Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số
Vở bài tập Toán lớp 4 Tập Hai trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61, 62 Bài 137: Giới thiệu tỉ số - Cô Nguyễn Oanh (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61 Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống:

a24541
b37462
a : b
b : a

Lời giải:

a24541
b37462
a : b2:34:75:44:61:2
b : a3:27:44:56:42:1

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 61 Bài 2: Viết tỉ số của hai số và vẽ sơ đồ minh họa

a) Sở hữu 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: …………….

Số bạn trai…………….

Số bạn gái: …………….

b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là…………….

Số gà trống: …………….

Số gà mái: …………….

c) Hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: …………….

Chiều dài: …………….

Chiều rộng: …………….

Lời giải:

a) Sơ đồ minh họa:

Sở hữu 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: 3 : 5 hay 35 

Số bạn trai bằng 35 số bạn gái.

Số bạn gái bằng 53 số bạn trai.

b) Sơ đồ minh họa:

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống.

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay 39

Số gà trống bằng 39 số gà mái.

Số gà mái bằng 93 số gà trống.

c) Sơ đồ minh họa:

Hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay 63 

Chiều dài bằng 63 chiều rộng.

Chiều rộng bằng 36 chiều dài.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 3: Lớp học sở hữu 15 học trò nữ và 17 học trò nam

a) Lớp sở hữu tất cả ….học trò

b) Tỉ số của số học trò nữ và số học trò của lớp là:…..

c) Tỉ số của số học trò nam và số học trò nữ của lớp là:…..

Lời giải:

Tóm tắt

Học trò nữ sở hữu: 15 em

Học trò nam sở hữu: 17 em

Bài giải

a) Lớp sở hữu tất cả 32 học trò

b) Tỷ số của số học trò nữ và số học trò của lớp là 15 : 32 hay

c) Tỉ số của số học trò nam và số học trò nữ của lớp là 17 : 15 hay


Bài tập Giới thiệu tỉ số

 • Giải sgk Toán lớp 4 Giới thiệu tỉ số
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 89: Giới thiệu về tỉ số
 • Lý thuyết Giới thiệu tỉ số

 • Bài tập Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 138: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 139: Tập dượt
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 140: Tập dượt
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 141: Tập dượt chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *