Phương trình Glixerol tác dụng với brom

1. Dụng cụ: Ống thử, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống thử, kẹp hóa chất.

 • Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na
 • Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2
 • Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom
 • Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol
 • 1. Glixerol là gì?
 • 2. Tính chất vật lý
 • 3. Tính chất hoá học
 • 4. Phương pháp điều chế
 • 5. Ứng dụng của glixerin
 • 6. Bài tập về glixerin
 • Video liên quan

2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước đựng.

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: Ống thử khô, đèn cồn, hộp quẹt.

– Hoá chất: 2ml ancol etilic

2. Cách tiến hành:

Cho một mẩu natri bằng hạt đậu xanh vào ống thử khô chứa sẵn Hai ml etanol khan. Bịt mồm ống thử bằng ngón tay chiếc. Lúc phản ứng kết thúc, đưa mồm ống thử lại sắp ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt mồm ống thử ra.

Nhận xét và giảng giải những hiện tượng xảy ra trong quá trình thí nghiệm.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa +H2

Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do mang khí H2 thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: Hai ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

2. Tiến hành:

Cho vào Hai ống thử, mỗi ống 3-4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2-3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ. Tiếp tục nhỏ 2-3 giọt glixerol vào ống thử thứ nhất, 2-3 giọt etanol vào ống thử thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống thử. Quan sát hiện tượng trong hai ống thử. Giảng giải.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Sản phẩm tạo thành là một phức chất mang màu xanh thẫm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd phenol, nước brom.

2. Tiến hành:

Cho 0,5 ml dung dịch phenol vào ống thử, sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, đồng thời lắc nhẹ ống thử. Quan sát hiện tượng. Giảng giải

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Dung dịch brom mất màu và mang kết tủa trắng xuất hiện.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 3 ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ ko dán nhãn.

2. Tiến hành:

Cho ba ống thử ko dán nhãn đựng một trong những chất sau: etanol, glixerol, phenol. Hãy phân biệt từng chất trong mỗi ống thử bằng phương pháp hoá học.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Với Phenol:

Dung dịch brom mất màu và mang kết tủa trắng xuất hiện.

– Với Glixerol:

Sản phẩm tạo thành là một phức chất mang màu xanh thẫm.

Trên đây là bài thực hiện 5 hóa 11 mà ICAN soạn thảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi và san sẻ nhé. Chúc những bạn học vui vẻ.

Nghi vấn: Công thức glixerol và tính chất hóa học của Glixerol?

Trả lời:

Công thức glixerol:

- Glycerol hay glyxerol, glycerin, glyxerin đều là tên gọi của cùng một loại ancol đa chức, gồm 3 nhóm -OH gắn vào gốc hyđrocacbon C3H5

- Công thức hóa học là C3H5(OH)3

- Tính chất hoá học của Glixerol

+ Tác dụng với kim loại Na tạo thành muối và phóng thích khí hidro

+ Tác dụng với axit HNO3 mang axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác tạo thành muối Glycerin trinitrat

+ Tác dụng với axit HCl tạo thành muối

+ Tác dụng với axit hữu cơ

+ Tác dụng với Cu(OH)2

Sau đây, mời bạn độc giả cùng với Top lời giải tìm hiểu thêm về Glixerol qua bài viết dưới đây.

1. Glixerol là gì?

Glixerol mang công thức hóa học là C3H8O3hay C3H5(OH)3là hợp chất hữu cơ, là một phần vật liệu quan yếu tạo nên thuốc nổ, chất béo…

Đặc trưng của công thức Glixerol là thể hiện tính chất của hợp chất mang 3 nhóm OH. Do đó phản ứng đặc trưng của hợp chất này đó là tác dụng với Cu(OH)2tạo ra dung dịch mang màu xanh trong suốt.

Glixerol còn được nhận diện đó là rượu đa chức bao gồm liên kết C3H5kết hợp với 3 nhóm OH. Vì vậy nó mang tính chất đặc trưng của rượu đa chức mang nhóm OH liền kề nhau. Thông qua dịch mật và enzim Lipaza glixerol mang thể chuyển hóa thành glixerin.

2. Tính chất vật lý

Glixerol là chất lỏng sánh ko màu ko mùi tan nhiều trong nước mang vị ngọt.

Nhiệt độ sôi là 290oC nhiệt độ nóng chảy là 17,8oC và khối lượng riêng là 1,261g/cm3

3. Tính chất hoá học

Hợp chất glixerol là ancol đa chức do đó nó thể hiện những tính chất hóa học đặc trưng như sau:

+ Những dụng với kim loại Na tạo thành muối và phóng thích khí hidro

Phương trình phản ứng

+ Tác dụng với axit HNO3 mang axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác tạo thành muối Glycerin trinitrat

Phương trình phản ứng

+ Tác dụng với axit HCl tạo thành muối

Phương trình phản ứng

+ Tác dụng với axit hữu cơ

Phương trình phản ứng

+ Tác dụng với Cu(OH)2

Glixerol tác dụng với đồng II hidroxit tạo thành dung dịch đồng II glixerat màu xanh lam trong suốt. Đây là phản ứng đặc trưng sử dụng để nhận diện dung dịch glixerol và những ancol đa chức. Chính vì vậy chúng ta mang thể nhận diện glixerol bằng thuốc thử dung dịch Cu(OH)2.

Phương trình phản ứng

4. Phương pháp điều chế

Trong công nghiệp, glixerin được điều chế bằng cách đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch kiềm.

Thủy phân trong môi trường kiềm: Lúc đun chất béo với dung dịch kiềm, chất béo cũng bị thủy phân sinh ra muối của những axit béo và glixerol.

Hiện nay, glixerin còn được tổng hợp từ propilen lấy từ khí crackinh dầu mỏ.

Glixerol được điều chế như sau: Propilen tác dụng với clo ở 450 độ C thu được 3−clopropilen; cho 3− clopropan tác dụng với clo trong nước thu được 1,3− điclopropan−2−ol; thủy phân 1,3−điclopropan−2−ol bằng dung dịch axit thu được glixerol.

CH3CH=CH2+Cl2→CCH2ClCH=CH2+HCl

CH2Cl-CH=CH2+Cl2+H2O→CH2Cl-CHOH-CH2Cl

CH2Cl-CHOH-CH2Cl+2NaOH→CH2OH-CHOH-CH2OH+2NaCl

5. Ứng dụng của glixerin

Ứng dụng quan yếu nhất của glixerin là để điều chế thuốc nổ glixerin trinitrat.

Glixerin còn được sử dụng nhiều trong công nghiệp dệt, thuộc da do mang khả năng giữ nước làm mềm da, vải.....

Cho thêm glixerin vào mực in, mực viết, kem đánh răng… sẽ tạo điều kiện cho những sản phẩm đó chậm bị khô.

6. Bài tập về glixerin

Bài tập 1:Etilenglicol và glixerol là:

A. ancol bậc hai và ancol bậc ba

B. hai ancol đa chức

C. hai ancol đồng đẳng

D. hai ancol tạp chức

Bài tập 2:Công thức phân tử của glixerol là công thức nào?

A. C3H8O3

B. C2H4O2

C. C3H8O

D. C2H6O

Bài tập 3:Glixerol thuộc loại chất nào?

A. ancol đơn chức

B. ancol đa chức

C. este

D. gluxit

Bài tập 4:Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của glixerol?

A. CH2OH-CHOH-CH2OH

B. CH3-CHOH-CHOH-CH2OH

C. CH2OH-CH2OH

D. CH2OH-CH2OH-CH3

Bài tập 5:Trong công nghiệp, flixerin được sản xuất theo sơ đồ?

A. propan → propanol → glixerol

B. propen → anlyl clorua → 1,3-điclopropanol-2 → glixerol

C. butan → axit butylic → glixerol

D. metan → etan → propan → glixerol

Bài tập6. Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch glixerol, quỳ tím chuyển sang màu gì?

A. xanh

B. tím

C. đỏ

D. ko màu

Bài tập7. Tính chất đặc trưng của glixerol là:

(1) chất lỏng, (2) màu xanh lam, (3) mang vị ngọt. (4) tan nhiều trong nước.

Tác dụng được với:

(5) kim loại kiềm, (6) trùng hợp, (7) phản ứng với axit,

(8) phản ứng với đồng (II) hiđroxit, (9) phản ứng với NaOH

Những tính chất nào đúng?

A. 2, 6, 9

B. 1, 2, 3, 4, 6, 8

C. 9, 7, 5, 4, 1

D. 1, 3, 4, 5, 7, 8

Bài tập8.Trong công nghiệp, glixerol điều chế bằng cách nào?

A. đun nóng dẫn xuất halogen (ClCH2-CHCl-CH2Cl) với dung dịch kiềm

B. cùng nước vào anken tương ứng với xúc tác axit

C. đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch kiềm

D. hiđro hóa anđehit tương ứng với xúc tác Ni

Bài tập9. Đun 9,Hai gam glixerol và 9 gam CH3COOH mang xúc tác được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa Một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng = 60%. M mang trị giá là bao nhiêu?

A. 8,76

B. 9,64

C. 7,54

D. 6,54

Bài tập10. Đốt cháy hoàn toàn Một mol ancol no chưa biết cần 2,5 mol O2. Công thức cấu tạo thu gọn của ancol no đó là công thức nào?

A. C2H4(OH)2

B. C2H5OH

C. C3H5(OH)3

D. C3H6(OH)2

Bài tập11. Ứng dụng quan yếu nhất của glixerol là gì?

A. điều chế thuốc nổ glixerol tristearat

B. làm mềm vải, da trong công nghiệp dệt

C. dung môi cho mực in, mực viết, kem đánh răng

D. dung môi sản xuất kem chống nẻ

Bài tập12.Một ancol no (đơn hoặc đa chức) mang phân tử khối = 92 đvC. Lúc cho 4,6 gam ancol trên phản ứng với Na cho ra 1,68 lít H2 (ở đktc). Vậy số nhóm -OH trong phân tử ancol trên là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài tập13. Để phân biệt glixerol và ancol etylic đựng trong hai lọ ko mang nhãn, ta sử dụng thuốc thử nào?

A. Dung dịch NaOH

B. Na

C. Cu(OH)2

D. Nước brom

Bài tập14. Glixerol được điều chế bằng cách đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 2,3 gam glixerol. Hãy cho biết khối lượng NaOH cần sử dụng lúc hiệu suất phản ứng là 50%:

A. 3 gam

B. 6 gam

C. 12 gam

D. 4,6 gam

Bài tập15.Cho những chất sau: HOCH2-CH2OH (1); HOCH2-CH2-CH2OH (2); HOCH2-CHOH-CH2OH (3); CH3-CH2-O-CH2-CH3(4) và CH3-CHOH-CH2OH (5)

Những chất tác dụng được với Cu(OH)2là chất nào?

A. (1), (2), (3), (5)

B. (2), (4), (5), (1)

C. (1), (3), (4)

D. (1), (3), (5)

Bài tập16. 4,6 gam ancol no, đa chức (A) tác dụng với Na (dư) sinh ra 1,68 lít H2(ở đktc). Biết ancol (A) mang phân tử khối ≤ 92 đvC. Công thức phân tử của (A) là ở đáp án nào sau đây?

A. C2H4(OH)2

B. C3H5(OH)3

C. C3H6(OH)2

D. C4H8(OH)2

Bài tập17. Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một ancol no, đơn chức phản ứng với Na (dư) thoát ra 8,96 lít khí (ở đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên chỉ hòa tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức phân tử của ancol chưa biết là công thức nào?

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C2H7OH

D. C4H9OH

Bài tập18. Để hòa tan Cu(OH)2người ta sử dụng glixerol. Vậy để hòa tan 9,8 gam Cu(OH)2cần bao nhiêu gam glixerol?

A. 4,6 gam

B. 18,4 gam

C. 46 gam

D. 23 gam

Bài tập19. Cho những hợp chất sau: HOCH2-CH2OH; HOCH2-CH2-CH2OH; CH3-CHOH-CH2OH; HOCH2-CHOH-CH2OH

Sở hữu bao nhiêu chất là đồng phân của nhau?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài tập20. Cho những chất:

(a) HOCH2-CH2OH.

(b) HOCH2-CH2-CH2OH.

(c) CH3-CHOH-CH2OH.

(d) HOCH2-CHOH-CH2OH.

Những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng là những chất nào?

A. (a) với (c).

B. (a) với (b).

C. (a) với (d).

D. (a) với (b), (c).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *