Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng A Na b CaCO3 C AgNO3 NH3 D nacl

Với thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng:

 • Với thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phân biệt hợp chất hữu cơ - Tổng hợp Hữu cơ 12 - Hóa học 12 - Đề số 3
 • Video liên quan

A. AgNO3/NH3

B.CaCO3.

C. Na.

D.Tất cả đều đúng.

Với thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

A.

A: AgNO3/NH3

B.

B:CaCO3

C.

C:Na

D.

D: Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

1.Nếu tiêu dùng AgNO3/NH3 thì mẫu làm xuất hiện kết tủa Ag là HCOOCH3. 2.Nếu tiêu dùng CaCO3 hoặc Na thì mẫu làm xuất hiện khí ko màu thoát thì đó là CH3COOH.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

Nghi vấn thuộc đề thi sau. Bạn mang muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phân biệt hợp chất hữu cơ - Tổng hợp Hữu cơ 12 - Hóa học 12 - Đề số 3

Làm bài

San sẻ

 • Liên kết hóa học giữa những nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết:

 • Cho những phát biểu sau:

  (a)Trong dung dịch, glyxin tổn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

  (b)Aminoaxxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

  (c)Glucozo và saccarozo đều mang phản ứng tráng bạc.

  (d)Hidro hóa hoàn toàn triolein ( xúc tác ) thu được tripanmitin.

  (e)Triolein và protein mang cùng thành phần yếu tố.

  (f)Xenlulozo trinitrat được tiêu dùng làm thuốc súng ko khói.

  Số phát biểu đúng là:

 • Cho dãy những chất: metyl fomat, etanol, etanal, axit etanoic. Chất mang nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là:

 • Kết quả thí nghiệm của những chất X; Y; Z với những thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Những chất X, Y, Z tuần tự là:

 • Chấtnàosauđấythamgiaphảnứngtrángbạc?

 • Cho những chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là:

 • Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Ancol và amin nào sau đâu cùng bậc?

 • Kết quảthìnghiệm của những dung dịch X,Y, Z, T với thuốc thửđược ghi ở bảng sau:

  Những dung dịch X, Y, Z, T tuần tự là:

 • Cho những phát biểusau:

  (a)Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.

  (b)Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùngngưng.

  (c)Ở điều kiện thường anilin là chấtkhí.

  (d)Tinh bột thuộc loạipolisaccarit.

  (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cùng hợp H2.

  Số phát biểu đúnglà:

 • Cho dãy những chất sau: etyl axetat, triolein, tơ visco, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất trong dãy thủy phân trong dung dịch axit là:

 • Cho những phát biểu sau : a. Để khử mùi tanh của cá tươi (do amin gây ra) người ta rửa bằng giấm ăn. b. Trong y hoc, saccarozơ được tiêu dùng làm thuốc tăng lực. c.Muối mononatri của axitglutamic tiêu dùng làm mì chính. d.Trong công nghiệp, một lượng to chất béo tiêu dùng để sản xuất xà phòng và glixerol. Số phát biểu đúng là :

 • Cho những chất sau đây tuần tự phản ứng với nhau từng đôi một (điều kiện mang đủ): Na, NaOH, C2H5OH, CH2=CHCOOH, C6H5OH. Hỏi mang tối đa bao nhiêu phản ứng xảy ra?

 • Cho những phát biểu sau:

  (a)Trong dung dịch, glyxin tổn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

  (b)Aminoaxxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

  (c)Glucozo và saccarozo đều mang phản ứng tráng bạc.

  (d)Hidro hóa hoàn toàn triolein ( xúc tác ) thu được tripanmitin.

  (e)Triolein và protein mang cùng thành phần yếu tố.

  (f)Xenlulozo trinitrat được tiêu dùng làm thuốc súng ko khói.

  Số phát biểu đúng là:

 • Cho những chất sau: axetilen, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, alanin, metylacrylat. Số chất tác dụng được với nước brôm ở điều kiện thường là:

 • Dung dịch chất nào sau đây ko hòa tan được Cu(OH)2?

 • Chất nào sau đây ko tác dụng với dung dịch NaOH?

 • Cho những chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm những chất đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình hóa học là:

 • Phát biểu đúng là:

 • Cho những phát biểu sau: (1)Andehit đơn chức, mạch hở, mang thể tác dụng với AgNO3 trong NH3theo tỉ lệ 1:3. (2)Axetilen tác dụng với dung dịchAgNO3 thu được kết tủa vàng, (3)Tripeptit mạch hở tác dụng với dung dịch KOH theo tỷ lệ 1:3 (4)Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được axit béo và glixerol. (5)Trùng ngưng buta–1,3–đien và acrilonitrin (vinyl xianua) thu được cao su buna-N. Số phát biểu đúng là:

 • Ancol và amin nào sau đâu cùng bậc?

 • Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch: Glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

 • Để phân biệt được dung dịch của những chất : glucozo, etanol, formandehit chỉ cần tiêu dùng thuốc thử là :

 • Tổng số đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, mang cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng ko mang phản ứng tráng bạc là:

 • X là axit hữu cơ đơn chức, mạch hở phân tử mang một liên kết đôi C=C và mang đồng phân hình học: Y, Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 10,304 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong E là:

 • Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Những dung dịch X, Y, Z, T tuần tự là:

 • Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng lúc làm thí nghiệm với những chất sau ởdạng dung dịch nước: X, Y và Z.

  Những chất X, Y và Z tuần tự là:

 • Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta mang thể tiêu dùng thuốc thử là:

 • Cho chất hữu cơ X mang công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và những chất vô sinh. Phân tử khối của Y là:

 • Phát biểu nào sau đây sai?

 • Một số nghi vấn khác mang thể bạn quan tâm.

  • Ngoài việc cung ứng gỗ quý, rừng còn mang tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

  • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

  • Bảo vệ thiên nhiên hoang dại cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

  • Giữ gìn thiên nhiên hoang dại là:

  • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

  • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa những quốc gia trong những ngành cần mang:

  • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

  • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của người nào sau đây?

  • Ngăn chặn và bài trừ những tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu ko phải là nội dung của pháp luật về phát triển vững bền của xã hội?

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *