Khi cho Cu vào ống nghiệm dung dung dịch HNO3 loãng có hiện tượng gì xảy ra

 • Cu HNO3: Cu tác dụng HNO3 loãng
 • 1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 loãng
 • 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
 • 2. Thăng bằng phương trình phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
 • 3. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với HNO3
 • 4. Phương trình ion thu gọn Cu tác dụng HNO3 loãng
 • 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O
 • 5. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng HNO3
 • 6. Hiện tượng cho Cu tác dụng HNO3 loãng
 • 7. Tính chất hóa học của HNO3
 • Axit nitric thể hiện tính axit
 • Tính oxi hóa của HNO3
 • 8. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

 • nhungchu123abc
 • Quản trị viên của Hoidap247.com

 • 19/11/2020
 • Cám ơn

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Cu HNO3: Cu tác dụng HNO3 loãng

 • 1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 loãng
  • 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
 • 2. Thăng bằng phương trình phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
 • 3. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với HNO3
 • 4. Phương trình ion thu gọn Cu tác dụng HNO3 loãng
  • 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O
 • 5. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng HNO3
 • 6. Hiện tượng cho Cu tác dụng HNO3 loãng
 • 7. Tính chất hóa học của HNO3
  • Axit nitric thể hiện tính axit
  • Tính oxi hóa của HNO3
 • 8. Bài tập vận dụng liên quan

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, tính chất Hóa học của Cu và tính chất hóa học HNO3.... cũng như những dạng bài tập.

Kỳ vọng sở hữu thể giúp những bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và chuẩn xác hơn.

Mời những bạn tham khảo một số tài liệu quan tới thăng bằng phản ứng

 • Thăng bằng những phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron
 • Cách thăng bằng phương trình hóa học lớp 10
 • Cách thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2. Thăng bằng phương trình phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại tri thức:Những bước thăng bằng phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Viết sơ đồ phản ứng với những chất tham gia xác định nhân tố sở hữu số oxi hóa thay đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Thăng bằng electron: Nhân hệ số để

Tổng số electron cho = tổng số electron nhận

Bước 4. Thăng bằng nhân tố: nói chung theo thứ tự

Kim loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi trường (axit, bazo)

Nước (thăng bằng H2O là để thăng bằng hidro)

Bước 5. Rà soát số nguyên tử oxi ở hai vế (phải bằng nhau)

3. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn Cu tác dụng HNO3 loãng

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

5. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng HNO3

Cho đồng Cu tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

6. Hiện tượng cho Cu tác dụng HNO3 loãng

Kim loại Cu rắn đỏ dần tạo thành dung dịch màu xanh lam và khí ko màu hóa nâu trong ko khí thoát ra.

7. Tính chất hóa học của HNO3

Axit nitric thể hiện tính axit

Axit nitric sở hữu tính chất của một axit thường nhật nên nó làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat tạo thành những muối nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Tính oxi hóa của HNO3

 • Axit nitric tác dụng với kim loại

Tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 đặc

Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội do lớp oxit kim loại được tạo ra bảo vệ chúng ko bị oxy hóa tiếp.

 • Axit nitric Tác dụng với phi kim

(Những nhân tố á kim, ngoại trừ silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

 • Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

 • Tác dụng với hợp chất

Ag3PO4 tan trong HNO3, HgS ko tác dụng với HNO3.

8. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Ứng dụng nàosau đây ko phải của HNO3?

A. Để điều chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Sản xuất dược phẩm

C. Sản xuất khí NO2 và N2H4

D. Để sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2.Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 làm xanh quỳ tím và làm phenolphtalein hóa đỏ.

B. Axit nitric được sử dụng để sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), thuốc nổ (TNT), thuốc nhuộm, dược phẩm.

C. Trong công nghiệp, để sản xuất HNO3 người ta đun hỗn hợp (KNO3) với H2SO4 đặc

D. điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng khí amoniac (NH3)

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn B: Axit nitric được sử dụng để sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), thuốc nổ (TNT), thuốc nhuộm, dược phẩm.

A Sai: dung dịch HNO3 chỉ làm xanh quỳ tím hóa đỏ.

C. Trong công nghiệp để sản xuất axit nitric, người ta thường đun nóng hỗn hợp natri nitrat rắn với dung dịch H2SO4 đặc

D. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng NaNO3 và H2­SO4đặc

Câu 3. Trong những thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống thử, người ta sử dụng giải pháp nhét bông sở hữu tẩm hóa chất và nút ống thử. Hóa chất đó chính là

A. H2O

B. Dung dịch nước vôi trong

C. dung dịch giấm ăn

D. dung dịch muối ăn

Xem đáp án

Đáp án B

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí màu nâu đỏ NO2 bị hòa tan trong dung dịch, tạo thành chất rắn Ca(NO2)Hai và Ca(NO3)2

Câu 4.Chất nào sau đây ko tạo kết tủa lúc cho vào dung dịch AgNO3:

A. HCl

B. HNO3

C. KBr

D. K3PO4

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3

3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

Câu 5. Cho 19,Hai gam Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trị giá của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

Câu 6. Cho phương trình hóa học sau: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Xem đáp án

Đáp án B: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 7. Cho Cu (z = 29), vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn là

A. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IB.

B. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IA.

C. ô 29, chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

D. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IIB.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 8. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Đồng dẻo, dễ kéo sợi.

B. Đồng là kim loại sở hữu màu đen.

C. Đồng sở hữu thể dát mỏng hơn giấy viết từ 5 tới 6 lần.

D. Đồng dẫn nhiệt, điện tốt.

Xem đáp án

Đáp án B: Đồng là kim loại sở hữu màu nâu đỏ

Câu 9. Cho những dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)Hai là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

Những dung dịch phản ứng được với Cu(OH)Hai là HCl, NH3

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Câu 10. Hiện tượng nào xảy ra lúc cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng

A. ko sở hữu hiện tượng gì

B. dung dịch sở hữu màu xanh, H2 bay ra

C. dung dịch sở hữu màu xanh, sở hữu khí màu nâu bay ra

D. dung dịch sở hữu màu xanh lam, sở hữu khí ko màu bay ra, bị hoá nâu trong ko khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ Hiện tượng: Dung dịch sở hữu màu xanh của Cu(NO3)Hai và khí màu nâu đỏ NO2.

Câu 11. Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 biết tỉ khối tương đối của X so với H2 là 18 (ko còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y chứa a gam muối nitrat. Trị giá của m là.

A. 21,6

B. 97,2

C. 64,8

D. 194,4

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy MX = (MN2 + MN2O)2 = (28 + 44)/2=36

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,27

Khối lượng muối tạo thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

Câu 12. Kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Cr

B. Cu

C. Zn

D. Ag

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 13. Cho những mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng phóng thích khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại sở hữu thể tan trong dung dịch FeCl3

(4). Sở hữu thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl lúc sở hữu mặt O2

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Ko tồn tại Cu2O; Cu2S

Số mô tả đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì Cu ko tác dụng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn tại Hai chất trên

Câu 14. Nung 6,58 gam Cu(NO3)Hai trong bình kín ko chứa ko khí, sau một thời kì thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng sở hữu:

mchất rắn ban sơ = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vào nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 15. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)Hai 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời kì lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 16. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Mặt khác, lúc X tác dụng với dung dịch NaOH thì sở hữu khí mùi khai thoát ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure.

C. natri nitrat.

D. amoni nitrat.

Xem đáp án

Đáp án D

Amoni nitrat NH4NO3

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 17. Nhúng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3, sau một thời kì lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Ko thay đổi.

D. ko xác định được.

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử sở hữu Một mol Cu tham gia phản ứng

Cu (1) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ (Hai mol)

→ khối lượng thanh đồng tăng = 2 × 108 - 64 = 152 gam.

Câu 18. Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Trị giá của V là:

A. 2,24

B. 5,60

C. 3,36

D. 4,48

Xem đáp án

Đáp án B

Tương tự đề bài cho axit dư nên Hai muối thu được là Fe3+ và Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu ta sở hữu: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,Một mol

Mặt khác:

Đặt x, y là số mol của NO và NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne nhận = 3x + y = 4x, ne cho = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 .

Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Câu 19. Nung 8,4 gam Fe trong ko lúć, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít lúć NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,Hai gam

B. 10,Hai gam

C. 7,Hai gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1: Quy đổi hổn hợp X về hai chất FeO và Fe2O3

Phương trình hóa học

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,Một 0,1

nFe = 8,4/ 56 = 0,15mol

Ta sở hữu:

2Fe + O2 → 2FeO

0,Một 0,2

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

0,05 0,025 mol

⇒mH2X = 0,1.72 + 0,025.160 = 11,Hai g

Cách 2: Quy hỗn hợp X về một chất FexOy:

FexOy + (6x - 2y) HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1/3x−2y 0,1mol

Vận dụng định luật bảo toàn nhân tố sắt:

Fe = 8,4/56 = 0,1.x/3x−2y ⇒ x/y = 6/7

Vậy công thức quy đổi là: Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7 = 0,13.6 − 2.7 = 0,025 mol

Câu 20. Để nhận mặt ion người ta thường sử dụng Cu và dung dịch HNO3loãng và đun nóng, vì:

A. Phản ứng tạo ra dung dịch sở hữu màu vàng nâu

B. Phản ứng tạo ra dung dịch sở hữu màu xanh và khí ko mùi làm xanh giấy quỳ ẩm

C. Phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh

D. Phản ứng tạo dung dịch sở hữu màu xanh và khí ko màu hoá nâu trong ko khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận mặt ion NO3- người ta thường sử dụng Cu và dung dịch H2SO4 loãng nhờ phản ứng tạo dung dịch màu xanh và khí ko màu hóa nâu trong ko khí.

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 21. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần sử dụng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,3 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A. 1,0 lít

B. 1,6 lít

C. 0,8 lít

D. 1,Hai lít

Xem đáp án

Đáp án B

Lượng HNO3 tối thiểu cần sử dụng lúc:

Fe → Fe2+ , Cu → Cu2+

Sơ đồ cho nhận e:

Fe – 2e → Fe2+

0,3 → 0,6

Cu – 2e → Cu2+

0,3 → 0,6

N+5 + 3e → N+2

3x x

Theo định luật bảo toàn mol e: 0,6 + 0,6 = 3x → x = 0,4 mol

Bảo toàn nhân tố N: Số mol HNO3 = 0,6 + 0,6 + 0,4 = 1,6 mol

VHNO3 = 1,6 /1 = 1,6 lit

Câu 22.Phương trình điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm

A. 4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

B. N2O5 + H2O → 2HNO3

C. 2Cu(NO3)2 + 2H2O →2Cu + 4HNO3 + O2

D. NaNO3 (r) + H2SO4 đặc → HNO3 + NaHSO4

Xem đáp án

Đáp án D

Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng NaNO3 và H2­SO4đặc

H2SO4 + NaNO3 → NaHSO4+ HNO3

.......................................

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → FeNO3)3 + NO + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

VnDoc đã gửi tới bạn Cu+ HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O được VnDoc soạn. Nội dung tài liệu gồm 5 phần, phần đầu giúp những bạn hoàn thành phương trình hóa học đã cho, những mục sau là bổ trợ, mở rộng cho phần thăng bằng phản ứng hóa học.

Giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho Cu tác dụng với HNO3, từ đó sở hữu thể nhận mặt hiện tượng sau phản ứng. Cũng như mở rộng nội dung tri thức, liên quan tới tính chất hóa học của axit nitric HNO3, tính chất hóa học của Al.

Những bạn sở hữu thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *