Hóa học 9 Bài 4: Một số axit quan trọng


Hóa học 9 Bài 4: Một số axit quan yếu

Bài giảng: Bài 4: Một số axit quan yếu (Tiết 1 - Phần A) - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

I. Axit clohiđric (công thức hóa học: HCl)

- Lúc hòa tan khí hiđroclorua (HCl, thể khí) vào nước ta thu được dung dịch axit clohiđric (HCl, thể lỏng).

- Dung dịch HCl đậm đặc là dung dịch bão hòa hiđroclorua, với nồng độ khoảng 37%, từ đây ta với thể pha chế thành dung dịch HCl với nồng độ khác nhau.

1. Tính chất hóa học:

Axit clohiđric với đầy đủ tính chất của một axit mạnh.

(Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo thành muối clorua và phóng thích khí hiđro

Ví dụ:

  2HCl + 2Na → 2NaCl + H2 (↑)

  2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (↑)

Những kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …ko tác dụng với HCl.

Ví dụ:

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O

Ví dụ:

  2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

  2HCl + Na2O → 2NaCl + H2O

Ví dụ:

  2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

2. Ứng dụng.

Axit clohiđric sử dụng để:

- Điều chế những muối clorua.

- Làm sạch bề mặt kim loại trước lúc hàn.

- Tẩy gỉ kim loại trước lúc sơn, tráng, mạ kim loại.

- Sử dụng trong chế biến thực phẩm, dược phẩm…

II. Axit sunfuric (công thức hóa học H2SO4)

1. Tính chất vật lí

- Axit H2SO4 là chất lỏng sánh, ko màu, nặng gấp hai lần nước (ở nồng độ 98% với d = 1,83 g/cm3), ko bay tương đối, tan tiện lợi trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt.

- Để axit sunfuric đặc Rót từ từ axit đặc vào bình đựng sẵn nước rồi khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Tuyệt đối ko được làm trái lại.

2. Tính chất hóa học

Axit H2SO4 loãng và H2SO4 đặc với những tính chất hóa học khác nhau.

H2SO4 loãng với đầy đủ tính chất của một axit mạnh.

(Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo thành muối sunfat và phóng thích khí hiđro.

Ví dụ:

  H2SO4 (loãng) + 2Na → Na2SO4 + H2 (↑)

  3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Những kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt … ko tác dụng với H2SO4 loãng.

Lúc Fe tác dụng với H2SO4 loãng, sản phẩm thu được là muối sắt (II)

  H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

tạo thành muối sunfat và nước.

Ví dụ:

  H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

  H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

tạo thành muối sunfat và nước.

Ví dụ:

  H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

  H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

Ví dụ:

  MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

Axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối sunfat (ứng với hóa trị cao của kim loại nếu kim loại với nhiều hóa trị) và khí sunfurơ (ko phóng thích khí hiđro).

Ví dụ:

  

Ví dụ:

Lúc cho axit H2SO4 đặc vào đường, đường sẽ hóa thành than.

  

Sau đó một phần C sinh ra lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

  C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

3. Ứng dụng

Hàng năm, toàn cầu sản xuất sắp 200 triệu tấn axit H2SO4.

Axit H2SO4 là vật liệu của nhiều ngành sản xuất như sản xuất phân bón, phẩm nhuộm, chế biến dầu mỏ, ...

4. Sản xuất axit H2SO4

Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng Vật liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit sắt), ko khí và nước.

Quá trình sản xuất axit H2SO4 gồm 3 thời kỳ sau:

- Sản xuất lưu huỳnh đioxit bằng cách đốt lưu huỳnh hoặc pirit sắt trong ko khí:

  

- Sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng cách oxi hóa SO2, với xúc tác là V2O5 ở 450°C

  

Sản xuất axit H2SO4 bằng cách cho SO3 tác dụng với nước:

  SO3 + H2O → H2SO4

5. Nhận mặt axit H2SO4 và muối sunfat

- Để nhìn thấy axit H2SO4 và dung dịch muối sunfat ta sử dụng thuốc thử là dung dịch muối bari (như BaCl2; Ba(NO3)2 …). Phản ứng tạo thành kết tủa trắng BaSO4 ko tan trong nước và trong axit.

- Phương trình hóa học:

  H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

  Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

Bài giảng: Bài 4: Một số axit quan yếu (Tiết 2 - Phần B) - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

 • Lý thuyết Bài 3: Tính chất hóa học của axit (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 4: Một số axit quan yếu
 • Lý thuyết Bài 5: Tập luyện: Tính chất hóa học của oxit và axit (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 5: Tập luyện: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan yếu

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *