Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều
Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Tập Một và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 100 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều giúp học trò lớp 3 thuận lợi làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 100. Bạn vào tên trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Tập Một Kết nối tri thức, Cánh diều

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 40: Tập dượt chung (trang 100, 101)

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 99, 100 Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (Tập Hai trang 99, 100, 101, 102)

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai trang 100, 101 Khả năng xảy ra của một sự kiện

Giải sgk Toán lớp 3 trang 100 (cả ba sách)

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 99, 100, 101, 102, 103 Bài 37: Chia số sở hữu ba chữ số cho số sở hữu một chữ số

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 97, 98, 99, 100 Bài 71: Chia số sở hữu năm chữ số cho số sở hữu một chữ số

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 99, 100 Nhiệt độ

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 100, 101 Em ôn lại những gì đã học
Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 (sách cũ)

Bài 4 trang 100 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi viên gạch hoa hình vuông sở hữu cạnh 20cm.

a) Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

b) Tính chu vi hình hữ nhật ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

Lời giải:

a) Cạnh hình vuông là: 20 + 20 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông là 40 x 4 = 160 (cm)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x 4 = 80 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 80) x 2 = 200 (cm)

 • Bài Một trang 99 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu).....

 • Bài Hai trang 99 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Người ta uốn cong một đoạn dây đồng.....

 • Bài 3 trang 99 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đo rồi ghi số đo độ dài cạnh hình vuông.....

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *