Vở bài tập Toán lớp 5 bài 45: Luyện tập chung Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 56, 57

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 45: Tập tành chung tập Một trang 56, 57 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn những em trả lời những thắc mắc trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em học trò ôn tập, tổng hợp những dạng bài tập về số thập phân, viết số thập phân dưới dạng đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo diện tích. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em tham khảo nhé

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 56 Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2,105km = .........m

2,12dam = ..........m

35dm = ..............m

145cm = .............m

b) 2,105km2 = ........m2

2,12 ha = ...........m2

35dm2 = ............m2

145cm2 = ..........m2

Phương pháp giải

Vận dụng bảng đơn vị đo độ dài, diện tích và bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi những số đo đã cho.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 2,105km = 2105 m

2,12dam = 21,2 m

35dm = 3,5 m

145cm = 1,45 m

b) 2,105km2 = 2105000m2

2,12 ha = 21200 m2

35dm2 = 0,35 m2

145cm2 = 0,0145m2

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 57 Câu 2

124 tạ .........12,5 tấn

0,5 tấn ..........302kg

452g ............3,9kg

0,34 tấn .........340kg

Phương pháp giải

Đổi những số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

124 tạ < 12,5 tấn (vì 12,5 tấn = 125 tạ và 124 tạ < 125 tạ);

452g < 3,9kg (vì 452g = 0,452kg và 0,452kg < 3,9kg) ;

0,34 tấn = 340kg (vì 340kg = tấn = 0,340 tấn = 0,34 tấn).

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 57 Câu 3

Một đoàn tàu mỗi giờ đi được 33km

a) Hỏi trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu mét?

b) Hỏi sau Một giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

a) - Đổi: Một giờ = 60 phút; 33km = 33000m

- Số mét đi được trong Một phút = số mét đi được trong Một giờ (hay 60 phút) : 60.

b) - Đổi Một giờ 12 phút = 72 phút

- Số mét đi được trong 72 phút = số mét đi được trong Một phút × 72.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng : 1km = 1000m.

Tóm tắt

Một giờ: 33km

Trung bình Một phút: ? km

Một giờ 12 phút: ? km

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

a) Một giờ = 60 phút; 33km = 33000 (m)

Trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số mét mà

33000 : 60 = 550 (m)

b) Một giờ 12 phút = 72 phút

Số ki-lô-mét đoàn tàu đó đo được trong Một giờ 12 phút là:

0,55 x 72 = 39,6 (km)

Đáp số: a) 550 m

b) 39,6km

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 57 Câu 4

Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 55kg. Hỏi ô tô đó chở bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của 55 bao gạo = cân nặng của Một bao gạo × 55.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta với: Một tấn = 1000kg.

Tóm tắt

Một bao gạo: 55 kg

55 bao gạo: ? kg

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo ô tô đó chở là:

50 x 55 = 2750 (kg) = 2,75 (tấn)

Đáp số: 2,75 tấn

5. Giải Toán lớp 5 Tập tành chung trang 48

  • Giải Toán lớp 5 trang 48

Bài trước: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 44: Tập tành chung

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 45: Tập tành chung được GiaiToan san sớt trên đây. Với phần hướng dẫn những em trả lời những thắc mắc trong bài chi tiết giúp những em với thêm tài liệu tham khảo, nắm được cách giải những dạng Toán về số thập phân, quy đổi những số đo độ dài và những số đo khối lượng, những số đo diện tích dưới dạng số thập phân, hệ thống lại những tri thức Toán 5 chương 2. Chúc những em học tốt, ngoài ra những em với thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm những dạng bài toán khác nhau nhé

Tham khảo những tài liệu học tập Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 37: So sánh hai số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 38: Tập tành
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 40: Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 41: Tập tành
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 42: Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *