Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8 trang 96 SGK Hóa lớp 10: Khái quát về nhóm Halogen

[Bài 21  Hóa 10] giải bài 1 , 2,3,4,5,6,7,8 trang 96 SGK Hóa 10: Khái quát về nhóm Halogen – CHƯƠNG 5 – NHÓM HALOGEN

Nhóm  VIIA   trong bảng tuần hoàn gồm  55  yếu tố: Flo (ô số  99, thuộc chu kì  22), clo (ô số  1717, thuộc chu kì  33), brom (ô số  3535, thuộc chu kì  44), iot (ô số  5353, thuộc chu kì  55)  và atatin (ô số  8585, thuộc chu kì  66).
Cả  55  yếu tố trên đều đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí trơ. Chúng được gọi là những halogen (tiếng Latinh tức thị sinh ra muối).

Atatin ko gặp trong thiên nhiên. Nó được điều chế nhân tạo bằng những phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm những yếu tố phóng xạ.
Tương tự nhóm halogen được nghiên cứu ở đây bao gồm flo, clo, brom và iot.

Hướng dẫn làm bài tập SGK Hóa 10 bài 21 trang 96: Khái quát về nhóm Halogen

Bài 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?

A. Fe               B. Zn                     C. Cu              D.Ag

Hướng dẫn:–          Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với lúc clo cho cùng loại muối clorua kim loại.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + Cl2  –tº→ ZnCl2

–          Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo cho hai loại muối clorua khác nhau là FeCl2 và FeCl3.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 –tº→ 2FeCl3

Ag, Cu ko tác dụng với dung dịch HCl


Bài 2: Đặc điểm nào dưới đây ko phải là đặc điểm chung của những yếu tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Nguyên tử sở hữu khả năng thu thêm 1e.

B. Tạo ra hợp chất liên kết cùng hóa trị sở hữu cực với hidro.

C. Mang số oxi hóa -Một trong mọi trường hợp.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử sở hữu 7 electron.

Đáp án đúng: C.


Bài 3: Đặc điểm nào dưới đây ko phải là đặc điểm chung của những đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. Ở điều kiện thường là những chất khí.

B. Mang tính oxi hóa mạnh .

C. Vừa sở hữu tính oxi hóa, vừa sở hữu tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

Đáp án đúng: B


Bài 4: So sánh những yếu tố halogen về những mặt sau:

a)      Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.

b)      Tính chất vật lí

c)       Tính chất hóa học.

Hướng dẫn: a)      Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.

–  Giống nhau

+ Sô e ngoài cùng sở hữu 7 e. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử halogen đều sở hữu Một electron đơn thân.

+ Phân tử Hai nguyên tử, liên kết cùng hóa trị ko cực.

+ Cấu hình e lớp ngoài cùng ns2 np5

–    Khác nhau:

+ Bán kính nguyên tử tăng dần từ flo tới iot.

+ Số lớp e tăng dần từ flo tới iot.

+ Lớp ngoài cùng của yếu tố flo là lớp thứ Hai nên ko cvaó phân lớp d. Nguyên tử clo, brom  và iot sở hữu phân lớp d còn trống.

+ Ở trạng thái kích thích, nguyên tử clo, brom hoặc iot sở hữu thể sở hữu 3,5 hoặc 7 e đơn thân.

+ Độ âm điện giảm dần từ flo tới iot.

b)     Tính chất vật lí

Trong nhóm halogen, tính chất vật lí biến đổi sở hữu quy luật:

Trạng thái tập hợp, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, …

Từ flo tới iot ta nhận thấy

–    Trạng thái tập hợp: từ thể khí chuyển sang thể lỏng và thể khí.

–   Màu sắc: đậm dần.

–   Nhiệt độ nóng chảy, và nhiệt độ sôi: tăng dần.

–    Flo ko tan trong nước vì nó phân hủy nước rất mạnh, những halogen khác tan tương đối ít trong nước và tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ.

c)     Tính chất hóa học.

Giống nhau:

–          Vì lớp e lớp ngoài cùng sở hữu cấu tao tương tự nhau nên những halogen rất giống nhau về tính chất hóa học của đơn chất cũng như về thành phần và tính chất của những hợp chất.

–    Halogen sở hữu ái lực với e to. Nguyên tử halogen X với 7 e lớp ngoài cùng thuận tiện thu thêm Một e để trở thành ion âm

X + 1e → X

–      Oxi hóa được hầu hết những kim loại tạo muối halogenua.

Khác nhau:

–         Khả năng oxi hóa của những halogen giảm dần từ flo tới iot

–        Phản ứng với kim loại , với hidro, với nước của những halogen cũng sở hữu khác nhau.

–         Flo ko thể hiện tính khử ko sở hữu số oxi hóa dương , còn những halogen khác sở hữu tính khử và tính khử tăng dần từ flo tới iot.


Bài 5: Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của những yếu tố halogen?

Trả lời: Quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của những yếu tố halogen:

– Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng.

– Màu sắc đậm dần.

– Độ âm điện giảm dần từ flo tới iot.


Bài 6: Nêu tính chất hóa học cơ bản của những yếu tố halogen và giảng giải chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó.

Trả lời: Tính chất hóa học cơ bản của những yếu tố halogen là tính oxi hóa mạnh, những nguyên tử này rất hoạt động vì chúng dễ thu thêm Một electron, tính oxi hóa của những halogen giảm dần từ flo tới iot. Sở dĩ tính oxi hóa giảm dần từ flo tới iot.

– Độ âm điện giảm dần từ flo tới iot

– Từ flo qua clo tới brom và iot, lớp electron ngoài cùng càng xa hạt nhân hơn, bán kính nguyên tử tăng dần, lực hút của hạt nhân với electron ngoài cùng càng yếu hơn, làm cho khả năng nhận electron của halogen giảm dần.


Bài 7: Giảng giải vì sao những yếu tố halogen ko sở hữu ở trạng thái tự do trong tự nhiên?

Hướng dẫn: Những yếu tố halogen ko sở hữu ở trạng thái tự do trong tự nhiên do nguyên tử của những yếu tố này hoạt động hóa học rất mạnh.


Bài 8. (SGK Hóa 10 trang 96) Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

Giải: Ký hiệu halogen là X, gọi a là số mol phân tử X2 ta sở hữu phương trình phản ứng:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *