Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 29: Luyện tập chung
Vở bài tập Toán lớp 5 Tập Một trang 38, 39, 40 Bài 29: Tập tành chung

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 38, 39, 40 Bài 29: Tập tành chung hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 38, 39, 40 Bài 29: Tập tành chung - Cô Nguyễn Lan (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 38 Bài 1: Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông mang cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật mang chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?

Lời giải:

Diện tích căn phòng là:

8 × 8 = 64 (m2)

64m2 = 640 000cm2

Diện tích một mảnh gỗ:

80 × 20 = 1600 (cm2)

Số mảnh gỗ tiêu dùng để lát sàn căn phòng đó là:

640 000 : 1600 = 400 (mảnh)

Đáp số: 400 mảnh gỗ.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39 Bài 2: Người ta trồng mía trên một khu đất hình chữ nhật mang chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích khu đất đó.

b) Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi khu đất đó thu hoạch được bao nhiêu tấn mía?

Lời giải:

Chiều dài khu đất là:

130 + 70 = 200 (m)

Diện tích khu đất là:

200 × 130 = 26 000 (m2)

26 000m2 gấp 100m2 số lần là :

26 000 : 100 = 260 (lần)

Trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được số tấn mía là :

300 × 260 =  78000 (kg)

78 000kg = 78 tấn

Đáp số: a) 26 000m2;

            b) 78 tấn.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39 Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên. Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Chiều dài sân vận động là:

6 × 3000 = 18000 (cm) =180 (m)

Chiều rộng sân vận động là:

3 × 3000 = 9000 (cm)

9000cm = 90m

Diệc tích sân vận động là:

180 × 90 = 16200 (m2)

Đáp số: 16200m2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 40 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Diện tích hình bên là:

A. 20cm2

B. 12cm2

C. 16cm2

D. 10cm2

Lời giải:

*Cách 1

Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)

= 4 × 3 + 2 × 2 = 16cm2

*Cách 2

Diệc tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)

= 3 × 2 + 5 × 2 = 16cm2

*Cách 3

Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2) + diện tích hình (3)

= 3 × 2 + 3 × 2 + 2 × 2 = 16cm2

Vậy khoanh tròn vào câu trả lời đúng C.16cm2

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 30: Tập tành chung
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 31: Tập tành chung
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 32: Khái niệm số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
  • Giải bài tập Toán lớp 5
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *