Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học Giải Hoá học lớp 8 trang 20

Giải Hoá học 8 Bài 5: Yếu tố hóa học là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học trò lớp 8 sở hữu thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những thắc mắc trang 20 chương 1 được nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Giải Hóa 8 bài 5 Yếu tố hóa học được trình bày rõ ràng, kỹ lưỡng, dễ hiểu nhằm giúp học trò nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp thầy giáo thuận tiện trong việc hướng dẫn học trò học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 Yếu tố hóa học, mời những bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Yếu tố hóa học

1. Yếu tố hóa học là gì?

a. Khái niệm

Yếu tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, sở hữu cùng số proton trong hạt nhân

Số proton là đặc trưng của một yếu tố hóa học

Những nguyên tử thuộc cùng một yếu tố sở hữu tính chất giống nhau

b. Kí hiệu hóa học:

Tiêu dùng để trình diễn yếu tố hóa học

Kí hiệu hóa học được trình diễn bằng một hoặc hai chữ mẫu, chữ đầu được viết in hoa.

VD: kí hiệu yếu tố canxi là Ca, yếu tố Xesi là Cs, yếu tố kali là K,…

+ Quy ước: mỗi kí hiệu của yếu tố chỉ một nguyên tử yếu tố đó.

2. Nguyên tử khối

Nguyên tử sở hữu khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ

Khối lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: lấy 1/12 khối lượng nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC), kí hiệu là u

Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng nguyên tử

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

Sở hữu thể so sánh độ nặng nhẹ giữa những yếu tố bằng việc lập tỉ số giữa những nguyên tử khối:

  • Nếu to hơn 1: nặng hơn
  • Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn
  • Nếu bằng 1: bằng nhau

Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 trang 20

Bài Một trang 20 SGK Hóa 8

Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những ... loại này, những ... loại kia, thì trong hóa học nói ... hóa học này ... hóa học kia.

b) Những nguyên tử sở hữu cùng ... trong hạt nhân đều là ... cùng loại, thuộc cùng một ... hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là yếu tố hóa học này, yếu tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử sở hữu cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một yếu tố hóa học.

Bài Hai trang 20 SGK Hóa 8

a) Yếu tố hóa học là gì?

b) Cách trình diễn yếu tố? Cho ví dụ.

Gợi ý đáp án:

a) Yếu tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, sở hữu cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi yếu tố hóa học được trình diễn bằng một hay hai chữ mẫu trước nhất trong tên latinh yếu tố đó, trong đó chữ mẫu trước nhất được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Tỉ dụ: H, Ca, Al.

Bài 3 trang 20 SGK Hóa 8

a) Những cách viết 2C, 5O, 3Ca tuần tự chỉ ý gì?

b) Hãy sử dụng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt những ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Gợi ý đáp án:

a) Ý nghĩa của những cách viết:

2C ⇒ hai nguyên tử cacbon

5O ⇒ năm nguyên tử oxi

3Ca ⇒ ba nguyên tử canxi

b)

ba nguyên tử nitơ ⇒ 3N

bảy nguyên tử canxi ⇒ 7Ca

bốn nguyên tử natri ⇒ 4Na

Bài 4 trang 20 SGK Hóa 8

Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Gợi ý đáp án:

Lấy  khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5 trang 20 SGK Hóa 8

Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

Gợi ý đáp án 

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

- Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn, bằng  lần nguyên tử cacbon

- Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng  lần nguyên tử lưu huỳnh.

- Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng  lần nguyên tử nhôm

Bài 6 trang 20 SGK Hóa 8

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc yếu tố nào? Viết kí hiệu hóa học của yếu tố đó.

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = Hai x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là yếu tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK Hóa 8

a) Theo trị giá khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10-23g.

B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

Gợi ý đáp án:

a) Ta sở hữu khối lượng Một nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bằng 12 đvC

⇒ khối lượng của Một đơn vị cacbon là

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

M Al = 27x 1,66.10 -24 g = 44,82.10 -24 g = 4,482.10 -23 g.

Đáp án C.

Bài 8 trang 20 SGK Hóa 8

Nhận xét sau đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng yếu tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều sở hữu Một proton trong hạt nhân". Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên

Hãy chọn phương án đúng trong số những phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Gợi ý đáp án:

Phương án D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *