Phương trình hóa học Al + HNO3 loãng ra N2O

Phương trình hóa học Al + HNO3 loãng ra N2O: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được Kiến Thức Live soạn hướng dẫn cho những học trò viết và thăng bằng phản ứng oxi hoá khử. Kỳ vọng cùng với hướng dẫn chi tiết những bước thăng bằng những bạn học trò sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời độc giả và những bạn học trò tham khảo.

Phương trình phản ứng Al + HNO3 loãng ra N2O

Thăng bằng Al + HNO3 loãng ra N2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa:

Ta với quá trình cho – nhận e:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Điền hệ số vào phương trình, lưu ý ko điền vào HNO3

(vì N+5 ngoài vai trò oxi hóa còn giữ lại làm môi trường NO3):

Bảo toàn nhân tố N Nitơ ⇒ hệ số của HNO3 là 30.

Bảo toàn nhân tố H Hidro ⇒ hệ số của H2O là 15.

⇒ Phương trình Al + HNO3 loãng ra N2O sau lúc thăng bằng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Điều kiện phản ứng xảy ra Al + HNO3 loãng ra N2O

Cho Al + HNO3 loãng ra N2O ở nhiệt độ thường

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, lúc hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24

B. 30

C. 26

D. 15

Câu 2. Khí ko màu hóa nâu trong ko khí là

A. N2O.

B. NO.

C. NH3.

D. NO2.

Câu 3. Kim loại ko tan trong dung dịch dd HNO3 đặc nguội là

A. Mg.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 4. Trong phản ứng Al + HNO3 loãng ra N2O: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (những số nguyên, tối giản) là:

A. 8 và 6.

B. 4 và 15.

C. 4 và 3.

D. 8 và 30.

Câu 5. Nhúng thanh Al vào dung dịch dd HNO3 loãng, ko thấy với khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng cùng với dung dịch HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 loãng

C. Al phản ứng cùng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,Một g Al và 29,25 gam Zn bằng dung dịch dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 g muối tan. Trị giá của V là:

A. 3,36.

B. 5,04.

C. 4,48.

D. 6,72.

Câu 7. Criolit (còn gọi là băng thạch) với công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit ko với tác dụng nào sau đây?

A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.

C.Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy.

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

Câu 8. Trộn bột kim loại X cùng với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiên phản ứng nhiệt nhôm sử dụng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Ag.

B. Fe.

C. Al.

D. Cu.

Câu 9. Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được b gam chất rắn R. Trường hợp cho b gam R tác dụng cùng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ở (đktc). Trị giá của a và b tuần tự là:

A. 2,16  và 10,86.

B. 1,08 và 5,43.

C. 8,10 và 5,43.

D. 1,08 và 5,16.

Câu 10. M là hỗn hợp kim loại Ca và Al. Hòa tan a gam M vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Trị giá của m là:

A. 12,1

B. 21,8

C. 13,7

D. 24,2

Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch dd HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 0,672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so cùng với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là

A. 38,34 g.

B. 34,08 g.

C. 106,38 g.

D. 53,19 g.

Câu 12. Cho 1,62 gam Al tác dụng cùng với 1000 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)Hai 0,1M và Cu(NO3)Hai 0,09M. Sau lúc phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Trị giá của m là:

A. 2,88.

B. 2,68.

C. 5,76.

D. 5,68.

Kiến Thức Live đã gửi tới bạn phương trình phản ứng Al + HNO3 loãng ra N2O: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng soạn. Nội dung tài liệu giúp ta biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng – PTHH lúc cho Al tác dụng cùng với HNO3 loãng, từ đó cũng với thể nhận mặt hiện tượng sau phản ứng.

Tổng hợp: dangkynick.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *