Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 15 – 16 Bài 41 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 15 - 16 Bài 41 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 15 - 16 Bài 41 Tiết Hai sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài một Trang 15 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Số?

a) 

 

b) 

 

Trả lời:

Thực hiện những phép tính theo cột, em được kết quả như sau:

a) 

 

b)

 

Bài Hai Trang 15 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Số?

Trả lời:

a) Sở hữu: 2 × 6 = 12 nên Hai cm × 6 = 12 cm, số cần điền vào ô trống là 12

12 : 2 = 6 nên 12 cm : 2 = 6 cm, số cần điền vào ô trống là 6

18 : 2 = 9 nên 18 cm : 2 = 9 cm, số cần điền vào ô trống là 9

b) 2 × 5 = 10 nên Hai kg × 5 = 10 kg, số cần điền vào ô trống là 10

10 : 2 = 5 nên 10 kg : 2 = 5 kg, số cần điền vào ô trống là 5

16 : 2 = 8 nên 16 kg : 2 = 8 kg, số cần điền vào ô trống là 8

c) 2 × 7 = 14 nên 2 l × 7 = 14 l, số cần điền vào ô trống là 14

14 : 2 = 7 nên 14 : 2 = 7 l, số cần điền vào ô trống là 7

20 : 2 = 10 nên 20 : 2 = 10 l, số cần điền vào ô trống là 10

Em điền được như sau: 

Bài 3 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Số?

a) Chia băng giấy dài 6 cm thành 3 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

 

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành Hai phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu 

xăng – ti – mét?

 

 

Trả lời:

a) Băng giấy dài 6 cm, chia đều thành 3 phần bằng nhau nên ta với phép chia: 6 : 3 = 2

Bài giải

                                                                  

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành Hai phần bằng nhau nên ta với phép chia: 6 : 2 = 3

Bài giải

Bài 4 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Rô – bốt chia 15 l nước mắm vào những can, mỗi can 5 l. Hỏi được bao nhiêu can nước mắm tương tự?

Trả lời:

Chia 15 l nước mắm vào những can, mỗi can 5 l nên ta với phép chia: 15 : 5 = 3

Bài giải

Sở hữu số can nước mắm tương tự là:

15 : 5 = 3 (can)

Đáp số: 3 can.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

  • Giải sgk Toán lớp Hai Bài 41: Phép chia (trang 15)

  • Bài 41 Tiết một trang 14 - 15 Tập 2

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *