Tinh Bột Công Thức Hồ Tinh Bột Và Iot, Pthh Của Hồ Tinh Bột Và Iot

Vậy Saccarozo C12H22O11, Tinh bột và Xenlulozo (C6H12O5)n mang tính chất hoá học, tính chất vật lý gì đặc trưng? công thức cấu tạo thế nào? được điều chế và ứng dụng gì trong thực tế, điều đó sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây.

Đang xem: Công thức hồ tinh bột

A. SACCAROZO

I. Tính chất vật lý và cấu tạo phân tử của Saccarozo

1. Tính chất vật lý của Saccarozo

– Là chất kết tinh, ko màu, ko mùi, vị ngọt, dễ tan trong nước.

– Nóng chảy ở 1850C

– Sở hữu nhiều trong tự nhiên trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Sở hữu nhiều dạng: đường phèn, đường phên, đường cát, đường tinh luyện,…

2. Cấu tạo phân tử của Saccarozo

– Công thức phân tử của Saccarozo: C12H22O11.

– Công thức cấu tạo: hình thành nhờ Một gốc α – glucozơ và Một gốc β – fructozơ bằng liên kết 1,2-glicozit:

công thức cấu tạo của saccarozo

II. Tính chất hóa học của Saccarozo

– Do gốc glucozơ đã liên kết với gốc fructozơ nên ko còn nhóm chức anđehit trong phân tử, saccarozơ chỉ mang tính chất của ancol đa chức.

1. Saccarozo thể hiện tính chất hoá học của Ancol đa chức

– Hòa tan Cu(OH)Hai ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam.

 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Saccarozo Phản ứng với Cu(OH)Hai ở nhiệt độ cao tạo dung dịch đồng Saccarat màu xanh lam

 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O

3. Saccarozo Phản ứng thủy phân:

 C12H22O11 + H2O 

C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

mô phỏng phân tử của saccarozo

III. Điều chế và Ứng dụng của Saccarozo

1. Điều chế Saccarozo

– Trong công nghiệp người ta thường sản xuất saccarozơ từ mía.

2. Ứng dụng của Saccarozo

 – Tiêu dùng làm thức ăn cho người

 – Là vật liệu cho công nghiệp thực phẩm

 – Là vật liệu để pha chế thuốc

 – Tiêu dùng trong sản xuất bánh kẹo, nước giải khát

 – Tiêu dùng tráng gương, tráng ruột phích.

3. Sản xuất đường saccarozơ

– Sản xuất đường saccarozơ từ cây mía qua một số giai đoạn chính thể hiện ở sơ đồ dưới đây:

thứ tự sản xuất đường saccarozo

B. MANTOZO

– Mantozo là đồng phân của Saccarozo

I. Cấu tạo phân tử của Mantozo

– Công thức phân tử C11H22O11.

– Công thức cấu tạo: được tạo thành từ sự kết hợp của Hai gốc α-glucozơ bằng liên kết α-1,4-glicozit:

cấu tạo phân tử Matozo

II. Tính chất hóa học của Mantozơ

– Do lúc kết hợp Hai gốc glucozơ, phân tử mantozơ vẫn còn Một nhóm -CHO và những nhóm -OH liền kề nên mantozơ mang tính chất hóa học của cả ancol đa chức và anđehit.

1. Mantozo mang tính chất của ancol đa chức

– Hòa tan Cu(OH)Hai ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam (phức đồng màu xanh lam).

2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Mantozo mang tính chất của anđehit

– Mantozơ tham gia phản ứng tráng gương tương tự như Glucozo

 C12H22O11 + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → C12H22O12 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

3. Phản ứng thủy phân của Mantozo

 C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

III. Điều chế Mantozơ

– Thủy phân tinh bột nhờ men amylaza mang trong mầm lúa.

C. TINH BỘT

I. Cấu tạo phân tử của tinh bột

– Công thức phân tử (C6H10O5)n .

– Công thức cấu tạo: tinh bột do những gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit tạo mạch thẳng (amilozơ) hoặc bằng liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit tạo thành mạch nhánh (amilopectin).

cấu tạo phân tử của tinh bột

II. Tính chất vật lí của tinh bột (C6H10O5)n.

– Màu trắng, mang nhiều trong những loại hạt (gạo, mì, ngô…), củ (khoai, sắn…) và quả (táo, chuối…). 

– Chất rắn vô định hình, ko tan trong nước lạnh, phồng lên và vỡ ra trong nước nóng thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

III. Tính chất hoá học của tinh bột (C6H10O5)n.

– Phản ứng của hồ tinh bột với dung dịch I2 tạo thành dung dịch xanh tím. (nếu đun nóng dung dịch bị mất màu, để nguội màu xuất hiện trở lại).

⇒ Phản ứng này thường được sử dụng để nhận diện hồ tinh bột.

– Phản ứng thủy phân:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ)

– Lúc mang men thì thủy phân: Tinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơ

IV. Điều chế tinh bột (C6H10O5)n 

– Trong tự nhiên, tinh bột được tổng hợp chủ yếu nhờ quá trình quang đãng hợp của cây xanh.

 6nCO2 + 5nH2O 
 (C6H10O5)n + 6nO2

D. XENLULOZO

I. Cấu tạo phân tử của Xenlulozo

– Công thức phân tử (C6H10O5)n.

cấu tạo phân tử xenlulozo

II. Tính chất vật lí của Xenlulozo (C6H10O5)n.

– Là chất rắn, màu trắng, hình sợi, ko mùi, ko vị.

– Ko tan trong nước ngay cả lúc đun nóng, ko tan trong những dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen,…

III. Tính chất hóa học của Xenlulozo (C6H10O5)n.

– Phản ứng thủy phân:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ).

– Phản ứng este hóa với axit axetic và axit nitric:

  + 3nCH3COOH → n + 3nH2O

  + 3nHNO3 → n + 3nH2O

IV. Ứng dụng của Xenlulozo

– Những vật liệu chứa nhiều xenlulozơ như tre, gỗ, nứa,…thường được sử dụng làm vật liệu xây dựng, đồ sử dụng gia đình,…

– Xenlulozơ thuần chất và sắp thuần chất được chế thành sợi, tơ, giấy viết, giấy làm bao tị nạnh, xenlulozơ trixetat sử dụng làm thuốc súng. Thủy phân xenlulozơ sẽ được glucozơ làm vật liệu để sản xuất etanol.

E. BÀI TẬP VỀ SACCAROZO, XENLULOZO & TINH BỘT

Bài 3 trang 34 SGK Hóa 12: a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b) Tìm mối liên quan về cấu tạo của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

* Lời giải bài 3 trang 34 SGK Hóa 12:

a) Tính chất vật lý

  Hợp chất
 Glucozo Xenlulozo Saccarozo Tinh bột
 Màu sắc Ko màu Màu trắng Ko màu Màu trắng
 Trạng thái ở ĐK thường Rắn Rắn Rắn Rắn
 Tính tan trong nước Tan Ko tan Tan Tan trong nước nóng (tạo hồ tinh bột)
 Cấu trúc dạng Tinh thể  Sợi Kết tinh bột (vô định hình)

b) Mối liên quan về cấu tạo của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

– Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

– Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích C6H10O5 liên kết với nhau, những mắt xích liên kết với nhau tạo thành hai dạng: dạng lò xo ko phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ những gốc α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và mang phân tử khối to. Còn amilopectin mang cấu tạo mạng ko gian gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo nên.

– Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài, mang phân tử khối rất to.

Bài 4 trang 34 SGK Hóa 12: Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu mang)

* Lời giải bài 4 trang 34 SGK Hóa 12:

– Do saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều thuộc nhóm disaccarit và polisaccarit nên chúng đều mang phản ứng thủy phân.

– Thủy phân saccarozo:

 C12H22O11 + H2O C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

– Thủy phân tinh bột:

 (C6H10O5)n (tinh bột) + nH2O nC6H12O6 (glucozơ)

– Thủy phân xenlulozo :

 (C6H10O5)n (xenlulozo) + nH2O nC6H12O6 (glucozơ)

Bài 5 trang 34 SGK Hóa 12: Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu mang) giữa những chất sau:

a) Thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozơ.

b) Thủy phân tinh bột (mang xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3(lấy dư)

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/ H2SO4

* Lời giải bài 5 trang 34 SGK Hóa 12:

a) Thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozơ.

– Thủy phân saccarozo:

 C12H22O11 + H2O C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

– Thủy phân tinh bột:

 (C6H10O5)n (tinh bột) + nH2O nC6H12O6 (glucozo)

– Thủy phân xenlulozo :

 (C6H10O5)n (xenlulozo) + nH2O nC6H12O6 (glucozo)

b) Thủy phân tinh bột (mang xúc tác axit), sau đó cho SP tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

– Thủy phân tinh bột :

 (C6H10O5)n (tinh bột) + nH2O nC6H12O6 (glucozo)

– Sản phẩm thu được là glucozo. Cho phản ứng AgNO3/NH3

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/ H2SO4

 n + 3nHNO3
 n + 3nH2O

Bài 6 trang 34 SGK Hóa 12: Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết những phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần sử dụng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.

* Lời giải bài 6 trang 34 SGK Hóa 12:

– Theo bài ra ta mang số mol saccarozo là: nC12H22O11= 100/342 (mol).

– Phản ứng thuỷ phân:

 C12H22O11 + H2O 
 C6H12O6 + C6H12O6

 Saccarozo Glucozo Fructozo

– Phản ứng tráng bạc:

 C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

– Theo PTPƯ thuỷ phân: nglucozo = nfructozo = nsaccarozo = 100/342 (mol).

– Vì glucozo và fructozo cùng tham gia phản ứng tráng gương

⇒ nAgNO3 = nAg = 2.nC6H12O6 = 2.(100/171) = 200/171(mol).

– Vậy theo PTPƯ tráng bạc, khối lượng Ag sinh ra và khối lượng AgNO3 cần sử dụng là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *