Vở bài tập Toán lớp 4 bài 28: Tự kiểm tra Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 33, 34

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 28: Tự rà soát tập Một trang 33, 34 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn những em tra lời thắc mắc trong bài chi tiết, đầy đủ giúp những em học trò tự rà soát ôn tập hệ thống những tri thức chương Một Toán 4 về số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em cùng tham khảo nhé.

1. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 33 - Phần 1

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây sở hữu kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số “ba triệu ko trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là:

A. 3 000 000 25 000 674
B. 3 000 000 25 674
C. 3 025 674
D. 325 674

Phương pháp

Để viết những số ta viết từ hàng cao tới hàng thấp, hay viết từ trái sang phải.

Đáp án

Số “ba triệu ko trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là : 3 025 674.

Chọn C.

Câu 2. Số to nhất trong những số 5698, 5968, 6589, 6895 là:

A. 5698
B. 5968
C. 6589
D. 6895

Phương pháp

So sánh những số đã cho rồi tìm số to nhất trong những số đó.

Đáp án

So sánh những số đã cho ta sở hữu: 5698 < 5968 < 6589 < 6859.

Vậy số to nhất trong những số đó là 6859.

Chọn D.

Câu 3. Trong những số dưới đây, sở hữu chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là:

A. 65 324
B. 56 834
C. 36 254
D. 425 634

Phương pháp

Chữ số 5 biểu thị cho 50 000 thì chữ số đó phải thuộc hàng chục nghìn.

Đáp án

Trong những số đã cho, số sở hữu chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là 56 834.

Chọn B.

Câu 4. Cho biết: 8586 = 8000 + 500 +.........+ 6. Số thích hợp vào chỗ trống là:

A. 586
B. 180
C. 80
D. 58

Phương pháp

Xác định hàng của từng chữ số trong số 8586 rồi tìm trị giá của từng chữ số đó, sau đó viết số 8586 dưới dạng tổng.

Đáp án

Trong số 8586, chữ số 8 bên trái thuộc hàng nghìn nên sở hữu trị giá là 8000; chữ số 5 thuộc hàng trăm nên sở hữu trị giá là 500; chữ số 8 bên trái thuộc hàng chục nên sở hữu trị giá là 80 và chữ số 6 thuộc hàng đơn vị nên sở hữu trị giá là 6.

Do đó ta sở hữu : 8586 = 8000 + 500 + 80 + 6.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 80.

Chọn C.

Câu 5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 tấn 85kg = …… kg là:

A. 485
B. 4850
C. 4085
D. 4058

Phương pháp

Dựa vào cách đổi: Một tấn = 1000kg để đổi 4 tấn sang đơn vị kg, sau đó cùng thêm với 85kg.

Đáp án

Ta sở hữu Một tấn = 1000kg nên 4 tấn = 4000kg.

Do đó: 4 tấn 85kg = 4 tấn + 85kg = 4000kg + 85kg = 4085kg.

Chọn C.

2. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 34 - Phần 2

Phần 2.

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Năm 2010 đã trồng được: ………..cây.

Năm 2011 đã trồng được: ……….. cây.

Năm 2012 đã trồng được: ……….. cây.

b) Năm ……….. nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Phương pháp

Quan sát biểu đồ để tìm số cây đã trồng được trong mỗi năm và trả lời những thắc mắc của bài toán.

Đáp án

a) Năm 2010 đã trồng được 400 cây.

Năm 2011 đã trồng được 500 cây.

Năm 2012 đã trồng được 600 cây.

Câu 2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45km, giờ thứ Hai chạy được 54km, giờ thứ 3 chạy được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp

- Tìm tổng số ki-lô-mét ô tô chạy được trong ba giờ.

- Tìm trung bình số ki-lô-mét mỗi giờ ô tô chạy = tổng số ki-lô-mét ô tô chạy được trong ba giờ : 3.

Tóm tắt

Giờ thứ nhất: 45km

Giờ thứ 2: 54

Giờ thứ 3: 48km

Trung bình: ? km

Đáp án

Trong 3 giờ ô tô chạy được tất cả số ki-lô-mét là:

45 + 54 + 48 = 147 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là:

147 : 3 = 49 (km)

Đáp số: 49km.

3. Giải Toán lớp 4 Tập luyện chung trang 36, 37

  • Giải Toán lớp 4 trang 36, 37

Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 29: Phép cùng

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 28: Tự rà soát được GiaiToan san sẻ xong trên đây. Với phần trả lời thắc mắc chi tiết này sẽ giúp những em tập dượt cách giải những dạng toán trung bình cùng, số tự nhiên, bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị khối lượng, hệ thống lại những tri thức Toán 4 chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng. Chúc những em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên những em cũng sở hữu thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 được GiaiToan soạn nhé

Tham khảo những dạng bài tập Toán:

  • Vở bài tập Toán 4 bài 23: Tập luyện Tìm số trung bình cùng
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 24: Biểu đồ
  • Vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 26: Tập luyện Biểu đồ
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 27: Tập luyện chung chương 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *