Lý thuyết Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học hay, chi tiết
Lý thuyết Hóa học 8 Bài 5: Nhân tố hóa học

Bài giảng: Bài 5: Nhân tố hóa học - Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

1. Nhân tố hóa học là gì?

a. Khái niệm

Nhân tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, mang cùng số proton trong hạt nhân

Số proton là đặc trưng của một nhân tố hóa học

Những nguyên tử thuộc cùng một nhân tố mang tính chất giống nhau

b. Kí hiệu hóa học:

Tiêu dùng để trình diễn nhân tố hóa học

Kí hiệu hóa học được trình diễn bằng một hoặc hai chữ chiếc, chữ đầu được viết in hoa.

VD: kí hiệu nhân tố canxi là Ca, nhân tố Xesi là Cs, nhân tố kali là K,…

    + Quy ước: mỗi kí hiệu của nhân tố chỉ một nguyên tử nhân tố đó.

2. Nguyên tử khối

Nguyên tử mang khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ

Khối lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: lấy 1/12 khối lượng nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC), kí hiệu là u

Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng nguyên tử

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

Với thể so sánh độ nặng nhẹ giữa những nhân tố bằng việc lập tỉ số giữa những nguyên tử khối:

    + Nếu to hơn 1: nặng hơn

    + Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn

    + Nếu bằng 1: bằng nhau

VD: giữa nguyên tử oxi và photpho, nguyên tử nào nhẹ hơn:

Lập tỉ số < 1 ⇒ nguyên tử oxi nhẹ hơn photpho

Mỗi nhân tố đều mang nguyên tử khối riêng biệt ⇒ mang thể xác định nhân tố thông qua nguyên tử khối

3. Với bao nhiêu nhân tố hóa học?

Tới nay, mang hơn 110 nhân tố hóa học.

Oxi là nhân tố phổ biến nhất, chiếm sắp nửa khối lượng vỏ Trái Đất.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Cho nguyên tử của nhân tố C mang 11 proton. Chọn đáp án sai

A. Đấy là nhân tố Natri

B. Số e là 16 e

C. Nguyên tử khối là 23

D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11

Bài 2: Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nhân tố trên.

A. mBa=2,27.10-22g

B. mBa=2,234.10-24g

C. mBa=1,345.10-23kg

D. mBa=2,7298.10-21g

Bài 3: Chọn đáp án sai

A. số p là số đặc trưng của nhân tố hóa học

B. nhân tố hóa học là tập hợp những nhân tố cùng loại, mang cùng số p trong hạt nhân

C. Một đvC = 1/12 mC

D. Oxi là nhân tố chiếm sắp nửa khối lượng vỏ trái đất

Hướng dẫn: nhân tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, mang cùng số p trong hạt nhân

Bài 4: Cho số khối của nguyên tử nhân tố X là 39. Biết rằng tổng số hạt nguyên tử là 58. Xác định nhân tố đó và cho biết số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Bài 5: Cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn ko mang điện là 14. Xác định nhân tố và số khối

A. Nhân tố P và A=30

B. Nhân tố Si và A= 29

C. Nhân tố P và A=31

D. Nhân tố Cl và A=35.5

Đáp án:

1.B2.A3.B4.B5.C
  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 13: Phản ứng hóa học

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học Giải Hoá học lớp 8 trang 20 từ website download.vn cho từ khoá hóa học 8 giải bài tập 5.

Giải Hoá học 8 Bài 5: Nhân tố hóa học là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học trò lớp 8 mang thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những nghi vấn trang 20 chương 1 được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Giải Hóa 8 bài 5 Nhân tố hóa học được trình bày rõ ràng, chu đáo, dễ hiểu nhằm giúp học trò nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp thầy giáo thuận tiện trong việc hướng dẫn học trò học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 Nhân tố hóa học, mời những bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Nhân tố hóa học

1. Nhân tố hóa học là gì?

a. Khái niệm

Nhân tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, mang cùng số proton trong hạt nhân

Số proton là đặc trưng của một nhân tố hóa học

Những nguyên tử thuộc cùng một nhân tố mang tính chất giống nhau

b. Kí hiệu hóa học:

Tiêu dùng để trình diễn nhân tố hóa học

Kí hiệu hóa học được trình diễn bằng một hoặc hai chữ chiếc, chữ đầu được viết in hoa.

VD: kí hiệu nhân tố canxi là Ca, nhân tố Xesi là Cs, nhân tố kali là K,…

+ Quy ước: mỗi kí hiệu của nhân tố chỉ một nguyên tử nhân tố đó.

2. Nguyên tử khối

Nguyên tử mang khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ

Khối lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: lấy 1/12 khối lượng nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC), kí hiệu là u

Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng nguyên tử

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

Với thể so sánh độ nặng nhẹ giữa những nhân tố bằng việc lập tỉ số giữa những nguyên tử khối:

  • Nếu to hơn 1: nặng hơn
  • Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn
  • Nếu bằng 1: bằng nhau

Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 trang 20

Bài Một trang 20 SGK Hóa 8

Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những ... loại này, những ... loại kia, thì trong hóa học nói ... hóa học này ... hóa học kia.

b) Những nguyên tử mang cùng ... trong hạt nhân đều là ... cùng loại, thuộc cùng một ... hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là nhân tố hóa học này, nhân tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử mang cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nhân tố hóa học.

Bài Hai trang 20 SGK Hóa 8

a) Nhân tố hóa học là gì?

b) Cách trình diễn nhân tố? Cho tỉ dụ.

Gợi ý đáp án:

a) Nhân tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, mang cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi nhân tố hóa học được trình diễn bằng một hay hai chữ chiếc trước tiên trong tên latinh nhân tố đó, trong đó chữ chiếc trước tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Ví dụ: H, Ca, Al.

Bài 3 trang 20 SGK Hóa 8

a) Những cách viết 2C, 5O, 3Ca tuần tự chỉ ý gì?

b) Hãy tiêu dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt những ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Gợi ý đáp án:

a) Ý nghĩa của những cách viết:

2C ⇒ hai nguyên tử cacbon

5O ⇒ năm nguyên tử oxi

3Ca ⇒ ba nguyên tử canxi

b)

ba nguyên tử nitơ ⇒ 3N

bảy nguyên tử canxi ⇒ 7Ca

bốn nguyên tử natri ⇒ 4Na

Bài 4 trang 20 SGK Hóa 8

Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Gợi ý đáp án:

Lấy  khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5 trang 20 SGK Hóa 8

Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

Gợi ý đáp án 

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

- Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn, bằng  lần nguyên tử cacbon

- Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng  lần nguyên tử lưu huỳnh.

- Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng  lần nguyên tử nhôm

Bài 6 trang 20 SGK Hóa 8

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nhân tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nhân tố đó.

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = Hai x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là nhân tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK Hóa 8

a) Theo trị giá khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10-23g.

B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

Gợi ý đáp án:

a) Ta mang khối lượng Một nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bằng 12 đvC

⇒ khối lượng của Một đơn vị cacbon là

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

M Al = 27x 1,66.10 -24 g = 44,82.10 -24 g = 4,482.10 -23 g.

Đáp án C.

Bài 8 trang 20 SGK Hóa 8

Nhận xét sau đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng nhân tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều mang Một proton trong hạt nhân". Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên

Hãy chọn phương án đúng trong số những phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Gợi ý đáp án:

Phương án D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *