Các polime có cấu trúc mạch thẳng

Chọn B.Loại A, C, D vì poli(metyl metacrylat), tơ visco, poliisopren, nhựa novolac, tơ nitron, PVC đều mạch ko phân nhánh.

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh
 • Polime nào mang cấu trúc mạch phân nhánh
 • Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh
 • Một số loại polime thường gặp
 • 1. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng
 • 2. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp
 • 3. Nguồn gốc của những polime
 • 4. Cấu trúc của polime
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh

Polime mang cấu trúc mạch phân nhánh là

1 238

Tải về Bài viết đã được lưu

Polime nào mang cấu trúc mạch phân nhánh

 • Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh
 • Một số loại polime thường gặp
  • 1. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng
  • 2. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp
  • 3. Nguồn gốc của những polime
  • 4. Cấu trúc của polime
 • Thắc mắc vận dụng liên quan

Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới cấu trúc mạch của polime. Cụ thể nội dung nghi vấn dưới đây hỏi Polime nào mang cấu trúc mạch phân nhánh. Ngoài ra tài liệu còn đưa ra những nội dung lý thuyết nghi vấn củng cố vận dụng liên quan. Giúp độc giả khái quát lại tri thức, từ đó vận dụng tốt vào trả lời những nghi vấn bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánh

A. Amilopectin.

B. Polietilen.

C. Amilozo

D. Poli (vinyl clorua).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Polime mang cấu trúc mạch phân nhánh là amilopectin.

Đáp án A

Một số loại polime thường gặp

1. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6

2. Những polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isoprene, cao su clopren, cao su buna.

3. Nguồn gốc của những polime

+ Thiên nhiên: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên, xenlulozơ, protein,..

+ Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poli vinylic (tơ vinylon), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su buna, cao su buna – S, cao su buna – N, cao su isoprene, cao su clopren, keo ure fomanđehit

+ Nhân tạo: Tơ visco, tơ axetat, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).

4. Cấu trúc của polime

+ Phân nhánh: Amilopectin, glycogen,…

+ Ko gian: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa,

+ Ko phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả những chất còn lại.

Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1. Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng là:

A. tơ enan

B. polietilen

C. polipropilen

D. cao su clopren

Xem đáp án

Đáp án A

Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng là tơ enan

Câu 2.Với những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime mang cấu trúc mạch ko phân nhánh là

A. 5.

B. 3.

C. 6.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án D

+ Phân nhánh: Amilopectin, glycogen,…

+ Ko gian: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa,

+ Ko phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả những chất còn lại.

Những polime mang cấu trúc mạch ko phân nhánh là: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon-6,6; xenlulozơ.

Vậy mang 4 polime mang cấu trúc mạch ko phân nhánh.

Câu 3. Cho những polime sau: Amilopectin, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa. Với bao nhiêu polime mang cấu trúc mạng ko gian ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

+ Phân nhánh: Amilopectin, glycogen,…

+ Ko gian: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa,

+ Ko phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả những chất còn lại.

Những polime mang cấu trúc mạng ko gian là: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa

Câu 4.Cho những polime sau: Amilopectin, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, poli(vinyl clorua), pol i(tetrafloetilen), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su clopren, cao su buna. Với bao nhiêu polime mang cấu trúc phân nhánh?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

+ Phân nhánh: Amilopectin, glycogen,…

+ Ko gian: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa,

+ Ko phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả những chất còn lại.

Những polime mang cấu trúc mạng ko gian là: Amilopectin, glycogen.

Câu 5. Cho những chất sau:

1) CH2=C(CH3)COOCH3.

2) HOOC–CH2–CH2–CH2-COOH

3) HO–CH2–CH2-COOH

4) H2N(CH2)6COOH

5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6)HOOC-(CH2)4-COOH và H2N(CH2)6NH2.

Số những trường hợp mang thể tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án A

Những chất mang thể tham gia phản ứng trùng ngưng là phân tử phải mang ít nhất Hai nhóm chức mang khả năng phản ứng

3) HO–CH2–CH2-COOH

4) H2N(CH2)6COOH

5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6) HOOC-(CH2)4-COOH và H2N(CH2)6NH2.

Câu 6. Nilon-6,6 là đồng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N(CH2)6NH2.

B. HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

C. HCHO và C6H5OH

D. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N(CH2)5NH2

Xem đáp án

Đáp án A

Nilon-6,6: đồng trùng ngưng axit ađipic HOOC-(CH2)4-COOH và hexamylenđiamin:

H2N(CH2)6NH2.

------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch phân nhánhtới độc giả. Để mang kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Polime nào mang cấu trúc mạch thẳng ?
A. Xenlulozơ. B. Amilopectin. C. Cao su lưu hoá. D. Cả A, B, C.

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *