Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 87 Bài 2: Mục lục sách – Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập Một trang 87 Bài 2: Mục lục sách - Chân trời thông minh

Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập Một trang 87 Bài 2: Mục lục sách sách Chân trời thông minh hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 2.

Câu 1. (trang 87 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Nghe – viết: Mẹ của Oanh (từ Giờ Tiếng Việt tới chế tạo).

Hướng dẫn

Học trò nghe thầy giáo đọc từng cụm từ trong bài và viết vào vở bài tập.

Mẹ của Oanh

Giờ tiếng việt, cô cho những bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè vì bố mẹ là bác bỏ sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy mà bố chế tạo.

Câu 2. (trang 87 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Điền vần eo hoặc vần oeo vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần):

      Chú m....... mướp

      Thích l............. trèo

      Trèo ko kh......

      Nên nằm kh......

                              Theo Phạm Văn Tình

Trả lời

Chú mèo mướp

      Thích leo trèo

      Trèo ko khéo

      Nên nằm khoeo.

                              Theo Phạm Văn Tình

Câu 3. (trang 88 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống:

a. (dầm, rầm):            ................. rộ                         ............... mưa

    (dụng, rụng):          rơi ..................                      sử ...................

    (du, ru):                  ............ lịch                           ............... ngủ

b. (giặc, giật):             tắm ...............                        đánh .....................

    (chắc, chắt):            vững .................                    ............... lọc

    (sắc, sắt):                 ............. thép                         xuất .................

Trả lời

a. (dầm, rầm):            rầm rộ                                   dầm mưa

    (dụng, rụng):          rơi rụng                                 sử dụng

    (du, ru):                  du lịch                                   ru ngủ

b. (giặc, giật):             tắm giặt                                 đánh giặc

    (chắc, chắt):            vững chắc chắt lọc

    (sắc, sắt):                 sắt thép                                 xuất sắc

Câu 4. (trang 88 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Viết từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người với trong bức tranh dưới đây:

Trả lời

Câu 5. (trang 89 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Viết 1 -Hai câu về công việc của mỗi người với trong bức tranh ở bài tập 4 (theo mẫu).

Người nào (chiếc gì, con gì)

làm gì?

Bác bỏ nông dân

cấy lúa.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Trả lời

Câu 6. (trang 89 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Viết 4 – 5 câu tả chú gấu bông dựa vào hình và từ gợi ý:

tên 

đặc điểm

tình cảm

hình dáng

màu sắc

phòng ban vượt trội

Trả lời

Em với một chú gấu bông tên là Puma. Chú gấu bông rất đáng yêu, mềm mại. Chú gấu với dáng mập mạp. Phòng ban vượt trội nhất của chú là chiếc bụng to. Em rất yêu thích chú gấu bông của mình.

Câu 7. (trang 90 vở bài tập Tiếng Việt lớp Hai Tập 1)

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã san sẻ với bạn sau lúc đọc một bài thơ về nghề nghiệp.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên bài thơ: .................................................

Tác giả hoặc tập thơ: .......................................................

Nghề nghiệp: …………………………………………                              

Hình ảnh đẹp: ……………………………………….

Trả lời

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên bài thơ: Bé làm hoạ sĩ

Tác giả hoặc tập thơ: Tạ Minh Thuỷ

Nghề nghiệp: Hoạ sĩ                             

Hình ảnh đẹp: muốn làm hoạ sĩ để vẽ ông mặt trời.

  • Bài 3: Cô giáo lớp em

  • Bài 4: Người nặn tò he

  • Ôn tập Cuối học kì 1: Ôn tập 1

  • Ôn tập Cuối học kì 1: Ôn tập 2

  • Phân tích cuối học kỳ 1

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *