Thông Tin Cụ Thể Về H2Sio3 ( Axit Silixic H2Sio3 Và Các Phản Ứng

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Silic – Si và những hợp chất như Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat sở hữu những tính chất hoá học đặc trưng nào, được điều chế, ứng dụng như thế nào trong thực tế, đồng thời vận dụng để giải một số bài tập về silic và những hợp chất của silic.

Đang xem: Axit silixic h2sio3 và những phản ứng

Tính chất hoá học của Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat và bài tập về Silic thuộc phần: CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

I. Silic – Si

Silic là tên một yếu tố hóa học trong bảng tuần hoàn yếu tố sở hữu ký hiệu Si và số nguyên tử bằng 14.

Nó là yếu tố phổ biến sau ôxy trong vỏ Trái Đất (25,7 %), cứng, sở hữu màu xám sẫm – ánh xanh kim loại, là á kim sở hữu hóa trị +4. Vị trí nhóm IVA, chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. Cấu hình Electron: 1s22s22p63s23p2.

công thức cấu tạo silic

II. Tính chất vật lý của Silic

Silic sở hữu Hai dạng thù hình là silic vô định hình và silic tinh thể.

– Silic vô định hình: là chất bột màu nâu, ko tan trong nước nhưng tan trong kim loại nóng chảy.

– Silic tinh thể: sở hữu màu xám, sở hữu ánh kim, sở hữu cấu trúc giống xoàn nên sở hữu tính bán dẫn.

Tinh thể Silic

III. Tính chất hoá học của Silic

– Những mức oxi hóa sở hữu thể sở hữu của Si: -4; 0; +2; +4 (số oxi hóa +Hai ít đặc trưng) nên Si sở hữu cả tính khử và tính oxi hoá.

– Silic vô định hình sở hữu khả năng phản ứng cao hơn silic tinh thể.

a) Silic thể hiện tính khử

* Silic tác dụng với phi kim:

Si + 2F2 → SiF4 (phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường)

Si + O2  SiO2

* Silic tác dụng với hợp chất:

+ Si tan thuận lợi trong dung dịch kiềm → H2

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2­↑

+ Si tác dụng với axit

4HNO3 + 18HF + 3Si → 3H2SiF6 + 4NO + 8H2O

* Trong hồ quang quẻ điện, Silic tác dụng với H2 tạo thành một hỗn hợp những silan:

Si + H2 → SiH4 + Si2H6 + Si3H6 + …

IV. Silic thể hiện tính oxi hóa

* Si tác dụng được với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao → silixua kim loại.

2Mg + Si → Mg2Si

4. Điều chế Silic

SiO2 + 2C Than cốc 

2CO + Si

SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

3SiO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Si

SiCl4 + 2Zn → Si + 2ZnCl2

SiH4  Si + 2H2↑

SiI4  Si + 2I2

V. SILIC ĐIOXIT SiO­2

1. Tính chất vật lí của Silic dioxit

– Là chất ở dạng tinh thể nguyên tử, ko tan trong nước.

– Trong tự nhiên chủ yếu tồn tại ở dạng khoáng vật thạch anh.

2. Tính chất hoá học của Silic dioxit

a) Silic dioxit­ sở hữu tính chất của oxit axit

– SiO­2­ sở hữu tính chất của oxit axit tan chậm trong dung dịch kiềm và tan dễ trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy → silicat:

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2↑

b) Silic dioxit tan dễ trong axit HF:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

– Phản ứng này sử dụng để khắc chữ trên thủy tinh → ko sử dụng bình thủy tinh để đựng axit HF.

VI. Axit Silixic – H2SiO3

+ Dạng keo, ko tan trong nước, lúc đun nóng dễ bị mất nước:

H2SiO3  H2O + SiO2

– Lúc sấy khô, H2SiO3 mất một phần nước tạo thành vật liệu xốp là silicagen được sử dụng làm chất hút ẩm và hấp phụ nhiều chất.

+ H2SiO3 chỉ tác dụng với dung dịch kiềm mạnh.

H2SiO3 + 2NaOH → Na2SiO3 + 2H2O

– Là axit yếu, yếu hơn axit cacbonic nên điều chế bằng cách sử dụng axit mạnh đẩy ra khỏi muối hoặc thủy phân một số hợp chất của Si.

Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3

Na2SiO3 + CO2 + H2O → H2SiO3 + Na2CO3

SiCl4 + 3H2O → H2SiO3 + 4HCl

VII. Muối Silicat

– Là muối của axit silixic thường ko màu, khó tan (trừ muối kim loại kiềm tan được).

– Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng được sử dụng để chế tạo keo dán thủy tinh và sứ, bảo quản vải và gỗ khỏi bị cháy. Trong dung dịch, silicat của kim loại kiềm bị thủy phân mạnh tạo môi trường bazơ:

Na2SiO3 + 2H2O → 2Na+ + 2OH‑ + H2SiO3

VIII. Bài tập về Silic dioxit, Axit Silixic và muối Silicat

Bài Hai trang 79 SGK Hóa 11: Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO B. SiO2 C. SiH4 D. Mg2Si

* Lời giải bài Hai trang 79 SGK Hóa 11:

– Đáp án: B

A. Si+Hai B. Si+4 C. Si-4 D. Si-4

Bài 3 trang 79 SGK Hóa 11: Lúc cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ ko được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit D. Đinitơ pentaoxit

* Lời giải bài 3 trang 79 SGK Hóa 11:

– Đáp án: C.

– Vì SiO2 là chất rắn ko tan trong nước.

Bài 5 trang 79 SGK Hóa 11: Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3 ↓ ứng với phản ứng nào giữa những chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

* Lời giải bài 5 trang 79 SGK Hóa 11:

– Đáp án: D

A. Axit cacbonic và canxi silicat (H2CO3 + CaSiO3↓ KHÔNG phản ứng)

B. Axit cacbonic và natri silicat (H2CO3 + Na2SiO3 KHÔNG phản ứng)

C. Axit clohiđrit và canxi silicat (HCl + CaSiO3↓ KHÔNG phân ly ra SiO32-)

D. Axit clohiđrit và natri silicat (2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3↓)

⇒ PT ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3↓

Bài 6 trang 79 SGK Hóa 11: Cho hỗn hợp silic và than sở hữu khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng phóng thích ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban sơ, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

* Lời giải Bài 6 trang 79 SGK Hóa 11:

– Theo bài ra, ta sở hữu: nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 (mol).

C + NaOH → ko phản ứng

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑

Từ phương trình phản ứng ta sở hữu: nSi = (1/2).nH2 = (1/2).0,6 = 0,3 (mol).

⇒ mSi = 0,3.28 = 8,4 (g).

⇒ %mSi = (8,4/20).100% = 42%

Tính chất hoá học của Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat và bài tập về Silic – Hoá 11 được soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn soạn bởi những thầy cô giáo dạy Giỏi tư vấn, nếu thấy hay hãy san sớt và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *