HNO3 | H2O + NO2 + O2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Đăng nhập Đăng kí Đăng nhập Đăng kí Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & rà soát Nghi vấn Khoa học thông tin Review Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & rà soát Nghi vấn Trang chủ Phương trình hóa học HNO3-H2O+NO2+O2 HNO3 | H2O + NO2 + O2 | Phương trình hóa học | Thăng bằng phương trình hóa học Tìm kiếm chất hóa học Tìm kiếm phương trình

Chủ đề

Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng phân huỷ

Phản ứng trao đổi

0

Lớp 11

Phản ứng oxi-hoá khử

Lớp 10

Lớp 9

Phản ứng thế

Phản ứng hoá hợp

Phản ứng nhiệt nhôm

Lớp 8

Phương trình hóa học vô sinh

Phương trình thi Đại Học

Phản ứng điện phân

Lớp 12

Phản ứng thuận nghịch (thăng bằng)

Phán ứng tách

Phản ứng trung hoà

Phản ứng toả nhiệt

Phản ứng Halogen hoá

Phản ứng clo hoá

Phản ứng thuận nghịch

Phương trình hóa học hữu cơ

Phản ứng đime hóa

Phản ứng cùng

Phản ứng Cracking

Phản ứng Este hóa

Phản ứng tráng gương

Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

4HNO3 2H2O+ 4NO2+ 4O2
dung dịchlỏngkhíkhí
ko màuko màunâu đỏko màu

Điều kiện:

Nhiệt độ: Ánh sáng.

Hiện tượng:

Xuất hiện khí màu nâu đỏ Nito dioxit (NO2).

Phản ứng oxi-hoá khử

Thông tin chất HNO3

Phương trình điều chế HNO3

Thông tin chất H2O

Phương trình điều chế H2O

Thông tin chất NO2

Phương trình điều chế NO2

Thông tin chất O2

Phương trình điều chế O2

Tải app: Giải hóa 8,9,10,11,12( tìm kiếm phương trình, chất, điều chế, đề thi & rà soát,... )

Bạn sở hữu biết?

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó sở hữu sự thay đổi số oxi hóa của một số yếu tố hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó sở hữu sự chuyển electron giữa những chất phản ứng. Chất khử: Là chất nhường electron hay là chất sở hữu số oxi hóa tăng sau phản ứng. Chất oxi-hóa: Là chất nhận electron hay chất sở hữu số oxi hóa giảm sau phản ứng. - Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó. - Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó.

Hóa học là gì?

Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất.Hóa học nói về những yếu tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được gọi là "khoa học trung tâm" vì nó là cầu nối những ngành khoa học tự nhiên khác như vật lý học, địa chất học và sinh vật học.

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & rà soát Nghi vấn Review sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã khuyến mãi Giải Hóa học Bài Tập

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản nhà sản xuất

Copyright © 2021 HOCTAPSGK

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *