Vở bài tập Toán lớp 3 trang 102 Tập 2 Kết nối tri thức, Cánh diều
Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 102 Tập Hai và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 102 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều giúp học trò lớp 3 tiện lợi làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 102. Bạn vào tên trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 102 Tập Hai Kết nối tri thức, Cánh diều

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 102 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (Tập Hai trang 99, 100, 101, 102)

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai Em ôn lại những gì đã học trang 102, 103, 104

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 102 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000 (trang 102, 103, 104, 105)

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 101, 102 Hình chữ nhật

Giải sgk Toán lớp 3 trang 102 (cả ba sách)

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 101, 102 Góc vuông, góc ko vuông

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 102, 103, 104 Em vui học toán

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 99, 100, 101, 102, 103 Bài 37: Chia số với ba chữ số cho số với một chữ số

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 101, 102 Bài 72: Tập dượt chung
Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (sách cũ)

Bài 5 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 8cm và chiều rộng là 5cm. Cắt tầm bìa này thành tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu và tấm bìa còn lại là một hình chữ nhật (xem hình vẽ).

a) Tính diện tích tấm bìa hình vuông.

b) Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật còn lại.

Lời giải:

a) Tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu nên cạnh hình vuông bằng 5cm.

Diện tích tấm bìa hình vuông là:

       5 x 5 = 25 (cm2)

b) Chiều rộng hình chữ nhật của tấm bìa còn lại: 8 - 5 = 3 (cm)

Chiều dài tấm bìa còn lại chính là cạnh của tấm bìa hình vuông có độ dài là 5cm.

Chu vi hình chữ nhật còn lại là:

       (5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Đáp số: a) 25 cm2.

b) 16cm

 • Bài Một trang 101 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.....

 • Bài Hai trang 101 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính.....

 • Bài 3 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Tìm x.....

 • Bài 4 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Viết dấu x vào ô trống đặt cạnh những .....

Đã với lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *