Hai x 8 = 16                                 40 : 5 = 8

b) Hình 1: 5 x 5 = 25

    Hình 2: 12 : 2 = 6

Bài 4. Số?

Mang .... hình tứ giác                     Mang .... khối trụ

Mang .... hình tam giác                  Mang .... khối cầu

Trả lời:

Mang 3 hình tứ giác                     Mang 8 khối trụ

Mang 4 hình tam giác                  Mang 4 khối cầu

Bài 5. Ngày thứ nhất shop bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai shop bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai shop bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời:

Ngày thứ hai shop bán được số lít nước mắm là:

    150 + 75 = 225 (lít)

Cả hai ngày shop bán được số lít nước mắm là:

    150 + 225 = 375 (lít)

Đáp số: 375 lít nước mắm.

Bài 6. Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi  nhạc cụ mà những bạn đang cầm và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Trả lời:

  • Trống tròn: 5 chiếc
  • Trống dài: Một chiếc
  • Dùi trống: 4 cặp
  • Gõ: 6 chiếc

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải vở bài tập Toán lớp Hai Cánh diều Bài 99: Ôn tập chung file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *