Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 81 – 82 Bài 22 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Một trang 81 - 82 Bài 22 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp Hai Tập Một trang 81 - 82 Bài 22 Tiết Hai sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài Một Trang 81 vở bài tập Toán lớp Hai tập 1 

Đặt tính rồi tính.

80 - 6          43 - 5          57 - 8          73 - 7

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho những chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ tuần tự chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

80 – 6               43 – 5

57 – 8               73 – 7 

 

Bài Hai Trang 81 vở bài tập Toán lớp Hai tập 1

a) Nối mỗi con ong với bông hoa thích hợp (theo mẫu).

b) Tô màu vàng vào bông hoa ghi số to nhất, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất và màu đỏ vào những bông hoa còn lại.

Trả lời:

a) Em thực hiện tính: 60 – 3 = 57 ; 53 – 6 = 47 ; 71 – 9 = 62 ; 95 – 7 = 88

b) Vì 47 < 57 < 62 < 88, nên em tô màu vàng vào bông hoa ghi số to nhất là 88, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất là 47, tô màu đỏ vào hai bông hoa còn lại.

Em nối và tô màu như sau:

Bài 3 Trang 81 vở bài tập Toán lớp Hai tập 1

Đường tới ổ rơm của gà mái mơ đi qua ba phép tính với kết quả bằng nhau. Hãy tô màu cho đường đi tới ổ rơm của gà mái mơ.

Trả lời:

Em thực hiện những phép tính: 

38 + 9 = 47

50 – 3 = 47

30 + 17 = 47

60 – 8 = 52

21 + 26 = 47

55 – 9 = 46

54 – 6 = 48

Sau lúc thực hiện xong những phép tính, em thấy con đường chứa 3 phép tính 38 + 9; 30 + 17 và 50 – 3 là với kết quả bằng nhau. Nên em tô màu như sau: 

Bài 4 Trang 82 vở bài tập Toán lớp Hai tập 1

Cây mít nhà bà với 32 quả. Sở hữu 5 quả mít chín và được bà lấy xuống. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả mít?

Trả lời:

Để tính được trên cây còn lại bao nhiêu quả mít, em thực hiện phép tính trừ: lấy số quả mít mà trên cây nhà bà với (32 quả) trừ đi số quả mít chín và được bà lấy xuống (5 quả). Em với phép tính: 32 – 5 = 27 (quả).

Bài giải

Trên cây còn lại số quả mít là:

32 – 5 = 27 (quả)

Đáp số: 27 quả mít.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

  • Giải sgk Toán lớp Hai Bài 22: Phép trừ (với nhớ) số với hai chữ số cho số với một chữ số (trang 83)

  • Bài 22 Tiết Một trang 80 Tập 1
  • Bài 22 Tiết 3 trang 82 - 83 Tập 1
  • Bài 22 Tiết 4 trang 83 - 84 Tập 1

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *