Cách Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Với Cách Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học môn Hóa học lớp 8 sẽ giúp học trò nắm vững lý thuyết, biết cách làm những dạng bài tập từ đó sở hữu kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong những bài thi Hóa học lớp 8.

A. Lý thuyết & phương pháp giải

– Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban sơ.

– Hiện tượng hóa học là hiện tượng biến đổi chất này thành chất mới.

– Dấu hiệu đính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là sở hữu chất mới tạo thành.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong những hiện tượng sau, hãy cho biết đâu là hiện tượng hóa học

A. Đốt gas để thu nhiệt.

B. Lúc nấu cơm, nước bay tương đối.

C. Cô cạn dung dịch đường cho đậm đặc.

D. Hòa tan đường vào nước.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Đốt gas để thu nhiệt là hiện tượng hóa học vì khí gas cháy với ko khí tạo thành chất mới.

B là hiện tượng vật lý vì nước chuyển từ lỏng sang tương đối.

C là hiện tượng vật lý vì nước bay tương đối bớt, dung dịch chỉ đậm đặc lại.

D là hiện tượng vật lý vì đường hòa tan nước → nước đường, ko sở hữu chất mới tạo thành.

Ví dụ 2: Trong những hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Cơm bị ôi thiu.

B. Lưu huỳnh cháy trong ko khí.

C. Mực hòa tan vào nước.

D. Đốt cháy mẩu giấy.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Mực hòa tan vào nước là hiện tượng vật lý do chất vẫn giữ nguyên là chất ban sơ.

Loại A vì cơm bị ôi thiu là hiện tượng hóa học do vi sinh vật xâm nhập, xúc tác cho quá trình lên men tạo thành chất mới sở hữu mùi khó chịu.

Loại B vì lưu huỳnh cháy trong ko khí là hiện tượng hóa học. Phản ứng chính xảy ra:

          S + O2  SO2

Loại D vì đốt cháy mẩu giấy là hiện tượng hóa học. Giấy cháy tạo thành chất mới.

Ví dụ 3: Hãy cho biết hiện tượng sắt để ngoài ko khí lâu ngày bị gỉ sét là hiện tượng gì?

A. Hiện tượng hóa học.

B. Hiện tượng vật lý.

C. Cả hiện tượng vật lý và hóa học.

D. Ko sở hữu hiện tượng gì.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Sắt để ngoài ko khí lâu ngày bị gỉ sét là hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới là gỉ sét.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Hiện tượng vật lý là

A. Hiện tượng chất bị phân hủy.

B. Hiện tượng chất biến đổi sở hữu tạo ra chất mới.

C. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban sơ.

D. Hiện tượng biến đổi chất, sở hữu thể tạo ra chất mới hoặc ko.

Lời giải

Đáp án: Chọn C

Câu 2: Trong những hiện tượng sau, hiện tượng hóa học là: 

A. Cơm bị ôi thiu.

B. Nước bốc tương đối.

C. Cồn để trong lọ ko khí bị bay tương đối.

D. Đá lạnh để ngoài ko khí bị chảy thành nước lỏng.

Lời giải

Đáp án: Chọn A

Câu 3: Lúc trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành ván. Lúc đun nóng, những ván mỡ này tan chảy. Nếu đun quá lửa, thì một phần mỡ hóa tương đối và một phần bị cháy đen. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng hóa học

A. Mỡ đóng ván lúc trời lạnh.

B. Mỡ tan chảy lúc đun nóng.

C. Đun quá lửa mỡ bị cháy.

D. Ko sở hữu hiện tượng hóa học.

Lời giải

Đáp án: Chọn C

Câu 4: Dấu hiệu đính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất.

B. Sự xuất hiện chất mới.

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất.

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất.

Lời giải

Đáp án: Chọn B

Câu 5: Trong những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý

A. Chưng đựng rượu sau quá trình lên men rượu.

B. Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu.

C. Đốt gas để thu nhiệt.

D. Ngâm trứng vào giấm.

Lời giải

Đáp án: Chọn A

Câu 6: Hiện tượng hóa học là

A. Hiện tượng biến đổi chất này thành chất mới.

B. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban sơ.

C. Hiện tượng chỉ biến đổi về trạng thái của chất.

D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải

Đáp án: Chọn A

Câu 7: Chọn câu sai:

A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý.

B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học.

C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học.

D. Hiện tượng ma trơi là hiện tượng hóa học.

Lời giải

Đáp án: Chọn C

Câu 8: Trong những hiện tượng sau:

(1) Pha loãng nước muối.

(2) Đốt cháy mẩu giấy.

(3) Nước bốc tương đối.

(4) Lưu huỳnh cháy trong ko khí.

Hãy cho biết hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

A. (1), (2).

B. (1), (3).

C. (2), (3).

D. (3), (4).

Lời giải

Đáp án: Chọn B

Câu 9: Băng tan là hiện tượng

A. Hiện tượng vật lý.

B. Hiện tượng hóa học.

C. Cả hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.

D. Ko là hiện tượng nào.

Lời giải

Đáp án: Chọn A

Câu 10: Trong những hiện tượng sau đây, hiện tượng vật lý là

A. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

B. Trứng để lâu ngày bị thối.

C. Thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu.

D. Thổi khí cacbonic vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.

Lời giải

Đáp án: Chọn A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *