Giải Hoá học 11 Bài 30: Ankađien trang 135, 136 SGK

Giải Hoá học 11 Bài 30: Ankađien trang 135, 136 SGK giúp những em ôn tập sâu tri thức thông qua hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bằng những phương pháp giải hay, ngắn gọn. Tương trợ những em học tập tốt môn Hoá lớp 11.

1. Giải bài tập SGK Hóa 11 Bài 30

Giải bài Một trang 135 SGK Hóa 11

Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankađien liên hợp với công thức phân tử C4H6, C5H8

Lời giải:

Khái niệm :

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở với hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

- Ankađien với hai liên kết đôi cách nhau Một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Giải bài Hai SGK Hóa 11 trang 135

Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của những phản ứng xảy ra lúc :

a. Isopren tác dụng với hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren tác dụng với brom trong (trong CCl4) Những chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1 : Một tạo ra sản phẩm theo kiểu cùng 1, 4.

c. Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

Lời giải:

Giải bài 3 SGK trang 135 Hóa 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Tìm công thức cấu tạo với thể với của X

Lời giải:

a.

Gọi CTPT của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

⇒ (14n-2).0,05 = 0,68.n ⇒ n = 5 ⇒ CTPT X: C5H8

b. CTCT với thể với của X là

Giải bài 4 trang 135 Hóa 11 SGK

Lúc cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, với Ni làm xúc tác, với thể thu được

A. Butan ;    B. Isobutan ;    C. Isobutilen ;    D. Pentan

Lời giải:

Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 136

Hợp chất nào sau đây cùng hợp H2 tạo thành isopentan?

Lời giải:

Lý thuyết Hóa 11 Bài 30: Ankađien

I. Phân loại

    - Hiđrocacbon mà trong phân tử với Hai liên kết đôi C=C gọi là đien, với 3 liên kết đôi C=C gọi là trien, ... Chúng được gọi chung là polien.

    - Phân loại:

        + Hai liên kết đôi cạnh nhau: -C=C=C-

        + Ankađien liên hợp: -C=C-C=C-

        + Sở hữu hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên: -C=C-C-C=C-

 - Đien mạch hở, công thức chung CnH2n-2 (n ≥ 3), được gọi là ankađien.

    Quan yếu nhất là những ankadien thuộc hệ liên hợp. Ta xét Hai chất tiêu biểu:

II. Phản ứng của butadien và isopren

1. Phản ứng cùng

    - Với hiđrô:

Lưu ý: khả năng cùng 1,Hai ở nhiệt độ -80oC và cùng 1,4 ở 40oC.

    - Với Brôm:

        + Cùng 1,2:

 + Cùng 1,4:

   + Cùng đồng thời vào Hai nối đôi:

   - Với hiđrô halogenua:

2. Phản ứng trùng hợp

3. Phản ứng oxi hoá

    a. Oxi hoá hoàn toàn:

   b. Oxi hoá ko hoàn toàn:

    buta-1,3-dien và isopren cũng làm mất màu dung dịch KMnO4.

III. Điều chế

1. Điều chế butađien: từ butan hoặc butilen.

2. Điều chế isopren:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Hoá học 11 Bài 30: Ankađien trang 135, 136 SGK file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *