Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion giúp HS giải bài tập, sản xuất cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 59 SGK Hóa 10): Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do.

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung Một electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành những ion trái dấu hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl ; Na+ + Cl → NaCl.

Chọn đáp án đúng nhất

Lời giải:

D đúng

Bài 2 (trang 59 SGK Hóa 10): Muối ăn ở thể rắn là

A. Những phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl

C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 60 SGK Hóa 10): a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-).

b) Những điện tích ở ion Li+ và O2- do đâu mà sở hữu?

c) Nguyên tử khí trơ nào sở hữu cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí trơ nào sở hữu cấu hình electron giống O2-.

d) Vì sao Một nguyên tử oxi kết hợp được với Hai nguyên tử liti?

Lời giải:

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích ở Li+ do mất 1e mà sở hữu, điện tích ở O2- do O nhận thêm 2e mà sở hữu.

c) Nguyên tử khí trơ He sở hữu cấu hình electron giống Li+

Nguyên tử khí trơ Ne sở hữu cấu hình electron giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ sở hữu thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.

2Li → 2Li+ + 2e;

O + 2e → O2-;

2Li+ + O2- → Li2O.

Bài 4 (trang 60 SGK Hóa 10): Xác định số proton, notron, electron trong những nguyên tử và ion sau:

Lời giải:

Số proton, notron, electron trong những nguyên tử và ion sau:

Bài 5 (trang 60 SGK Hóa 10): So sánh số electron trong những cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải:

Những ion Na+, Mg2+, Al3+ đều sở hữu 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na sở hữu 11e ⇒ Na+ sở hữu 11 – 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg sở hữu 12e ⇒ Mg2+ sở hữu 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al sở hữu 13e ⇒ Al3+ sở hữu 13 – 3 = 10e

Bài 6 (trang 60 SGK Hóa 10): Trong những hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên những ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Lời giải:

H3PO4NH4NO3K2SO4NH4ClCa(OH)2
Ion đa nguyên tửIon PO43-NH4+ và NO3SO42-NH4+OH
Tên gọiAnion photphatCation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3Anion sunphatCation amoniAnion hidroxit

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *