Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 71 Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Vở bài tập Toán lớp 4 Tập Một trang 71 Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 71 Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11 hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 71 Bài 1: Tính nhẩm:

43 × 11

86 × 11

73 × 11

Lời giải:

43 × 11 = 473

86 × 11 = 946

73 × 11 = 803

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 71 Bài 2: Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng mang 11 học trò. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng mang 11 học trò. Hỏi hai khối mang tất cả bao nhiêu học trò xếp hàng? (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Ta mang sơ đồ:

Tóm tắt:

Lớp Ba: 16 hàng

Lớp Bốn: 14 hàng

Mỗi hàng: 11 học trò

Tất cả: .... học trò?

Bài giải

Cách 1:

Khối lớp Ba mang số học trò là:

16 × 11 = 176 (học trò)

Khối lớp Bốn mang số học trò là:

14 × 11 = 154 (học trò)

Cả hai khối mang số học trò là:

176 + 154 = 330 (học trò)

Đáp số: 330 học trò

Cách 2:

Số hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học trò của hai khối là:

11 × 30 = 330 (học trò)

Đáp số: 330 học trò

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 71 Bài 3: Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

Lời giải:

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 71 Bài 4: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho
b)Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho
c) Muốn nhan nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được to hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho

Lời giải:

a) Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã choS
b)Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã choĐ
c) Muốn nhan nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được to hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã choS

Bài tập Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11

 • Giải sgk Toán lớp 4 Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 40: Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11
 • Lý thuyết Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11

 • Bài tập Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 63. Nhân với số mang ba chữ số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 64. Tập tành
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 65. Tập tành chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số
 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 mang đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trang 71 từ website giaitoan.com cho từ khoá giải vở bài tập toán lớp 4 bài 61.

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11 tập Một trang 71 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Bài hôm nay sẽ hướng dẫn những em trả lời thắc mắc trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em hiểu được cách nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm một cách thành thục. Mời những em tham khảo nhé.

1. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 1

Tính nhẩm:

43 × 11 = ……

86 × 11 = ……

73 × 11 = ……

Phương pháp giải:

Vận dụng cách nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11: Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

2. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 2

Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng mang 11 học trò. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng mang 11 học trò. Hỏi hai khối mang tất cả bao nhiêu học trò xếp hàng? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số học trò của khối lớp Ba = số học trò trong Một hàng × số hàng .

- Tính số học trò của khối lớp Bốn = số học trò trong Một hàng × số hàng.

- Số học trò của cả hai khối = số học trò của khối lớp Ba + số học trò của khối lớp Bốn.

Cách 2:

- Tìm tổng số hàng của cả hai khối lớp.

- Số học trò của cả hai khối = số học trò trong Một hàng × tổng số hàng của cả hai khối lớp.

Tóm tắt:

3. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 3

Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

Phương pháp giải:

x ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

4. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 4

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho.
b)Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.
c) Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được to hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

Phương pháp giải:

Muốn nhân nhẩm một số mang hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

5. Bài tập Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11

 • Giải Toán lớp 4 trang 71
 • Toán lớp 4 trang 70: nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11

Bài tiếp theo: Vở bài tập Toán lớp 4 bài 62: Nhân với số mang ba chữ số

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số mang hai chữ số với 11 được GiaiToan san sớt trên đây. Hướng dẫn những em trả lời thắc mắc chi tiết này sẽ giúp những em mang thêm tài liệu tham khảo, tập tành cách giải những dạng toán nhân nhẩm với 11, hệ thống lại những tri thức Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với những số tự nhiên. Hình học. Chúc những em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên những em cũng mang thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 được GiaiToan soạn nhé

Tham khảo những dạng bài tập Toán:

 • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 56: Nhân một số với một tổng
 • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 57: Nhân một số với một hiệu
 • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 58: Tập tành
 • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 59: Nhân với số mang hai chữ số
 • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 60: Tập tành Nhân với số mang hai chữ số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *