Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 7: Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 35 SGK Hóa 10): Những yếu tố xếp ở chu kì 6 sở hữu số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Chọn đáp số đúng.

Cần nhớ: Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron

Số thứ tự của nhóm bằng số e hóa trị

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 35 SGK Hóa 10): Trong bảng tuần hoàn những yếu tố, số chu kì nhỏ và số chu kì to là:

A. 3 và 3.

B. 3 và 4.

C. 4 và 4.

D. 4 và 3.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

B đúng

Bài 3 (trang 35 SGK Hóa 10): Số yếu tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18.

B. 18 và 8.

C. 8 và 8.

D. 18 và 18.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

A đúng.

Bài 4 (trang 35 SGK Hóa 10): Trong bảng tuần hoàn, những yếu tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Những yếu tố sở hữu cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành Một hàng.

C. Những yếu tố sở hữu cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành Một cột.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Bài 5 (trang 35 SGK Hóa 10): Tìm câu sai trong những câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm sở hữu những ô yếu tố, những chu kì và những nhóm.

B. Chu kì là dãy những yếu tố mà những nguyên tử của chúng sở hữu cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn sở hữu 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn sở hữu 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Lời giải:

Câu sai C.

Bài 6 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học.

Lời giải:

a) Những yếu tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

b) Những yếu tố sở hữu cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.

c) Những yếu tố sở hữu số electron hóa trị được xếp thành một cột .

Bài 7 (trang 35 SGK Hóa 10): a) Nhóm yếu tố là gì?

b) Bảng tuần hoàn những yếu tố sở hữu bao nhiêu cột?

c) Bảng tuần hoàn sở hữu bao nhiêu nhóm A?

d) Bảng tuần hoàn sở hữu bao nhiêu nhóm B? Những nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e) Những nhóm nào chứa yếu tố s? Những nhóm nào chứa yếu tố p? Những nhóm nào chứa yếu tố d?

Lời giải:

a) Nhóm yếu tố là tập hợp những yếu tố mà nguyên tử sở hữu cấu hình electron tương tự nhau, do đó sở hữu tính chất hóa học sắp giống nhau và xếp thành một cột.

b) Bảng tuần hoàn sở hữu 18 cột.

c) Bảng tuần hoàn sở hữu 8 nhóm A.

d) Bảng tuần hoàn sở hữu 8 nhóm B, gồm 10 cột.

e) Nhóm IA và IIA chứa yếu tố s, nhóm IIIA tới nhóm VIIIA (trừ He) chứa những yếu tố p. Những nhóm từ IIIB tới IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa những yếu tố d.

Bài 8 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm.

Lời giải:

Số thứ tự của những nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm.

Bài 9 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Lời giải:

Số electron thuộc lớp ngoài của nguyên tử những yếu tố Li: 1e, Be : 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *