Trong phản ứng N2 và H2 N2 đóng vai trò là chất gì

Phương trình phản ứng giữa H2+N2 → NH3 được thực hiện nhanh hơn ở nhiệt độ cao khoảng 500°C sở hữu áp suất cao và xúc tác thường tiêu dùng ở đây là Fe hoặc Pt.
Vì phương trình phản ứng trên là thuận nghịch nên ta phải viết lại phương trình như sau: Để hiểu rõ hơn về phương trình phản ứng chúng ta cùng quan sát bảng chân lý phương trình phản ứng Hóa Học dưới đây.

3H2+N22NH3
(khí) (khí) (khí)
(ko màu) (ko màu) (ko màu, mùi khai)

Bảng chân lý phương trình phản ứng Hóa Học

 • 1. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử n2 o2 2no
 • 2. Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây ?
 • 3. Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với
 • 4. Mg3N2 , N đóng vai trò là chất j A. Chất khử B. Chất oxi hóa C ...
 • 5. N2 đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng vs A halogen B ...
 • 6. Ở điều kiện thích hợp, N2 thể hiện tính khử trong phản ứng ...
 • 7. Chất nào sau đây trong những phản ứng chỉ đóng vai trò là chất ...
 • 8. Bài tập 2.3 trang 11 SBT Hóa 11: Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá
 • 9. Trong phản ứng nào sau đây nitơ thể hiện tính khử - VnDoc.com
 • 10. Trong những hợp chất N sau đây : HNO3, NH4NO3, N2O5, NH3 ...
 • 11. Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò là chất khử :
 • 12. Phản ứng hóa học mà NO2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa là
 • 13. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM OXI LƯU HUỲNH | PDF - Scribd
 • 14. 40 câu kèm lời giải Phản ứng hoá học (cơ bản đề 1) - 123doc
 • 15. Nito là gì? Tính chất và ứng dụng của Nito - Venmer
 • 16. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử? A. N2 ... - Hoc24
 • 17. 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học ...
 • 18. ho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm:NH4NO2 nhiệt ...
 • 19. Khí N2. Đặc điểm tính chất vật lý và hóa học của khí Nito.
 • 20. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với kim loại mạnh và ...
 • Video liên quan

Nhiệt độ để phản ứng xảy ra là từ 450-500 độ C, nếu hạ quá mức thì phản ứng sẽ ko xảy ra, vì vậy hạ tới mức sắp bằng hoặc bằng để phản ứng xảy ra theo chiều thuận lúc đó chúng ta sẽ thu được nhiều khí NH3 hơn.

Duới đây là những thông tin và tri thức về chủ đề n2 đóng vai trò chất khử lúc phản ứng với chất nào sau đây hay nhất do chính tay nhóm Newthang soạn và tổng hợp:

1. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử n2 o2 2no

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Nhận định: 4 ⭐ ( 91874 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử? A. N2 + O2 → 2NO B. N3 + 3H2 ⇄ NH3 C. N2 + 6Li → 2Li3N D. N2 + 3Ca → Ca3N2

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 16, 2019 Câu 5: Lúc nhiệt phân, dãy muối nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?Một answer · Top answer: Đáp án A... xem ngay

2. Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây ?

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 23/1/2021

 • Nhận định: 1 ⭐ ( 32868 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hỗn hợp lúc X gồm N2 và H2 sở hữu tỉ khối tương đối so với He bằng 1,8. ADSENSE ... Trong những phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?... xem ngay

3. Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 21/8/2021

 • Nhận định: 1 ⭐ ( 90358 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: N2 N Hai đóng vai trò là chất oxi hóa lúc tác dụng với kim loại và hiđro. Vd: Đề rà soát 45 phút Hóa 11 Học kì Một sở hữu đáp án (Trắc nghiệm ... Rating: 4.5 · ‎352 votes1 answer · Top answer: Chọn DN2 đóng vai trò là chất oxi hóa lúc tác dụng với kim loại và hiđro.Vd:... xem ngay

4. Mg3N2 , N đóng vai trò là chất j A. Chất khử B. Chất oxi hóa C ...

5. N2 đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng vs A halogen B ...

6. Ở điều kiện thích hợp, N2 thể hiện tính khử trong phản ứng ...

7. Chất nào sau đây trong những phản ứng chỉ đóng vai trò là chất ...

 • Tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng: 20/6/2021

 • Nhận định: 2 ⭐ ( 28464 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây trong những phản ứng chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa? B. F2 Trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 10

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 12, 2020 Flo chỉ sở hữu số oxi hóa -Một trong hợp chất. Do đó lúc tham gia phản ứng hóa học, F2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa. Hoàng Việt (Tổng hợp).... xem ngay

8. Bài tập 2.3 trang 11 SBT Hóa 11: Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Nhận định: 3 ⭐ ( 99680 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập 2.3 trang 11 SBT Hóa 11: Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong phản ứng này, số oxi hoá của nitơ thay đổi thế nào ? Trong phản ứng điều chế nitơ NH4N02 N2 + 2H2O, nguyên ...... xem ngay

9. Trong phản ứng nào sau đây nitơ thể hiện tính khử - VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 28/3/2021

 • Nhận định: 5 ⭐ ( 4776 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trong phản ứng nào sau đây nitơ thể hiện tính khử - Nito thể hiện tính khử - VnDoc.com. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 22, 2021 Tính chất hóa học của nito ... Nitơ sở hữu những số oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Do đo Nitơ thể hiện tính oxi hóa và tính khử, tính oxi hóa đặc ...... xem ngay

10. Trong những hợp chất N sau đây : HNO3, NH4NO3, N2O5, NH3 ...

11. Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò là chất khử :

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 23/3/2021

 • Nhận định: 4 ⭐ ( 49255 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò là chất khử :

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c. NH3 + HCl → NH4Cl. d. 2NH3 +3CuO → N2 +3Cu ...... xem ngay

12. Phản ứng hóa học mà NO2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa là

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 3/3/2021

 • Nhận định: 1 ⭐ ( 57528 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng hóa học mà NO2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa là phản ứng nào sau đây ?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng hóa học mà NO2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa là phản ứng nào sau đây ? A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. B. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3.... xem ngay

13. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM OXI LƯU HUỲNH | PDF - Scribd

 • Tác giả: www.scribd.com

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Nhận định: 1 ⭐ ( 41793 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C. Cl2 và O2. D. H2S và O2. Câu 12: Chất nào sau đây ko phản ứng với O2 là. A. SO3. B. P. C. ... Rating: 1 · ‎Một vote... xem ngay

14. 40 câu kèm lời giải Phản ứng hoá học (cơ bản đề 1) - 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng: 29/1/2021

 • Nhận định: 4 ⭐ ( 1877 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: - Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong những phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là ... Nếu tỉ lệ giữa N2O và NO là 2 : 3 thì sau khí thăng bằng ta sở hữu tỉ lệ số mol... xem ngay

15. Nito là gì? Tính chất và ứng dụng của Nito - Venmer

16. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử? A. N2 ... - Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 12/2/2021

 • Nhận định: 5 ⭐ ( 50924 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử? A. N2 O2 → 2NO B. N3 3H2 ⇌  2NH3 C. N2 6Li → 2Li3N D. N2  3Ca → Ca3N2

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ... đây N2 thể hiện tính khử? A. N2 O2 → 2NO B. N3 3H2 ⇌ 2NH3 C. N2 6Li → 2Li3N D. N2 3Ca → Ca3N2. ... Ở phản ứng nào NH3 ko đóng vai trò chất khử?... xem ngay

17. 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học ...

18. ho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm:NH4NO2 nhiệt ...

 • Tác giả: newthang.com

 • Ngày đăng: 12/3/2021

 • Nhận định: 4 ⭐ ( 30857 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm:NH4NO2 →t° N2 + 2H2OTrong phản ứng này, nhân tố nitơ đóng vai trò gì?A. Chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.B. Chỉ đóng vai trò chất khử.C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.D. Ko phải chất oxi hóa, cũng ko phải là chất khử.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm: NH4NO2 →t° N2 + Hai H2O. Trong phản ứng này, nhân tố nitơ đóng vai trò gì? A. Chỉ đóng vai trò chất oxi ...... xem ngay

19. Khí N2. Đặc điểm tính chất vật lý và hóa học của khí Nito.

 • Tác giả: khivietnam.com

 • Ngày đăng: 3/3/2021

 • Nhận định: 1 ⭐ ( 99954 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Lúć N2 khá trơ, cấu tạo phân tử dưới dạng N2. Chúng chiếm khoảng 78% khí quyển Trái Đất, vậy tính chất hóa học nitơ và vật lý là gì?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 8, 2020 – Ở điều kiện thường, nitơ monoxit lại tác dụng với oxi sở hữu trong ko khí, tạo thành nitơ đioxit đặc trưng với màu nâu đỏ. – Một số oxit khác ...... xem ngay

20. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với kim loại mạnh và ...

 • Tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 1/6/2021

 • Nhận định: 4 ⭐ ( 92547 lượt thẩm định )

 • Nhận định cao nhất: 5 ⭐

 • Nhận định thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Thắc mắc: Nhận xét nào sau đây là đúng? A. N2 thể hiện tính khử lúc tác dụng với H2, kim loại. B. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với Cu. C. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với O2. D. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 16, 2021 Thắc mắc: Nhận xét nào sau đây là đúng? A. N2 thể hiện tính khử lúc tác dụng với H2, kim loại. B. N2 thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với ...Missing: trò ‎| Must include: trò... xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *