Giới thiệu sách mới “Giáo trình Hóa học thực phẩm “

Giáo trình Hóa học thực phẩm./ Ngô Xuân Mạnh, Lại Thị Ngọc Hà (ch.b), Vũ Thị Hằng
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 237 Tr.; hình vẽ ; bảng ; 19x27 cm.
Ký hiệu xếp giá:  664. 0711 NGM 2020
Số lượng:  100 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 35) 
Tóm tắt: Trình bày tri thức về thành phần hóa học của thực phẩm bao gồm: nước, protein, glucide, lipid, những chất độc, những chất màu và chất thơm cũng như những biến đổi của những thành phần này trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm.
Tiêu đề mục: Hóa học thực phẩm

II. NỘI DUNG

Hóa học thực phẩm là môn khoa học nghiên cứu thành phần hóa học, tính chất của chúng trong thực phẩm và những biến đổi hóa học xảy ra trong quá trình bảo quản và chế biến. Đối tượng của môn học là tất cả những loại thực phẩm bao gồm vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện.Việc hiểu rõ thành phần hóa học của vật liệu bảo quản, chế biến và những phản ứng hóa học xảy ra mang ý nghĩa quan yếu trong việc đề xuất phương pháp bảo quản, chế biến một những khoa học hợp lý. Hóa học thực phẩm được hình thành trên cơ sở vật chất của môn Hóa học nông nghiệp và Dinh dưỡng học vào cuối thế kỷ XVIII. Hóa học thực phẩm mang nhiệm vụ  nghiên cứu thành phần hóa học của vật liệu, những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình bảo quản và chế biến vật liệu thành thực phẩm phục vụ con người.

 

Giáo trình Hóa học thực phẩm được soạn trên cơ sở vật chất kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn Hóa sinh – Kỹ thuật sinh vật học thực phẩm, Khoa Kỹ thuật thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và cập nhật những tri thức mới của môn học. Tài liệu phân phối tri thức về thành phần hóa học của thực phẩm bao gồm nước, protein, glucide, lipid, những chất màu và chất thơm cũng như những biến đổi của những thành phần này trong quá trình bảo quản  và chế biến thực phẩm. Cuốn sách này là tài liệu học tập của sinh viên của những ngành Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản – Chế biến nông sản, Kỹ thuật sau thu hoạch. Ngoài ra, giáo trình là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và những nhà sản xuất trong ngành nghề Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm. 

Giáo trình Hóa học thực phẩm được bố cục thành 6 chương.
    Chương 1: Nước và chất khoáng (Nước trong thực phẩm; Chất khoáng trong thực phẩm)
    Chương 2: Protein thực phẩm (Khái niệm về protein; Những hệ thống protein thực phẩm; Tính chất dinh dưỡng của protein thực phẩm; Tính chất chức năng của protein thực phẩm; Sự biến hình (Biến đổi – Modification) protein)
    Chương 3: Glucide thực phẩm (Khái niệm; Monosaccharide và oligosaccharide; Tính chất của tinh bột thực phẩm; Những polysaccharide thực phẩm khác;)
    Chương 4: Lipid thực phẩm (Khái niệm, phân loại và cấu tạo của lipid; Lipid thực phẩm; Những biến đổi lipid trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm )
    Chương 5: Chất độc mang trong thực phẩm (Khái niệm và phân loại; Chất độc nội sinh; Những chất nhiễm độc thực phẩm; Những chất độc hình thành trong quá trình chế biến thực phẩm)
    Chương 6: Chất màu và chất thơm (Chất màu và chất thơm; Chất thơm trong thực phẩm)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *