Hằng số tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào yếu tố nào

Tốc độ phản ứng ko phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

 • Điểm chính: Tỷ lệ ko đổi
 • Tỷ lệ phương trình ko đổi
 • Tỷ lệ ko đổi từ phương trình Arrhenius
 • Tỷ lệ đơn vị ko đổi
 • Tính toán và mô phỏng khác
 • Ko phải là một hằng số thực sự
 • CÂU HỎI KHÁC
 • Video liên quan

A.

Nồng độ những chất tham gia phản ứng.

B.

Thời kì xảy ra phản ứng.

C.

Bề mặt xúc tiếp giữa những chất phản ứng.

D.

Tốc độ phản ứng ko phụ thuộc yếu tố nào sau đây? A. Nồng độ những chất tham gia phản ứng. B. Thời kì xảy ra phản ứng. C. Bề mặt xúc tiếp giữa những chất phản ứng. D.

Chất xúc tác.

Chọn phương án là: B Phương pháp giải: Lý thuyết về tốc độ phản ứng. Lời giải chi tiết: Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào 5 yếu tố: - Nồng độ những chất tham gia phản ứng. - Diện tích bề mặt xúc tiếp. - Nhiệt độ. - Áp suất (với phản ứng sở hữu chất khí). - Chất xúc tác. Do đó tốc độ phản ứng ko phụ thuộc yếu tố thời kì xảy ra phản ứng.

Đáp án B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Những tỷ lệ ko đổi là một yếu tố tỷ lệ trong quy luật tỷ lệ của động học hóa học liên quan tới nồng độ mol của chất phản ứng với tốc độ phản ứng. Nó còn được gọi là tốc độ phản ứng ko đổi hoặc là hệ số tốc độ phản ứng và được chỉ định trong một phương trình của chữ mẫu k.

Điểm chính: Tỷ lệ ko đổi

 • Hằng số tốc độ, k, là hằng số tỷ lệ cho biết mối quan hệ giữa nồng độ mol của chất phản ứng và tốc độ của phản ứng hóa học.
 • Hằng số tốc độ sở hữu thể được tìm thấy bằng thực nghiệm, sử dụng nồng độ mol của những chất phản ứng và thứ tự phản ứng. Ngoài ra, nó sở hữu thể được tính bằng phương trình Arrhenius.
 • Đơn vị của hằng số tốc độ phụ thuộc vào thứ tự phản ứng.
 • Hằng số tốc độ ko phải là hằng số thực sự, vì trị giá của nó phụ thuộc vào nhiệt độ và những yếu tố khác.

Tỷ lệ phương trình ko đổi

Đối với một phản ứng hóa học nói chung:

aA + bB → cC + dD

tốc độ của phản ứng hóa học sở hữu thể được tính như sau:

Tỷ lệ = k AmộtBb

Sắp xếp lại những điều khoản, hằng số tốc độ là:

hằng số tốc độ (k) = Tỷ lệ / (AmộtBmột)

Ở đây, k là hằng số tốc độ và A và B là nồng độ mol của những chất phản ứng A và B.

Chữ a và b đại diện cho thứ tự của phản ứng đối với A và thứ tự của phản ứng đối với b. Trị giá của chúng được xác định bằng thực nghiệm. Cùng nhau, họ đưa ra thứ tự của phản ứng, n:

a + b = n

Ví dụ: nếu nhân đôi nồng độ của A nhân đôi tốc độ phản ứng hoặc tăng gấp bốn lần nồng độ của A tăng gấp bốn lần tốc độ phản ứng, thì phản ứng là thứ tự trước hết đối với A. Hằng số tốc độ là:

k = Tỷ lệ / A

Nếu bạn nhân đôi nồng độ của A và tốc độ phản ứng tăng gấp bốn lần thì tốc độ của phản ứng tỷ lệ với bình phương nồng độ của A. Phản ứng là bậc hai so với A.

k = Tỷ lệ / A2

Tỷ lệ ko đổi từ phương trình Arrhenius

Hằng số tốc độ cũng sở hữu thể được biểu thị bằng phương trình Arrhenius:

k = Ae-Ea / RT

Ở đây, A là hằng số cho tần số va chạm hạt, Ea là năng lượng kích hoạt của phản ứng, R là hằng số khí phổ và T là nhiệt độ tuyệt đối. Từ phương trình Arrhenius, rõ ràng nhiệt độ là yếu tố chính tác động tới tốc độ phản ứng hóa học. Lý tưởng nhất là hằng số tốc độ chiếm tất cả những biến tác động tới tốc độ phản ứng.

Tỷ lệ đơn vị ko đổi

Đơn vị của hằng số tốc độ phụ thuộc vào thứ tự phản ứng. Nói chung, đối với phản ứng sở hữu thứ tự a + b, đơn vị của hằng số tốc độ là mol1−(m + n)· L(m + n)−1·S−1

 • Đối với phản ứng bậc 0, hằng số tốc độ sở hữu đơn vị mol mỗi giây (M / s) hoặc mol mỗi lít mỗi giây (mol·L−1·S−1)
 • Đối với phản ứng bậc một, hằng số tốc độ sở hữu đơn vị mỗi giây của s-1
 • Đối với phản ứng bậc hai, hằng số tốc độ sở hữu đơn vị lít trên mol mỗi giây (L · mol−1·S−1) hoặc (M−1·S−1)
 • Đối với phản ứng bậc ba, hằng số tốc độ sở hữu đơn vị bình phương lít trên bình phương mol mỗi giây (L2· Mol−2·S−1) hoặc (M−2·S−1)

Tính toán và mô phỏng khác

Đối với những phản ứng bậc cao hơn hoặc cho những phản ứng hóa học động, những nhà hóa học vận dụng nhiều mô phỏng động lực phân tử bằng phần mềm máy tính. Những phương pháp này bao gồm Lý thuyết phân chia yên ngựa, thủ tục Bennett Chandler và Milestoning.

Ko phải là một hằng số thực sự

Mặc dù tên của nó, hằng số tốc độ ko thực sự là một hằng số. Nó chỉ giữ đúng ở nhiệt độ ko đổi. Nó bị tác động bằng cách thêm hoặc thay đổi chất xúc tác, thay đổi áp suất hoặc thậm chí bằng cách khuấy hóa chất. Nó ko vận dụng nếu sở hữu bất cứ điều gì thay đổi trong phản ứng kế bên nồng độ của những chất phản ứng. Ngoài ra, nó ko hoạt động tốt nếu một phản ứng chứa những phân tử to ở nồng độ cao vì phương trình Arrhenius cho rằng chất phản ứng là những quả cầu tuyệt vời thực hiện va chạm lý tưởng.

Nguồn

 • Kết nối, Kenneth (1990). Động học hóa học: Nghiên cứu tốc độ phản ứng trong dung dịch. John Wiley & Sons. Sê-ri 980-0-471-72020-1.
 • Daru, János; Khuấy, András (2014). "Lý thuyết yên chia: Một ý tưởng mới cho tính toán hằng số giá". J. Hóa. Tính toán lý thuyết. 10 (3): 1121 trận1127. doi: 10.1021 / ct400970y
 • Isaacs, Neil S. (1995). "Mục 2.8.3". Hóa hữu cơ (Tái bản lần 2). Harlow: Addison Wesley Longman. Số Nether YAM582218635.
 • IUPAC (1997) Tóm tắt thuật ngữ hóa học , Tái bản lần 2 ("Sách vàng").
 • Laidler, K. J., Meiser, J.H. (1982). Hóa lý. Benjamin / Cummings. Sđt 0-8053-5682-7.

Những hằng ѕố tốc độ là một уếu tố tương хứng trong luật tỷ lệ động học hóa học sở hữu liên quan nồng độ mol của chất phản ứng để tốc độ phản ứng. Nó còn được gọi là hằng ѕố tốc độ phản ứng hoặc hệ ѕố tốc độ phản ứng ᴠà được biểu thị trong một phương trình bằng chữ k .

Bạn đang хem: Hằng ѕố tốc độ phản ứng là gì

Tốc độ phản ứng ko phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A.

Nồng độ những chất tham gia phản ứng.

B.

Thời kì xảy ra phản ứng.

C.

Bề mặt xúc tiếp giữa những chất phản ứng.

D.

Mã nghi vấn: 100756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong phòng thí nghiệm, sở hữu thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat.
 • Công thức tính tốc độ phản ứng hóa học?
 • Tốc độ của phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) được tính theo biểu thức n = k [A].
 • Lúc nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần.
 • Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái thăng bằng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (k) DH < 0 Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên lúc:
 • Đối với một hệ ở trạng thái thăng bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì:
 • Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) DH < 0. Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải:
 • Cho phản ứng sau ở trang thái thăng bằng: 3H2 (k) + F2 (k) ↔ 2HF (k) DH < 0Sự biến đổi nào sau đây ko làm chuyển dịc
 • Hệ phản ứng sau ở trạng thái thăng bằng: H2 (k) + I2 (k) ↔ 2HI(k)Biểu thức của hằng số thăng bằng của phản ứng trên
 • Trộn Hai mol khí NO và một lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín sở hữu dung tích Một lít ở 40oC.
 • Cho phản ứng : 2SO2(k) + O2(k) ↔ 2SO3 (k) Số mol ban sơ của SO2 và O2 tuần tự là Hai mol và Một mol.
 • Lúc phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) đạt tới trạng thái thăng bằng thì hỗn hợp khí thu được sở hữu thành phần: 1,5 mol
 • Tốc độ phản ứng tăng lên lúc:
 • Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái thăng bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) ↔ 2N2 (k) + 6H2O (h)  DH
 • Cho phản ứng: A + 2B → CNồng độ ban sơ của A là 0,8 mol/l, của B là Một mol/l Sau 10 phút, nồng độ của B còn 0,6 mol/l.
 • Cho phản ứng A + B → C Nồng độ ban sơ của A là 0,Một mol/l, của B là 0,8 mol/l.
 • Cho phản ứng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần lúc:
 • Cho phản ứng: 2NaHCO3 (r) ↔ Na2CO3 (r) + CO2(k) + H2O (k) DH = 129kJ Phản ứng xảy ra theo chiều nghịch lúc:
 • Cho phản ứng : 2A + B → C Nồng độ ban sơ của A là 6M, của B là 4M.
 • Cho phản ứng A + 2B → C Nồng độ ban sơ của A là 1M, B là 3M, hằng số tốc độ k = 0,5.
 • Cho phản ứng : H2 + I2 ↔ 2HIỞ to C, hằng số thăng bằng của phản ứng bằng 40.
 • Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) + QYếu tố nào tác động tới thăng bằng hoá học trên?
 • Cho phản ứng : A + B → C Nồng độ ban sơ của A là 0,12 mol/l; của B là 0,Một mol/l.
 • Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: V = k [A2][B2].
 • Trong những khẳng định sau, khẳng định nào thích hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái thăng bằng?
 • Cho phản ứng ở trạng thái thăng bằng: N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) DH < 0 Những thay đổi nào sau đây làm thăng bằng dịch chu
 • Cho những phản ứng sau:1. H2(k) + I2(r) ↔2HI(k) , DH >02. 2NO(k) + O2(k) ↔ Hai NO2 (k) , DH
 • Hằng số thăng bằng của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
 • Tốc độ của phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần lúc tăng nhiệt độ từ 0oC tới 40oC, biết lúc tăng nhiệt độ lên 10oC
 • Cho phản ứng thuận nghịch : A B sở hữu hằng số thăng bằng K = 10-1 (ở 25o C).
 • Tốc độ phản ứng ko phụ thuộc yếu tố nào sau đây:
 • Phản ứng phân huỷ hidro peoxit sở hữu xúc tác được trình diễn : 2H2O2 ® 2H2O + O2 Những yếu tố ko tác động tới tốc
 • Khái niệm nào sau đây là đúng
 • Lúc cho cùng một lượng Magie vào cốc đựng dung dịch axit HCl, tốc độ phản ứng sẽ to nhất lúc tiêu dùng Magiê ở dạng :
 • Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái thăng bằng: H2(k) + Cl2(k) ↔ 2HCl , DH
 • Cho phản ứng: A (k) + B (k) ↔C (k) + D (k) ở trạng thái thăng bằng.
 • Cho phản ứng thuận nghịch: Hai HgO(r) ↔ 2Hg(l) + O2(k) , DH < 0 Để thu được lượng oxi to nhất cần phải:
 • Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC.
 • Sự tăng áp suất sở hữu tác động như thế nào tới trạng thái thăng bằng hoá học của phản ứng: H2(k) + Br2(k) ↔ 2HBr(k)
 • Ở nhiệt độ ko đổi, hệ thăng bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *