Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 25 – 26 Bài 45 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 25 - 26 Bài 45 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 25 - 26 Bài 45 Tiết Hai sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài Một Trang 25 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Số?

Trả lời:

Thực hiện những phép tính từ điểm xuất phát tới đích, em được kết quả như sau:

Bài Hai Trang 26 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

a) Nối để tìm chuồng cho mỗi con chim (theo mẫu).

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Những chuồng ghi số ………là chuồng của Hai con chim

Trả lời:

Thực hiện phép tính trong con chim, rồi nối kết quả phép tính với mẫu chuồng tương ứng

4 : 2 = 2

2 × 1 = 2

14 : 2 = 7

20 : 2 = 10

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

5 × 2 = 10

35 : 5 = 7

b) Em thấy chuồng ghi số 2, số 7 và số 10, mỗi chuồng đều nối với Hai phép tính trong con chim nên:

Những chuồng ghi số 2, số 7 và số 10 là chuồng của Hai con chim.

Bài 3 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Bạn Mai xếp 25 mẫu bánh vào những hộp, mỗi hộp 5 mẫu bánh. Hỏi Mai xếp đươc mấy hộp bánh tương tự?

Trả lời:

Xếp 25 mẫu bánh vào những hộp, mỗi hộp 5 mẫu bánh. Muốn tính được số hộp em thực hiện phép tính chia: 25 : 5 = 5

Bài giải

Mai xếp đươc số hộp bánh tương tự là:

25 : 5 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp bánh.

Bài 4 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Số?

a)

b) 

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính tuần tự từ trái sang phải

a)

b)

Bài 5 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

a)

b)

c)

Trả lời:

Em thực hiện phép tính nhân (hoặc chia), rồi so sánh kết quả với số (hoặc phép tính)

Vậy em điền:

 20 : 5 = 4 

Vậy em điền:

c) 2 × 2 = 4, 10 : 2 = 5 mà 4 < 5 nên 2 × 2 < 10 : 2

40 : 5 = 8, 2 × 6 = 12 mà 8 < 12 nên 40 : 5 < 2 × 6

Vậy em điền:

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

  • Giải sgk Toán lớp Hai Bài 45: Tập tành chung (trang 27)

  • Bài 45 Tiết Một trang 24 - 25 Tập 2
  • Bài 45 Tiết 3 trang 27 - 28 Tập 2
  • Bài 45 Tiết 4 trang 28 - 29 Tập 2
  • Bài 45 Tiết 5 trang 29 - 30 Tập 2

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *