Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 16: Phương trình hóa học, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … sở hữu trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học lớp 8.


Lý thuyết

I. Lập phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học

Phương trình chữ của phản ứng: Hiđrô + Ôxi → Nước

Sơ đồ phản ứng: H2 + O2 (dashrightarrow) H2O

Minh họa cách lập phương trình hóa học

– Ở hình 1: Nếu theo sơ đồ phản ứng H2 + O2 (dashrightarrow) H2O thì:

+ Vế trái: Hai nguyên tử H và Hai nguyên tử O.

+ Vế phải: Hai nguyên tử H và Một nguyên tử O.

⇒ Vế trái sẽ sở hữu khối lượng nhiều hơn vì hơn Một nguyên tử O.

– Ở hình 2: Nếu vế trái nhiều hơn Một nguyên tử O thì ta thêm hệ số Hai trước vế phải. Lúc này:

+ Vế trái: Hai nguyên tử H và Hai nguyên tử O.

+ Vế phải: 4 nguyên tử H và Hai nguyên tử O.

⇒ Vế phải sở hữu khối lượng nhiều hơn, do hơn Hai nguyên tử H.

– Ở hình 3: Ta thêm hệ số Hai vào trước H2 và H2O:

Vế trái: 4 nguyên tử H và Hai nguyên tử O.

Vế phải: 4 nguyên tử H và Hai nguyên tử O.

⇒ Khối lượng của hai vế bằng nhau.

– Kết luận:

Phương trình hóa học: 2H2 + O2 → 2H2O

Phương trình hóa học sử dụng để trình diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. Gồm công thức hóa học và hệ số thích hợp của những chất tham gia và chất tạo thành.

2. Cách bước lập phương trình hóa học

Những bước lập phương trình hóa học:

+ Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học của những chất phản ứng và sản phẩm.

+ Bước 2: Thăng bằng số nguyên tử của những nhân tố sở hữu trong phản ứng: Tìm hệ số thích hợp đặt trước những công thức.

+ Bước 3: Viết phương trình hóa học.

– Chú ý:

+ Ko được thay đổi những chỉ số trong công thức hóa học đã viết đúng. Ví dụ như 3O2 (đúng) chuyển thành 6O (sai)

+ Viết hệ số cao bằng kí hiệu hóa học: Ví dụ như 4Al, 2Mg (đúng). Ko viết 4Al, 2Mg (sai)

+ Trong những công thức hóa học sở hữu những nhóm nguyên tử như nhóm OH, SO4… Thì coi cả nhóm như một đơn vị để thăng bằng, trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương trình.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những nghi vấn, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập những bạn xem dưới đây:


1. Giải bài Một trang 57 sgk Hóa học 8

a) Phương trình hóa học trình diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

Trả lời:

a) Phương trình hóa học trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng.

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa sở hữu hệ số thích hợp, tức là chưa thăng bằng nguyên tử. Tuy nhiên sở hữu một số trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hóa học.

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng.


2. Giải bài Hai trang 57 sgk Hóa học 8

Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a) Na + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi phản ứng.

Bài giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Số nguyên tử Na : số phân tử oxi : số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 là 1 : 3 :2


3. Giải bài 3 trang 58 sgk Hóa học 8

Yêu cầu làm như bài tập Hai theo sơ đồ của những phản ứng sau:

a) HgO → Hg + O2.

b) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Bài giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

a) 2HgO → 2Hg + O2.

Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 là 2 : 2 :1

b) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 2 : 1 : 3


4. Giải bài 4 trang 58 sgk Hóa học 8

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl.

b) Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCl21 : 1

Số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử Na2CO3 : số phân tử NaCl là 1 : 2

Số phân tử CaCl2: Số phân tử CaCO31 : 1


5. Giải bài 5 trang 58 sgk Hóa học 8

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie tuần tự với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO41 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO41 : 1

Số nguyên tử Mg : số phân tử H21 : 1


6. Giải bài 6 trang 58 sgk Hóa học 8

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P2O5.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P tuần tự với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

4P + 5O2 → 2P2O5.

b) Số nguyên tử P : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2


7. Giải bài 7 trang 58 sgk Hóa học 8

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học và thích hợp đặt vào những chỗ sở hữu dấu hỏi trong những phương trình hóa học sau (chép vào vở bài tập)

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Bài giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

a) 2Cu + O2 → 2CuO

b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O.


Câu trước:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 trang 54 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 60 61 sgk Hóa học 8

 • Giải những bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *