Vở bài tập Toán lớp 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 70

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 tập Một trang 70 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn những em trả lời những thắc mắc trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em học trò tập dượt nhân nhẩm một số thập phân với với 10, 100, 1000, ...; nhân một số thập phân với một số tự nhiên; viết những số đo đại lượng dưới dạng số thập phân một cách chuẩn xác và đầy đủ hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em tham khảo nhé.

1. Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10

b) 3,175 x 1000

Bài giải

Nhận xét:

- Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.

- Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó tuần tự sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 70 - Câu 1

Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.... ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba,......chữ số

b) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba,......chữ số

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó tuần tự sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 70 - Câu 2

Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = ...........

0,102 x 10 = ..........

b) 23,013 x 100 = ........

8,515 x 100 =..........

c) 7,318 x 1000 = .........

4,57 x 1000 = ...........

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó tuần tự sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 70 - Câu 3

Viết những số đo sau dưới dạng số đo mang đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = ............

b) 0,452 hm = ...........

c) 12,075km = .............

d) 10,241 dam = .........

Phương pháp giải

- Ta mang 1km = 1000m nên muốn đổi một số từ đơn vị ki-lô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 1000.

- Ta mang 1hm = 100m nên muốn đổi một số từ đơn vị héc-tô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

- Ta mang 1dam = 10m nên muốn đổi một số từ đơn vị đề-ca-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

Đáp án và hướng dẫn giải

5. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 70 - Câu 4

Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

Quãng đường đi được trong 10 giờ = quãng đường đi được trong Một giờ × 10.

Tóm tắt

Một giờ: 35,6km

10 giờ: ?km

Đáp án và hướng dẫn giải

  • Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 được GiaiToan san sớt trên đây. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những em mang thêm tài liệu tham khảo, đồng thời qua đó những em nắm được cách giải những dạng Toán về số thập phân, phép nhân số thập phân, nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, hệ thống lại những tri thức Toán 5 chương 2. Chúc những em học tốt, ngoài ra những em mang thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm những dạng bài toán khác nhau nhé

Tham khảo những tài liệu học tập Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 42: Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 46: Tập tành chung
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 48: Cùng hai số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 50: Tổng nhiều số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 51: Tập tành Tổng nhiều số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 52: Trừ hai số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 53: Tập tành Trừ hai số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 54: Tập tành chung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *