Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Vở bài tập Toán lớp 4 Tập Hai trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó - Cô Nguyễn Oanh (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 1: Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Tổng của hai số bằng …….

Số bé được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số to được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số bé và số to là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần.

b)

Tổng của hai số bằng …….

Số to được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số to và số bé là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần

Lời giải:

a) Tóm tắt

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số to được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số bé và số to là 3 : 4 hay

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b) Tóm tắt

Tổng của hai số bằng 63

Số to được biểu thị là 5 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số to và số bé là 5: 4 hay

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 63 Bài 2: Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 45 : 5 × 2 = 18

Số to là 45 – 18 = 27

Đáp số Số bé : 18

Số to: 27

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 63 Bài 3: Một shop đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp shop bán được là:

49 : 7 × 2 = 14(kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ shop bán được là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ: 35 kg


Bài tập Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó

 • Giải sgk Toán lớp 4 Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Lý thuyết Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó

 • Bài tập Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 139: Tập tành
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 140: Tập tành
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 141: Tập tành chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 143: Tập tành
 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 sở hữu đáp án
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số từ website vietjack.com cho từ khoá giải vở bài tập toán lớp 4 trang 62 vietjack.Vở bài tập Toán lớp 4 Tập Hai trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số - Cô Nguyễn Oanh (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61 Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống:

a24541
b37462
a : b
b : a

Lời giải:

a24541
b37462
a : b2:34:75:44:61:2
b : a3:27:44:56:42:1

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61 Bài 2: Viết tỉ số của hai số và vẽ sơ đồ minh họa

a) Mang 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: …………….

Số bạn trai…………….

Số bạn gái: …………….

b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là…………….

Số gà trống: …………….

Số gà mái: …………….

c) Hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: …………….

Chiều dài: …………….

Chiều rộng: …………….

Lời giải:

a) Sơ đồ minh họa:

Mang 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: 3 : 5 hay 35 

Số bạn trai bằng 35 số bạn gái.

Số bạn gái bằng 53 số bạn trai.

b) Sơ đồ minh họa:

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống.

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay 39

Số gà trống bằng 39 số gà mái.

Số gà mái bằng 93 số gà trống.

c) Sơ đồ minh họa:

Hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay 63 

Chiều dài bằng 63 chiều rộng.

Chiều rộng bằng 36 chiều dài.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 3: Lớp học sở hữu 15 học trò nữ và 17 học trò nam

a) Lớp sở hữu tất cả ….học trò

b) Tỉ số của số học trò nữ và số học trò của lớp là:…..

c) Tỉ số của số học trò nam và số học trò nữ của lớp là:…..

Lời giải:

Tóm tắt

Học trò nữ sở hữu: 15 em

Học trò nam sở hữu: 17 em

Bài giải

a) Lớp sở hữu tất cả 32 học trò

b) Tỷ số của số học trò nữ và số học trò của lớp là 15 : 32 hay

c) Tỉ số của số học trò nam và số học trò nữ của lớp là 17 : 15 hay


Bài tập Giới thiệu tỉ số

 • Giải sgk Toán lớp 4 Giới thiệu tỉ số
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 89: Giới thiệu về tỉ số
 • Lý thuyết Giới thiệu tỉ số

 • Bài tập Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 138: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 139: Tập tành
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 140: Tập tành
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 141: Tập tành chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *