Vở bài tập Toán lớp 5 bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 63, 64

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 51: Tập luyện Tổng nhiều số thập phân tập Một trang 63, 64 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn những em trả lời những nghi vấn trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em học trò ôn tập những bài tập cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp của phép cùng những số thập phân. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em tham khảo nhé

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một bài 51 Câu 1

Đặt tính rồi tính

23,75 + 8,42 + 19,83

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho những chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cùng như cùng những số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với những dấu phẩy của những số hạng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một bài 51 Câu 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = .....................

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = ................

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = .....................

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành những cặp mà tổng của những số đó là số tự nhiên.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

= 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

= 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

= 7 + 8,69 = 15,69

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một bài 51 Câu 3

Phương pháp giải

Tính trị giá biểu thức hai vế rồi so sánh kết quả với nhau

Đáp án và hướng dẫn giải

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một bài 51 Câu 4

Một shop ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cùng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải

- Tìm số vải bán ngày thứ hai = số vải bán ngày thứ nhất + 4,6m.

- Tìm số vải bán ngày thứ ba = (số vải bán ngày thứ nhất + số vải bán ngày thứ hai) : 2.

Tóm tắt

Ngày 1: 32,7 m vải

Ngày 2: hơn ngày Một là 4,6 m vải

Ngày 3: trung bình cùng hai ngày đầu

Ngày 3: ? m vải

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Số mét vải ngày thứ hai bán:

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Số mét vải ngày thứ ba bán:

(32,7 + 37,3) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m

5. Giải Toán lớp 5 Tập luyện trang 52 SGK

  • Giải Toán lớp 5 trang 52

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 51: Tập luyện Tổng nhiều số thập phân được GiaiToan san sớt trên đây. Kỳ vọng với phần hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp ích cho những em với thêm tài liệu tham khảo, qua đó nắm được cách giải những dạng Toán về số thập phân, phép cùng những số thập phân, hệ thống lại những tri thức Toán 5 chương 2. Chúc những em học tốt, để việc học Toán tốt hơn những em với thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm những dạng bài toán khác nhau nhé

Tham khảo những tài liệu học tập Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 38: Tập luyện
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 40: Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 41: Tập luyện
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 42: Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 46: Tập luyện chung
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 48: Cùng hai số thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *