Al có tác dụng với hcl không

Al mang tác dụng với hcl ko, Những kim loại tác dụng với HCl là những kim loại đứng trước Hidro trong bảng tuần hoàn như Fe, Al, Mg. Phản ứng tạo ra muối clorua và phóng thích khí Hidro. Để chi tiết Al mang tác dụng với hcl ko mời xem bài viết ngay dưới đây.

Al mang tác dụng với hcl ko

Al mang tác dụng với hcl ko

Tác dụng với kim loại

Những kim loại tác dụng với HCl là những kim loại đứng trước Hidro trong bảng tuần hoàn như Fe, Al, Mg. Phản ứng tạo ra muối clorua và phóng thích khí Hidro. Phương trình phản ứng như sau:

  • 2HCl + Mg → MgCl2 + H2
  • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  • 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

Tác dụng với oxit kim loại

HCl mang khả năng tác dụng với những oxit kim loại như Al2O3, CuO, Fe3O4 tạo ra muối và nước.Phương trình phản ứng như sau:

  • Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2+ 2FeCl3
  • 6HCl + Al2O3 →2AlCl3 + 3H2O
  • 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

Ag mang tác dụng với HCl ko

 Ag mang tính khử yếu.

–    Ag ko phản ứng trực tiếp với oxi, ko bị oxi hóa trong ko khí.

–    Ag phản ứng trực tiếp với lưu huỳnh:

        2Ag + S à Ag2S

–    Ag phản ứng với Cl2, P ở nhiệt độ cao.

        2Ag + Cl2 à 2AgCl

Ag mang tác dụng với HCl ko

–    Ag ko tác dụng với HCl, H2SO4 loãng, nhưng tác dụng với axit mang tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đặc nóng.

        2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) àAg2SO4 + SO2 + 2H2O

–    Ag ko tan trong nước cường thủy

–    Ag mang màu đen lúc xúc tiếp với ko khí hoặc nước mang mặt H2S.

        4Ag + 2H2S + O2  à 2Ag2S + H2O

–    Ag phản ứng với dd KCN lúc mang mặt Oxi vì tạo ra phức chất

        2Ag + O2 +8KCN +2H2O à4K2[Ag(CN)4] + 4KOH

al + hcl

2Al, +, 6HCl, →, 2AlCl3, +, 3H2. Nhôm, axit clohidric, Nhôm clorua, hidro. (rắn), (dd loãng), (dd), (khí). (trắng), (ko màu), (ko màu), (ko màu).

AlCl3 mang tác dụng với HCl ko

HCl + AlCl3 = HCl3 + Al – Trình cân bằng phản ứng hoá học · Phương trình hoá học đã cân bằng 

Al2O3 tác dụng với HCl

Nhôm oxit + axit clohidric = Nhôm clorua + nước | cho Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl., Chất rắn màu trắng của nhôm oxit (Al2O3) tan dần trong dung dịch.

Al tác dụng với HCl mang hiện tượng gì

Al + HCl. Cân bằng phương trình hóa học. Hiện tượng: Chất rắn màu trắng bạc của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí hidro (H2) làm sủi bọt khí …

Mg tác dụng với HCl

Mg tác dụng với HCl

Viết PTHH lúc cho Mg tác dụng với HCl? Cho 4,8 gam Magie vào dung dịch axit Clohidric HCl. Sau phản ứng thu được MgCl2 và khí Hidro:

Zn mang tác dụng với HCl ko

Qua bài viết Al mang tác dụng với hcl ko hi vọng sẽ giúp ích cho độc giả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *