Chất nào tác dụng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2

Cho một chất X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Nếu tỉ lệ mol H2SO4 đem tiêu dùng : số mol SO2= 4:Một thì X sở hữu thể là chất nào trong những chất sau?

 • PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
 • PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
 • BÀI TẬP CỦNG CỐ
 • Video liên quan

A.

B.

C.

D.

Axit sunfuric (H2SO4) là một loại chất hóa học hàng đầu được ứng dụng nhiều trong những ngành công nghiệp sản xuất. Vậy Tích chất hóa học của H2SO4 là như thế nào? Axit H2SO4 đặc và loãng sở hữu khác gì nhau? Cùng đi tìm hiểu chi tiết qua bà viết dưới đây nhé!

Axit Sunfuric là một loại hóa chất lỏng sánh như dầu, ko màu, ko mùi, ko bay khá, nặng gấp Hai lần so với nước. Là một loại Axit vô sinh mạnh và khả năng hòa tan hoàn toàn trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào.

Axit Sunfuric

H2SO4 tinh khiết ko thể tìm thấy trên Trái Đất, do sức ép to giữa Axit Sulfuric và nước. Ngoài ra, axit sulfuric là thành phần của mưa axti, được tạo thành từ Điôxít lưu huỳnh trong nước bị oxi hóa, hay là axit sulfuric bị oxi hóa.

Công thức phân tử: H2SO4

H2SO4 sở hữu những tính chất hóa học chung của Axit bao gồm:

 • Axit mạnh sở hữu tính ION hóa cao.
 • Axit sulfuric sở hữu tính ăn mòn cao, phản ứng và hòa trong nước. Nó sở hữu khả năng oxy hóa rất cao và do đó, hoạt động như một tác nhân oxy hóa mạnh
 • H2SO4 sở hữu độ biến động rất thấp. Chính lý do này, nó góp phần trong việc điều chế những axti dễ bay khá hơn từ những muối axit khác.
 • H2SO4 đậm đặc là một chất khử nước rất mạnh. Nhờ vào đặc tính này, nó được tiêu dùng để làm khô nhiều loại khí ko phản ứng với axit.
 • Nó sở hữu khả năng làm mất nước những chất hữu cơ như tinh bột.
 • Nó sở hữu thể oxy hóa cả phi kim cũng như kim loại.

* Số oxi hóa của mà lưu huỳnh (S) sở hữu thể sở hữu là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S sở hữu mức oxi hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc sở hữu tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và sở hữu tính háo nước.

Tính chất chung của Axit Sulfuric

a) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

– Thí nghiệm: Cho mảnh Cu vào ống thử chứa H2SO4 đặc

– Hiện tượng: dung dịch chuyển sang màu xanh và khí bay ra sở hữu mùi sốc.

– Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

– H2SO4 đặc, nóng tác dụng với những kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* Lưu ý:

– Trong những bài tập vận dụng, kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc thường gặp nhất là tạo khí SO2, lúc giải thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn nhân tố:

 • ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2
 • nH2SO4 phản ứng = 2nSO2
 • mmuối = mkim loại + 96nSO2

– H2SO4 đặc nguội thụ động (ko phản ứng) với Al, Fe và Cr.

– H2SO4 đặc phản ứng được với hầu hết những kim loại (trừ Au và Pt) → muối (trong đó kim loại sở hữu hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

– Sản phẩm khử của S+6 tùy thuộc vào độ mạnh của kim loại: kim loại sở hữu tính khử càng mạnh thì S+6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

– PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

– PTPƯ: H2SO4 đặc + chất khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

d) Tính háo nước của axit sunfuric

– Thí nghiệm: Cho H2SO4 đặc vào cốc đựng đường

– Hiện tượng: Đường chuyển sang màu đen và sôi trào

– Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

H2SO4 loãng là một axit mạnh, sở hữu đầy đủ những tính chất hóa học chung của axit:
a) Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b) Axit sunfuric lãng tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại sở hữu hóa trị thấp) + H2↑

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → Muối + H2↑

Ví dụ: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* Lưu ý:

nH2 = nH2SO4
mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2
c) Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → Muối + H2O

Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* Lưu ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)
mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)
d) Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ → muối + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → Muối + H2O

Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)Hai hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối sunfat.

Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối mới (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* Lưu ý: Thường tiêu dùng phương pháp tăng giảm khối lượng lúc giải bài tập về phản ứng của axit sunfuric với muối.

– FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

Đốt cháy quặng firit sắt:

4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3

Oxi hóa SO2 bằng oxi trong điều kiện 400 – 5000C, xúc tác V2O5):

2SO2 + O2 → 8SO3

Axit sunfuric đặc hấp thụ SO3 tạo thành oleum sở hữu công thức tổng quát là H2SO4.nSO3:

nSO3 + H2SO4 → H2SO4 .nSO3

Pha loãng oleum thành axit sunfuric bằng lượng nước thích hợp:

H2SO4 .nSO3 + (n+1) H2O→ (n+1)H2SO4

Lúc học hóa học chúng ta sẽ ko thể bỏ qua phản ứng oxy hóa khử. Đó là lúc những chất phản ứng sở hữu những nguyên tử sở hữu trạng thái oxy hóa thay đổi. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 đặc nóng sở hữu phải phản ứng oxy hóa khử ko nhé? Và xem liệu phản ứng này sở hữu ra SO2 ko?

Lúc học hóa học chúng ta sẽ ko thể bỏ qua phản ứng oxy hóa khử. Đó là lúc những chất phản ứng sở hữu những nguyên tử sở hữu trạng thái oxy hóa thay đổi. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 đặc nóng sở hữu phải phản ứng oxy hóa khử ko nhé? Và xem liệu phản ứng này sở hữu ra SO2 ko?

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một phản ứng thường ngày

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.

Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 nhưng cho vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là +3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe trong Fe3O4 là +8/3.

Đáp án là ko nhé. Những bạn hay xem kỹ hai phương trình bên dưới.

Những chất tác dụng với H2SO4 đặc nóng sở hữu sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Lúc cho sắt III oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được kết quả là sắt III sunfat và nước. thăng bằng fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau:

Fe2O3 +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(rắn)               (dung dịch)                (rắn)               (lỏng)

(ko màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho những chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Sở hữu bao nhiêu chất trong số những chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7

Bài 2: Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm sở hữu phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5

Đáp án:

Bài 1: B

Cho những chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S  +          H2SO4           →        4H2O  +          4S

H2S     +          3H2SO4         →        4H2O  +          4SO2

2H2SO4         +          S          →        2H2O  +          3SO2

2FeS   +          10H2SO4       →        Fe2(SO4)3     +          10H2O           +          9SO2

H2SO4           +          Na2SO3         →        H2O    +          Na2SO4         +          SO2

2FeCO3          +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2     +  2CO2

10H2SO4       +          2Fe3O4          →        3Fe2(SO4)3   +          10H2O           +          SO2

2FeO   +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2

4H2SO4         +          2Fe(OH)2      →        Fe2(SO4)3     +          6H2O  +          SO2

Bài 2: B

– Sở hữu 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O       +          2KMnO4        +          5SO2  →        2H2SO4         +          2MnSO4        +            K2SO4

(2) 2H2S        +          SO2     →        2H2O  +          3S

(3) 2H2O       +          4NO2  +          O2       →        4HNO3

(4) 4HCl         +          MnO2 →        Cl2      +          2H2O  +          MnCl2

– Những phản ứng ko xảy ra phản ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3      +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(6) SiO2         +          4HF     →        2H2O  +          SiF4

Hi vọng tbt vn đã phần nào tư vấn thắc mắc của những bạn. Chúc những bạn học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *