Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trang 71

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số với hai chữ số với 11 tập Một trang 71 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Bài hôm nay sẽ hướng dẫn những em trả lời nghi vấn trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em hiểu được cách nhân nhẩm số với hai chữ số với 11, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm một cách thuần thục. Mời những em tham khảo nhé.

1. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 1

Tính nhẩm:

43 × 11 = ……

86 × 11 = ……

73 × 11 = ……

Phương pháp giải:

Vận dụng cách nhân nhẩm số với hai chữ số với 11: Muốn nhân nhẩm một số với hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

2. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 2

Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng với 11 học trò. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng với 11 học trò. Hỏi hai khối với tất cả bao nhiêu học trò xếp hàng? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số học trò của khối lớp Ba = số học trò trong Một hàng × số hàng .

- Tính số học trò của khối lớp Bốn = số học trò trong Một hàng × số hàng.

- Số học trò của cả hai khối = số học trò của khối lớp Ba + số học trò của khối lớp Bốn.

Cách 2:

- Tìm tổng số hàng của cả hai khối lớp.

- Số học trò của cả hai khối = số học trò trong Một hàng × tổng số hàng của cả hai khối lớp.

Tóm tắt:

3. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 3

Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

Phương pháp giải:

x ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

4. Vở bài tập Toán lớp 4 tập Một trang 71 - Câu 4

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) Muốn nhân nhẩm một số với hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho.
b)Muốn nhân nhẩm một số với hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.
c) Muốn nhân nhẩm một số với hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được to hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

Phương pháp giải:

Muốn nhân nhẩm một số với hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cùng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho.

5. Bài tập Giới thiệu nhân nhẩm số với hai chữ số với 11

  • Giải Toán lớp 4 trang 71
  • Toán lớp 4 trang 70: nhân nhẩm số với hai chữ số với 11

Bài tiếp theo: Vở bài tập Toán lớp 4 bài 62: Nhân với số với ba chữ số

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số với hai chữ số với 11 được GiaiToan san sẻ trên đây. Hướng dẫn những em trả lời nghi vấn chi tiết này sẽ giúp những em với thêm tài liệu tham khảo, tập luyện cách giải những dạng toán nhân nhẩm với 11, hệ thống lại những tri thức Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với những số tự nhiên. Hình học. Chúc những em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên những em cũng với thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 được GiaiToan soạn nhé

Tham khảo những dạng bài tập Toán:

  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 56: Nhân một số với một tổng
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 57: Nhân một số với một hiệu
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 58: Tập dượt
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 59: Nhân với số với hai chữ số
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 60: Tập dượt Nhân với số với hai chữ số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *