Dẫn khí H2S vào dung dịch muối Pb(NO3)2, hiện tượng quan sát được là

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nung hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y.
 • Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế chất X:
 • Chất nào sau đây mang tên gọi là lưu huỳnh trioxit?
 • Dẫn khí H2S vào dung dịch muối Pb(NO3)2, hiện tượng quan sát được là
 • Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp chứa những chất tan:
 • Tiến hành thí nghiệm với axit H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để ngăn chặn khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường tiêu dùng bông tẩm dung dịch chất X để nút mồm ống thử. X mang thể là chất nào sau đây ?
 • Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc được trình bày đúng?
 • Chất khí Y được tìm thấy nhiều lần ở tầng bình lưu của khí quyển, mang vai trò như một tấm lá chắn ngăn những bức xạ mang hại từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất, chất Y là:
 • Chỉ ra đâu ko phải là ứng dụng của clorua vôi?
 • Hòa tan hết 0,Một mol Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được bao nhiêu lít (đktc) khí H2?
 • Halogen mang tính oxi hóa mạnh nhất là
 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng của những nhân tố nhóm halogen là:
 • Khí clo ko phản ứng với chất nào sau đây?
 • Phương trình hóa học nào sau đây viết ko đúng?
 • Lúc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm (sơ đồ hình bên), người ta thường thu khí O2 bằng cách đẩy nước là do khí oxi:
 • Cho 0,Một mol SO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,Hai mol NaOH. Chất tan mang trong dung dịch sau phản ứng là:
 • Chất nào sau đây lúc cho vào hồ tinh bột tạo thành hợp chất mang màu xanh?
 • Ở điều kiện thường, trạng thái vật lí nào sau đây là của clo?
 • Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu trắng ?
 • Nhóm gồm những chất đều mang khả năng phản ứng với axit H2SO4 đặc, nguội là:
 • Phương trình hóa học nào sau đây được viết là sai?
 • Phát biểu nào sau đây là sai lúc nói về lưu huỳnh ?
 • Lưu huỳnh là chất khử trong phản ứng nào sau đây ?
 • Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch HCl là
 • X là Một loại muối clorua, là vật liệu quan yếu trong công nghiệp hóa chất để điều chế Cl2, H2, NaOH,..Xác định chất X?
 • Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,Hai mol hỗn hợp khí Y gồm H2 và H2S, mang tỉ lệ mol 1 : 1. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y.
 • Người ta đã sử dụng nhiệt độ của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi, giải pháp kỹ thuật nào sau đây ko được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi?
 • Những chất đốt như than, củi, ,,, mang kích thước nhỏ hơn sẽ cháy nhanh hơn. yếu tố tác động tới tốc độ phản ứng trên là?
 • Dung dịch axit tác dụng được với chất nào sau đây?
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 thu được 2,24 lít khí SO2. Gía trị của m là?
 • Phương pháp để điều chế khí O2 trong PTN là?
 • Người ta lợi dụng yếu tố nào sau đây để làm tăng tốc độ phản ứng lúc nung đá vôi ở nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất vôi sống?
 • Dung dịch axit sau đây ko thể chứa trong bình thủy tinh?
 • Chất sau đây tan trong nước nhiều nhất? 
 • S + H2SO4đ → X + H2O. Vậy X là?
 • Chất X là chất khí điều kiện thường, mang màu vàng lục tiêu dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Chất X là?
 • Nguyên tử những nhân tố nhóm VIIA mang cấu hình e lớp ngoài cùng là?
 • Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2
 • Với 3 bình đựng 3 chất khí riêng biệt : O2, O3, H2S tuần tự cho từng chất này qua dung dịch KI mang pha thêm hồ tinh bột, chất khí làm dung dịch chuyển màu xanh là?
 • Cặp thuốc thử tiêu dùng phân biệt 3 dung dịch ko màu sau: NaCl, Na2SO4, H2SO4 là?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *